Deze opleiding

De Rotterdamse watermanager wordt opgeleid voor het managen van stedelijk water. Je werkt aan een veilig en duurzaam watersysteem in de stad.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBSc Watermanagement
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34074
Watermanagers zijn hard nodig, want bescherming tegen overstroming, beschikbaarheid van drinkwater, een goed werkende riolering en mooi water om aan te werken, wonen of recreëren is belangrijk voor iedereen. Als gevolg van de klimaatveranderingen en bevolkingsgroei krijgen vooral laagliggende gebieden, zoals deltasteden, steeds meer problemen met water. Denk daarbij aan een grotere aanvoer van water door de rivieren, intensievere regenbuien, een stijgende zeespiegel en grondwaterstanden. Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor deze waterproblemen en het benutten van kansen die het water biedt. Je kunt daarbij denken aan het in kaart brengen van overstromingsrisico's en het klimaatbestendig inrichten van de stad. Als Rotterdamse watermanager leer je watervraagstukken in de stad op te lossen. Dit houdt in dat je onderzoek doet naar het watersysteem en de waterkwaliteit (deltatechniek), water een plek leert geven in een drukbebouwde stad (deltadesign) en rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van belanghebbenden (deltagovernance). Je hebt een brede interesse die voornamelijk uitgaat naar waterproblemen, maar ook naar het duurzaam inrichten van de stad en het klimaat.

Open dagen en meeloopdagen

Proefstuderen

Rotterdam

Als je (bijna) zeker weet of je twijfelt nog welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan een opleiding tijdens Proefstuderen.

Proefstuderen

Rotterdam

Als je (bijna) zeker weet of je twijfelt nog welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan een opleiding tijdens Proefstuderen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer uit je studie halen en een plus op je CV zetten, dan biedt deze opleiding een honoursprogramma voor je aan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8255

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo E&M
havo N&G ;
havo N&T ;
vwo E&M
vwo N&G ;
vwo N&T ;
MBO niveau 4 ;

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

273 studenten volgen deze opleiding
18% daarvan is vrouw
62 eerstejaars gestart in 2017
10% daarvan is vrouw
37949 studenten aan de Hogeschool Rotterdam
47% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.03.3
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.83.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam is beoordeeld door 85 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2167gemiddeld bruto maandloon
8%kans op een vaste baan
91%kans op een voltijd baan
47%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityAquaculture and Marine Resource Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityBiology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Wageningen UniversityForest and Nature Conservation+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
Wageningen UniversityWater Technology+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

watermanager
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hr.nl
T: (010) 794 44 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite