Verpleegkunde (HBO-V)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heb je een werkplek in de zorg- of welzijnssector van minimaal 20 uur per week? Wil je daarnaast je hbo-diploma Verpleegkunde halen? Kies dan voor de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd bij de Hanzehogeschool Groningen.

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
Wij leiden je in 2,5 tot 4 jaar op tot bachelorverpleegkundige, afhankelijk van je vooropleiding. Zo word je voorbereid op de eisen die het nieuwe beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt.

De zorg is in beweging: door de vergrijzing, bevolkingskrimp en een veranderende zorgvraag worden andere eisen gesteld aan professionals in de zorg- en welzijnssector. Als verpleegkundige van deze tijd ga je uit van het versterken van zelfmanagement van mensen. Ook werk je steeds meer vanuit partnerschap met patiënten en andere professionals. Daarnaast is er een groeiend tekort aan verpleegkundigen in de zorg. Vooral de vraag naar verpleegkundigen op hbo-niveau (ofwel: bachelorniveau) neemt toe.

Om in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen heeft de Academie voor Verpleegkunde, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd ontwikkeld. Dit programma is ontwikkeld voor mensen met een relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVerpleegkunde Deeltijd bestaat uit acht modules van een half jaar. Je vooropleiding en achtergrond bepalen hoe lang je over de studie doet. Informatie over deze modules vind je op www.hanze.nl/verpleegkundedeeltijd
1e jaar De bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd bestaat uit acht modules van een half jaar. Je vooropleiding en achtergrond bepalen met welke module je begint en hoe lang je over de studie doet. Meer informatie vind je op www.hanze.nl/verpleegkundedeeltijd
periode
De organiserende verpleegkundige
De uitvoerende verpleegkundige
De zorgprofessional
Gezondheid bevorderen
Kritisch redeneren
Kwaliteitszorg (praktijkgericht onderzoek)
Minor naar keuze
Verpleegkundig leiderschap
2e jaar idem
3e jaar idem
4e jaar idem

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
studielast
Als je kiest voor Verpleegkunde Deeltijd vraagt dit een flinke tijdsinvestering van jezelf. Naast je baan in het werkveld, besteed je zo'n 20 uur aan de opleiding (lessen en zelfstudie).

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Relevante werkplek in de zorg- of welzijnssector. Je werkplek moet aan een aantal eisen voldoen. Meer informatie vind je op www.hanze.nl/verpleegkundedeeltijd

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/15 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
158 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/15
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/15 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/15 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
155 eerstejaars
92% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/15 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
96% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 HR
Verpleegkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
92% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/15 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/15 LOI
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/15 NCOI
Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/15 NHL Stenden
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/15 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/15 Hogeschool VIAA
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/15 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/15 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Nadat je bent afgestudeerd, ben je breed inzetbaar als bachelorverpleegkundige.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op dit moment is het arbeidsperspectief voor hbo-opgeleide verpleegkundigen gunstig.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HANAdvanced Nursing Practice dual+ werkervaring
+ erkende certificaten
+ werk naast de opleiding (duaal)
HRAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
HANNeurorevalidatie & Innovatie part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
HANPhysician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
HRPhysician Assistant | algemeen dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bachelorverpleegkundige

Als bachelorverpleegkundige heb je een verbindende en regisserende rol tussen zorgvrager, familie, directe naasten en andere hulpverleners. Het werkveld is breed en kan variëren van wijkgerichte zorg tot ziekenhuis en van revalidatiecentrum tot geestelijke gezondheidszorg.

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.