Werktuigbouwkunde

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In veel van wat je ziet zit een link met werktuigbouwkunde. Als werktuigbouwkundige ben je bezig met het bedenken, construeren en verbeteren van apparaten. Jij staat aan de basis van het ontwerp.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34280
Werktuigbouwkunde is een breed technisch vakgebied en vraagt om creativiteit en precisie. Waar zouden we zijn zonder wasmachines, magnetrons, rolstoelen of centrale verwarming. Een werktuigbouwkundige weet als geen ander hoe al die apparaten precies in elkaar zitten en hoe ze werken. Vind jij het leuk om krachten en constructies te berekenen, materiaaleigenschappen te kennen en bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale te kunnen ontwerpen? En ben jij geïnteresseerd in het bedenken, construeren en verbeteren van machines? Dan is Werktuigbouwkunde jouw studie!

De eerste 2 jaar wordt een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd. Het 3e en 4e jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Deze kennis pas je tijdens de stage toe in de praktijk. In het 4e jaar kies je tussen een specialisatie (verdieping) of een minor (verbreding).

Ben je VWO'er? Dan kun je ook kiezen voor de driejarige Engelstalige Mechanical Engineering. Dit verkorte programma van Werktuigbouwkunde bestaat uit 180 ECTS, verdeeld over drie jaar. Hierna zou je nog kunnen kiezen voor de European Master in Renewable Energy, waarmee je in (totaal) 4,5 jaar dus je Master of Science kunt behalen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Vanaf september 2017 is het voor vwo'ers ook mogelijk om te kiezen voor de 3-jarige Engelstalige variant Mechanical Engineering. Met dit programma behaal je in 3 jaar de bachelor Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde), waarna je meteen kunt doorstromen en zelfs in 4,5 jaar tijd vanaf het begin van je studie de masterdiploma van de European Master in Renewable Energy kunt behalen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBij de vierjarige bacheloropleiding Werktuigbouwkunde wordt de eerste 2 jaar een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd. Het 3e en 4e jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Deze kennis pas je tijdens de stage toe in de praktijk. In het 4e jaar kies je tussen een specialisatie (verdieping) of een minor (verbreding).

Bij de driejarige Engelstalige bachelor Mechanical Engineering volg je nagenoeg hetzelfde programma, maar dan versneld.
1e jaar Het eerste jaar werk je aan verschillende thema's en krijg je een goed beeld van de opleiding en je latere beroep. Er wordt een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd waarmee je verder kan. Vakken die voorbij komen zijn toegepaste mechanica, materiaalkunde, wiskunde en fabricagetechniek.
periode
1234
Can press
Combustion Engine
Productontwerp
Drives
Productevaluatie
Installations
Reverse Engineering
Dynamica
Elektromotoren
Engels
Fabricagetechniek
Materiaalkunde
Natuurkunde
Nederlands
Professionele vaardigheden
Technisch tekenen
Thermodynamica
Toegepaste mechanica
Wiskunde
2e jaar Jaar 2 bestaat uit vier thema's waarmee je je basiskennis verstevigt en verdiept. De vier thema's zijn: dimensioneren van industriële installaties, dimensioneren van energiesystemen, aandrijftechniek en productiestart.
periode
1234
Dimensioneren van Industriele Installaties
Dimensioneren van Energiesystemen
System Design
Product Design
Aandrijftechniek
Productiestart
3e jaar In jaar 3 volg je een vaktechnische stage en ga je met de specialisatie Product- of Systeemontwerp dieper in op het methodisch ontwerpen van producten of systemen.
periode
1234
Vaktechnische stage stage
Minor (keuze uit Product- of Systeemontwerp)
4e jaar In het vierde jaar kies je een specialisatie (verdieping) of een verbredende minor. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.
periode
1234
Minor (vrije ruime)
Afstuderen afstuderen

minors

minor De Constructeur

De minor is een verdieping van het vak Ontwerpen. Bij de minor ligt de focus op het ontwerpen, modelleren en construeren van producten.

Tijdens deze specialisatie wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen en/of verbeteren van producten. Projectopdrachten worden meestal door externe opdrachtgevers geformuleerd. De nadruk bij deze projecten ligt op het zelfstandig en creatief toepassen van de opgedane kennis.

minor Biomedical Engineering

De minor is een verdieping vanuit Werktuigbouwkunde in de biomedische technologie. Je ontwerpt en maakt medische hulpmiddelen, eventueel samen met Elektrotechniek studenten..

Hierbij wordt samengewerkt met zorginstellingen en medisch technische bedrijven.

minor Energy Efficiency in the Process Industry

Bij de minor ligt de focus op energiebesparing in de procesindustrie door beschikbare technologieën en apparatuur te implementeren in een bestaande installatie.

Je leert hoe je opties voor energiebesparing kan ontdekken, kwantificeren en prioriteren en hoe je aanpassingen aan het bestaande installatie- en besturingssysteem kan ontwerpen die het beste aansluiten bij de doelstellingen van het bedrijf.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, CAD/CAM, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Er is een scala aan mogelijkheden om je internationaal te oriënteren. Stagelopen of afstuderen in het buitenland, een studie semester volgen bij een buitenlandse partnerinstelling of het kiezen van een internationale specialisatie bij de Hanzehogeschool.
exchange programs
  • Partnerinstellingen - Nederland
    Dit kan via een keuze op een specialisatie waaraan een Intensive Programme is gekoppeld in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 18 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&GNatuurkunde of Natuur, Leven en Technologie
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&GNatuurkunde of Natuur, Leven en Technologie
vwo E&MNatuurkunde
MBO niveau 4Heb je een mbo-diploma (niveau 4) dan ben je direct toelaatbaar. Wij adviseren je wel dringend dat je je inhoudelijk voorbereidt op de hbo-opleiding van je keuze. Dat kan op twee manieren:
1: Volg één of meerdere doorstroomkeuzedelen
2: Maak gebruik van het voorbereidingsaanbod op www.mbonoordnederland.nl. Je vindt hier informatie over voorbereidingscursussen, lesstof voor zelfstudie en oefenmateriaal voor Nederlands, Wiskunde B en Natuurkunde.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Kennismakingsgesprek voor de start van de opleiding over de studiekeuze. En eventuele doorverwijziging.

vooropleiding
Diploma havo, vwo en mbo 4 (voor profiel zie www.hanze.nl/wbtoelating)

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 400levensonderhoud
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
excursions
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

524 studenten volgen deze opleiding
2% daarvan is vrouw
119 eerstejaars gestart in 2017
3% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tapp


Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Hanze
Werktuigbouwkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/18 Avans
Werktuigbouwkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
174 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Avans
Werktuigbouwkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
174 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 Fontys
Mechanical Engineering (English)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/18 Fontys
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 Fontys
Werktuigbouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
99% Engelstalig
7/18 HAN
Werktuigbouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
4% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 HAN
Mechanical Engineering
€ 323 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
10% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/18 HAN
Mechanical Engineering
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/18 HHS
Werktuigbouwkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
131 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 HU
Werktuigbouwkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
103 eerstejaars
6% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
12/18 Inholland
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/18 NHL
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 NHL Stenden
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Saxion
Werktuigbouwkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
1% vrouw
? uur contacttijd/week
16/18 Stenden
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
Werktuigbouwkunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Windesheim
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.93.6
studiefaciliteiten3.33.4
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 190 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De bachelor Werktuigbouwkunde leidt professionals op die creatief en innovatief zijn. Alle afgestudeerden hebben een grote technische kennis, zijn professional breed inzetbaar en hebben ondernemerservaring. Als student werk je veel samen met andere studenten aan toegepast onderzoek, door middel van productanalyse en -ontwerp, met het doel bestaande toepassingen, producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren. Bijvoorbeeld in de industrie, gezondheidszorg, energiewereld en rotobica.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In deze tijd, waarin energie en klimaat hoog op de agenda staan, kun je als werktuigbouwkundige natuurlijk ook je steentje bijdragen. Keuze genoeg in de (technische) bedrijfswereld, want bedrijven zitten te springen om de echte ingenieurs / Werktuigbouwkundigen.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2569gemiddeld bruto maandloon
56%kans op een vaste baan
97%kans op een voltijd baan
72%kans op een baan op niveau
80%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineering+ 51 EC pre-master
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU EindhovenAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
RUGBiomedical Engineering+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
RUGEnergy and Environmental Sciences+ 60 EC pre-master
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ 30 EC pre-master
HANEngineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANAutomotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANControl Systems (English)geen aanvullende eisen
HANEmbedded Systems (English)geen aanvullende eisen
HANLean Engineering+ aanv. eisen
HANSustainable Energy part-timegeen aanvullende eisen
HANSustainable Energy (English)geen aanvullende eisen
HanzeEuropean Master in Renewable Energygeen aanvullende eisen
TU EindhovenFluids, Bio and Soft Matter+ 40 EC pre-master
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Design Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
RUGIndustrial Engineering and Management+ 60 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
TU DelftIntegrated Product Design+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ 30 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
TU DelftMaterials Science & Engineering+ 21 EC pre-master
TU EindhovenMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftMechanical Engineering+ 42 EC pre-master
TU DelftOffshore Engineering+ 36 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusion+ 40 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
HanzeSensor System Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSystems & Control+ 30 EC pre-master
TU DelftSystems & Control+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSystems and Control+ 30 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure & Logistics+ 31 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

academic researcher
project manager
technical advisor
technical engineers
bron: StudieData

Contact

H.A.T. Borcherts
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite