Voeding en Diëtetiek

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Na het volgen van de opleiding Voeding en Diëtetiek ben je dé specialist op het gebied van voeding in relatie tot de gezondheid van de mens.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34579
Tijdens de opleiding wordt veel tijd besteed aan de praktische kanten van het beroep. Naast medische kennis, doe je veel voedingskundige kennis op, leer je voorlichting te geven en komt omgaan en samenwerken met patiënten, cliënten en collega's aan bod. Ook is er aandacht voor de benodigde onderzoeksvaardigheden en voor bedrijfsmatige aspecten zoals productontwikkeling.

Beroepsmogelijkheden
Na de opleiding ben je diëtist en kun je o.a. gaan werken binnen:
  • de gezonheidszorg
  • de voedings- en farmaceutische industrie
  • voorlichtings- en adviesbureaus's
  • scholen
  • sportorganisaties

Waarom aan de Hanze?

awardElsevier beste opleiding
2016
Deze opleiding staat hoog aangeschreven. Werkgevers kiezen graag voor onze afgestudeerden. Eén van de redenen hiervoor is dat we betrokken zijn bij toegepast
wetenschappelijk onderzoek.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

minorThis short programme, with a view to the future, helps you to gain knowledge on prevention and selfmanagement in health, useful topics in your later career. It is organised in close cooperation with the Quantified Self Institute (www.qsinstitute.org/) and the first educational programme worldwide that incooperates Quantified Self in education at a bachelor level.

The minor Global Health & Quantified Self (30 ECTS) is an international (exchange) education program that offers you the unique opportunity to familiarize yourself with the increasingly globalized world, digitalisation and its effects on health. The minor focuses on trends in digital health (care) viewed from a global perspective and the challenges that we, as health professionals, face over the next 10 years. How do these developments relate to the desire to live longer while staying healthy and active while we age? How can we cooperate on an international level to organize prevention and self-management? How do we implement digital health solutions to encourage healthy behaviour and structure in health care in such a way that everybody receives the care he or she needs?

minor Ondernemerschap en Management in Zorg en Welzijn

In deze minor komen ondernemerschap en management aan de orde vanuit de optiek van de zorg- en welzijnsprofessional.

Het werkveld heeft grote behoefte aan zorg- en welzijnsprofessionals met een ondernemende houding. Professionals die de ontwikkelingen in de 'markt' vertalen in vernieuwde of nieuwe producten en diensten in zorg en welzijn die niet alleen voldoen aan de vraag, maar ook organisatorisch en financieel haalbaar zijn.

Deelname aan deze minor geeft jou de tools en vaardigheden om aan bovenstaand profiel te voldoen. Na afloop van de minor heb je oog voor de markt, kun je creatieve oplossingen verzinnen en samenwerken met álle betrokkenen. Je bekijkt oplossingen integraal (inhoudelijk, organisatorisch, financieel) en weet hoe je binnen een bestaande organisatie vernieuwingen voor elkaar kunt krijgen.

Onderwijs

taal van onderwijs95% nl
5% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Deze opleiding staat hoog aangeschreven. Werkgevers kiezen graag voor onze afgestudeerden. Een van de redenen hiervoor is dat we betrokken zijn bij toegepast
wetenschappelijk onderzoek. Na het behalen van je studie kun je je, ongeacht je gekozen major, laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici.

studeren in het buitenland
Voeding en Diëtetiek biedt je de mogelijkheid je in het buitenland te oriënteren. Je kunt een stage volgen over de grens in bijvoorbeeld België, Zuid Afrika, India, de Nederlandse Antillen, Nicaragua of Suriname.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 24 maanden


Een student ontvangt een bindend (afwijzend) advies indien hij aan het eind van het eerste jaar van inschrijving (31 augustus) minder dan 48 EC's van het propedeuseprogramma heeft gehaald. Bij de opleiding Voeding en Diëtetiek geldt als kwalitatieve eis dat bovendien alle 4EC voor de studieloopbaanbegeleiding aan het eind van het eerste jaar behaald dienen te zijn.
honours-/excellence program honoursprogramma Healthy Ageing

Healthy Ageing is de uitdaging voor de nabije toekomst. Hoe kunnen we langer gezond en actief blijven? En hoe kunnen we de samenleving zo organiseren dat iedereen de zorg krijgt die nodig is?

Een antwoord hierop is van groot belang in verband met de vergrijzing. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en steeds minder mensen zijn beschikbaar om zorg te verlenen.

De Hanzehogeschool Groningen steekt in op actief en gezond ouder worden met thema's als bewegen, voeding, arbeid en wonen. Veel opleidingen en onderzoekers zijn hierbij betrokken. De activiteiten van schools en lectoraten en kenniscentra worden gebundeld in het programma Healthy Ageing.

We zijn partner in het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN). Noord-Nederland wil tot de Europese topregio's horen als het gaat om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezond ouder worden.

De Hanzehogeschool Groningen coördineert het thema Healthy Ageing voor de noordelijke hogescholen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4MBO-studenten uit alle mbo-domeinen zijn toelaatbaar.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Goede kennis van organische scheikunde, biologie en Engels op HAVO-niveau is gewenst

taaltoets

math test

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

523 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
110 eerstejaars gestart in 2017
92% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sybren van der Meer
Sybren over Voeding en Diëtiek

'Interessant en uitdagend'

Voeding heeft mij altijd al aangesproken en geïnteresseerd. Niet alleen het koken van gerechten maar ook de gezonde voeding vind ik zeer interessant. Doordat ik op redelijk niveau heb gesport, ben ik mij meer gaan verdiepen in gezonde voeding, ook hierdoor is mijn interesse in voeding ontstaan.

Ik heb eerst de brochures van deze opleiding gelezen. Om een beter beeld te krijgen van de opleiding ben ik naar een Open Dag geweest. Hier werd me duidelijk hoe de opleiding inhoudelijk in elkaar steekt. Je kunt er dan ook terecht voor al je vragen of onduidelijkheden...
Hierdoor blijft het interessant en uitdagend. De vakken fysiologie, pathologie, gesprekvoering en psychologie vind ik bijvoorbeeld hele leuke vakken. Hier leer je bijvoorbeeld hoe het menselijk lichaam werkt maar ook hoe mensen reageren op bepaalde situaties. Er heerst op de opleiding een vriendelijke sfeer, die er voor zorgt dat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Ik zou graag na mijn studie als sportdiëtist willen werken binnen een sportorganisatie.


lees verder ...
Johan Geurts
Johan over Voeding en Diëtiek

'Andere eetgewoontes'

Aruba is een heerlijk eiland. Het ligt in de tropen, dus de zon schijnt altijd. De mensen zijn vrolijk en er zijn veel studenten op Aruba, dus ook 's avonds had ik het altijd druk en was het beregezellig. Ik werkte voor een organisatie die voorlichting gaf aan de lokale bevolking. Hier kwam ik in aanraking met andere eetgewoontes en met de lokale keuken. Niet alleen interessant, maar ook erg lekker. Van tevoren was ik wel zenuwachtig toen ik erheen ging. In de praktijk heb ik echter gemerkt dat ik veel heb geleerd en veel te weten ben gekomen. Kortom, een fantastische stage!...


lees verder ...
Linda Swart
Linda over Voeding en Diëtiek

'Eigen praktijk én parttime baan in ziekenhuis'

Na mijn studie Voeding en Diëtetiek ben ik als diëtist in het ziekenhuis gaan werken. Daarnaast run ik, samen met een collega, sinds vier jaar Adviesbureau Voeding en Sport. Als sportdiëtiste geef ik voedingsadviezen aan top- en wedstrijdsporters. Deze combinatie bevalt mij uitstekend. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden binnen ons vakgebied zo veel groter en veelzijdiger.

Tijdens mijn studie was ik nog niet zo met een eigen praktijk bezig. Dat plan ontwikkelde zich later. Het ondernemen was toen vooral veel zelf pionieren...
Je krijgt bijvoorbeeld hulp met het opstellen van een ondernemingsplan en het regelen van zaken bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Je doet dit samen met studenten van andere opleidingen,dus je leert ook veel van elkaar. Ik kan het iedereen aanraden!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Hanze
Voeding en Diëtetiek
star Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
2/4 HAN
Voeding en Diëtetiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
108 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 HHS
Voeding en Diëtetiek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
152 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 HvA
Voeding en Dietetiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
191 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.73.6
docenten3.63.5
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.63.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 211 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De Hanzehogeschool Groningen biedt de masteropleiding Healthy Ageing Professional aan als doorstroommaster op gebied van gezondheid. Ook kun je kiezen voor de Engelstalige master Nutrition and Health aan de Universiteit van Wageningen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als Diëtist heb je een paramedische bevoegdheid. Deze bevoegdheid heb je nodig als je in het ziekenhuis of bij een thuiszorgorganisatie wilt gaan werken. Verder heb je dezelfde beroepsmogelijkheden als de Voedingskundige.
Je kunt in de gezondheidszorg gaan werken, maar ook daarbuiten zijn er heel veel mogelijkheden voor de diëtist. Immers, waar voeding een rol speelt, is plek voor jou! Voedings- of productvoorlichting geven in de medische wereld of het bedrijfsleven, en eigen praktijk opzetten en voedingsonderzoek opstellen en/of uitvoeren, werk maken van voedselveiligheid: als onderzoeker of als voorlichter bij consumentenbelangenorganisaties, zelfstandig adviseur voor consumenten, bedrijven en instellingen of sportdiëtist. 

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1995gemiddeld bruto maandloon
31%kans op een vaste baan
33%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
27%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityFood Safetygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Food Innovation Management+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Wageningen UniversityNutrition and Health+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

diëtist
voedingskundige
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Aafke van der Veen

stafmedewerker

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite