Hogeschool Notenboom

Business School Notenboom heeft een historie van meer dan 50 jaar onderwijs. Het is onze ambitie om uit te groeien tot een 'top-end' speler in de onderwijssector.

Als toonaangevende erkende en geaccrediteerde Business School richten wij ons op mbo- en hbo-onderwijs in de richtingen Business, Hotel en Leisure. Opleidingskwaliteit en een persoonlijke benadering staan daarbij centraal, net als het ontwikkelen van talenten en ondernemerskwaliteiten.

Deskundigheid
Docenten bij particuliere hogeschool Notenboom zijn actief als professionals en/of managers in het bedrijfsleven en/of de academische wereld. Ze worden geselecteerd op basis van deskundigheid, ze beschikken over specifieke expertise en deskundigheid op meerdere vlakken, binnen onze lesprogramma's. Het gaat hierbij niet alleen om de begeleiding van studenten, maar ook om via deze contacten met bedrijven en instellingen, zelf kennis op te doen van ontwikkelingen die plaats vinden. Hierdoor kunnen docenten in hun lessen een up to date, reëel beeld van het werkveld schetsen.

Betrokkenheid en persoonlijke benadering
Een ander selectiecriterium voor onze docenten is een betrokken houding, die erop gericht is het beste uit de student te halen. Business School Notenboom heeft daarvoor ook een eigen onderwijsmodel.

Life-long learning
Business School Notenboom behoudt een relatie met afgestudeerden, ongeacht de manier waarop zij hun carrière voortzetten. Een netwerk van actieve (internationale) alumni en partnerorganisaties uit diverse marktsectoren is daarmee een integraal onderdeel van ons instituut als een 'Life Long Education Platform' voor het ontwikkelen en uitwisselen van informatie en kennis.
logo

Studievoorlichting

e: hogeschool@notenboom.nl
t: (040) 252 80 40
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015