Deze opleiding

Wil je werken aan de ruimtelijke inrichting van een buurt, stad of regio? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling met de differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie iets voor jou.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30038
Hoe kunnen we de schaarse ruimte in Nederland zo goed mogelijk benutten zodat we een duurzame en leefbare samenleving krijgen voor nu en in de toekomst? Dat kan door creatieve, innovatieve oplossingen te bedenken. Dit is de uitdaging voor planologen en stedenbouwkundig ontwerpers: zij zijn degenen die samen met belanghebbenden bedenken hoe ze onze ruimte zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, ontwikkelaar of onderzoeker. De planoloog en stedenbouwkundige van nu treedt ook op als procesmanager en -regisseur. Was je voorheen vooral bezig met het ontwerpen van iets nieuws, tegenwoordig is de uitdaging om het bestaande een nieuwe bestemming te geven.

De opleiding richt zich op de ontwikkeling, de inrichting en het gebruik van de ruimte en de gebouwde omgeving. Je wordt opgeleid tot expert in omgevingsvraagstukken: vraagstukken over bijvoorbeeld de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur, de toename van verstedelijking enerzijds en krimpgebieden met leegstand anderzijds.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer uit je studie halen en een plus op je CV zetten, dan biedt deze opleiding een honoursprogramma voor je aan.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&T ;
havo N&G ;
havo E&M
havo C&M
vwo N&T ;
vwo N&G ;
vwo E&M
vwo C&M
MBO niveau 4 ;

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

248 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
58 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
37949 studenten aan de Hogeschool Rotterdam
47% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HR
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
58 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Avans
Ruimtelijke Ontwikkeling
€ 253 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HHS
Climate & Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Inholland
Ruimtelijke Ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 NHL Stenden
Ruimtelijke ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Saxion
Ruimtelijke Ontwikkeling (Urban Studies)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Windesheim
Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Windesheim
Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.53.7
docenten3.33.6
studiefaciliteiten2.93.3
studielast3.33.6
studiebegeleiding3.23.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam is beoordeeld door 85 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
62%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRArchitectuur part-time+ aanv. eisen
Wageningen UniversityGeo-information Science+ aanv. eisen
Wageningen UniversityLandscape Architecture and Planning+ aanv. eisen
VHLRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
HRRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ 30 EC pre-master
HRStedenbouw part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Studievoorlichting
E: studievoorlichting@hr.nl
T: (010) 794 44 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite