Hogeschool Inholland

Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert kan rekenen op inhoudelijk en waarde(n)vol hoger beroepso

Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. We staan niet met de rug naar elkaar toe, maar luisteren actief en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede, en voor het regionale werkveld herkenbare, opleidingen aan. Stevig aan de maat, dat wel, maar wel met een goede begeleiding zodat studenten zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte aan om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.
logo

Studievoorlichting

Studie-informatiepunte:
t:
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
24969studenten
10537man
14432vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
1894eerstejaars man
2638eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015

organisatie