Hogeschool IPABO

Hogeschool iPabo is een interconfessionele monosectorale hogeschool die zich richt op het opleiden van leraren primair onderwijs.

Bacheloropleidingen, post HBO- en masteropleidingen en onderzoek richten zich op de professionele ontwikkeling van leraren en leidinggevenden met het oog op de optimale talentontwikkeling van kinderen in basisscholen.

De hogeschool heeft een vestiging in Amsterdam en Alkmaar. Daarnaast is de hogeschool samen met Hogeschool Windesheim bestuurlijk verantwoordelijk voor pabo Almere. Hogeschool iPabo verzorgt in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam de universitaire pabo (PA2).
logo

Studievoorlichting

studenten

totaal aantal studenten
910studenten
212man
698vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
53eerstejaars man
164eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015