Deze opleiding

Heb jij belangstelling voor taal? Wil je de communicatie tussen horenden en doven mogelijk maken of wil je graag kennis overdragen?

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diploma
typeeducational, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34104
Dan is de bacheloropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT iets voor jou. Voordat je start met de opleiding kies je voor de opleidingsvariant Leraar NGT of voor de variant Tolk NGT.

Leraar Nederlandse Gebarentaal
Als leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) leer je niet alleen aan dove kinderen en volwassenen hoe zij zich in gebaren kunnen uiten, maar ook aan hun horende familieleden en partners. Met de opleiding Leraar NGT kun je lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en aan het mbo en in de volwasseneneducatie.

Tolk Nederlandse Gebarentaal
Als tolk Nederlandse Gebarentaal tolk je bijvoorbeeld tijdens een toneelvoorstelling, een kerkdienst of een nieuwsuitzending voor dove of slechthorende mensen. Ook in de privésfeer of in het onderwijs kun je tolken tussen horenden en doven. Tolken werken meestal als zelfstandig ondernemer (zzp'er), in opdracht van diverse organisaties.

Voor meer informatie over de deeltijd variant van deze opleiding ga naar de website van Hogeschool Utrecht.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, stage, computer opdrachten, onderzoek, tentoonstelling, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

matching

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

236 studenten volgen deze opleiding
93% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2017
98% daarvan is vrouw
34369 studenten aan de Hogeschool Utrecht
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.5
docenten3.7
studiefaciliteiten3.3
studielast3.4
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 138 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2524gemiddeld bruto maandloon
20%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
61%kans op een baan op niveau
29%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HUMaster Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

tolk gebarentaal
bron: UWV

Contact

E: info@hu.nl
T: 088 -481 81 81
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite