Verpleegkunde (HBO-V)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding HBO-Verpleegkunde leer je zorg te verlenen in complexe situaties. Daarbij gaat het altijd om de zorgvrager in zijn sociale context. Je hebt een verbindende rol tussen zorgvrager, familie, directe naasten en andere hulpverleners.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34560
Ook leer je hoe je in de praktijk de kwaliteit van zorg kunt verbeteren. Kortom: je werkt verbindend, innovatief en praktisch. Tijdens de hele opleiding werk je aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling als verpleegkundige op hbo-niveau.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Je wordt breed opgeleid en leert over grenzen heen te kijken. Je kunt bij ons heel concreet werken aan je eigen ontwikkeling en carriere en je kunt je onderscheiden door middel van een talentroute.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met het beroep van verpleegkundige. Dit gaat aan de hand van voorbeelden uit de actuele beroepspraktijk. Je doet veel verpleegkundige kennis op en je leert verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden. In het tweede jaar bouw je voort op wat je in het eerste jaar hebt geleerd. Het derde en vierde jaar vormen de afstudeerfase en staan in het teken van praktijkleren, keuzeonderwijs en het doen van onderzoek.
1e jaar Tijdens het eerste studiejaar richt je je op methodisch verpleegkundig handelen in o.a. ziekenhuis en thuiszorg. Ook verdiep je je in klinisch redeneren en preventie in o.a. GGZ en sociale wijkteams.
periode
Communic. vaardigheden
Evidence Based Practice
Medische kennis
Skillslab-onderwijs
Verpleegkunde
Agogiek
Ethiek
Gerontologie
Klinisch redeneren
Organisatiekunde
Psychologie
Recht
Sociologie
2e jaar Onderwerpen tijdens het tweede studiejaar zijn: ketenzorg, intensieve zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarnaast ga je een half jaar leren in de praktijk.
3e jaar Tijdens het derde studiejaar ga je praktijkleren op afstudeerniveau en volg je een minor.
4e jaar In het vierde jaar ga je eveneens praktijkleren op afstudeerniveau. Ook doe je praktijkgericht onderzoek.

minors

minor Critical Care

Ben je geïnteresseerd in klinisch redeneren in de acute zorg? Dan heb je met deze minor de mogelijkheid om je hierin te verdiepen. Daarbij wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk.

minor Kind & Jeugd

Binnen de minor Kind & Jeugd richt je je op kinderen en jeugdigen van alle leeftijden. Je kijkt zowel naar de normale ontwikkelingsfasen van het kind als naar de ziektebeelden van het afwijkende kind.

minor Oncologie

Binnen de minor Oncologie verdiep je je in de belangrijkste oncologische ziektebeelden, behandelingen en de daaruit voortkomende verpleegkundige aspecten.

minor Sociale Psychiatrie

In deze minor leer je hoe je een sociaal psychiatrisch behandelplan opstelt en hoe je dit bespreekt met de zorgvrager en zijn/haar naaste(n).

minor Healthy Ageing

Tijdens de minor Healthy Ageing onderzoek je samen met studenten van andere opleidingen hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden.

minor Healthy Ageing bij een verstandelijke beperking

Binnen deze minor leer je hoe je mensen met een verstandelijke beperking kunt helpen om gezond ouder te worden.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
onderwijsvormen
Een aantal hoorcolleges wordt digitaal opgenomen. Deze kun je - in verkorte vorm - thuis nog eens naluisteren.
studielast
In het eerste jaar van de studie zijn er gemiddeld 20 contacturen per week. De overige tijd vul je in met groepsopdrachten, zelfstudie, etc.
studeren in het buitenland
Tijdens de opleiding heb je verschillende stageperiodes. We hebben contacten met stageplaatsen in binnen- en buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 EC's (European Credits) behalen. Bij te weinig punten, krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA) en mag je je opleiding niet vervolgen.
honours-/excellence program Honoursprogramma Kind & Jeugd

Bij dit honoursprogramma verdiep je je in zorgvraagstukken van jongeren van alle leeftijden. Je volgt een extra stage binnen een kind-/jeugdsetting. Zo krijg je een brede blik op de jeugdgezondheid.

Dit programma biedt je een brede blik op de jeugdgezondheidszorg. Je volgt bovendien een extra praktijkleerperiode.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 januari 2022
collegegeld nog niet bekend

Voor de bacheloropleiding Verpleegkunde (voltijd) geldt een numerus fixus. Dat betekent dat je je uiterlijk 15 januari moet aanmelden via Studielink én dat je een motivatiebrief moet schrijven. Alle actuele gegevens hiervoor vind je op www.hanze.nl/verpleegkunde
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Wij adviseren dringend dat je je inhoudelijk voorbereidt op de hbo-opleiding van je keuze. Dat kan door één of meer doorstroomkeuzedelen te volgen. Kijk ook op https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/informatie-voor/mbo/organisatie/algemeen/keuzedelenalg
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Iedereen die zich uiterlijk 15 januari heeft ingeschreven, ontvangt een uitnodiging voor een selectiegesprek in het voorjaar.

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 900studiematerialenin het eerste jaar
€ 900studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1454 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
368 eerstejaars gestart in 2017
92% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Hanze
Verpleegkunde (HBO-V)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
368 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
261 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/22 Avans
HBO-Verpleegkunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
261 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/22 Fontys
Verpleegkunde - Technische stroom
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Fontys
Verpleegkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Fontys
Verpleegkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 HAN
Verpleegkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
574 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 HHS
HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Hogeschool Leiden
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/22 HU
Verpleegkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
471 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 HvA
Verpleegkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
316 eerstejaars
89% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Inholland
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/22 NHL
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 NHL Stenden
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 ProgreSZ
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/22 Saxion
Verpleegkunde (hbo-v)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
426 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
18/22 Saxion
Gezondheid & Technologie (studieroute hbo-verpleegkunde)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 Hogeschool VIAA
Opleiding tot Verpleegkundige
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/22 Windesheim
Verpleegkunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Windesheim
Verpleegkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
22/22 Zuyd
Opleiding tot Verpleegkundige
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Verpleegkunde (HBO-V) aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 702 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde bachelorverpleegkundige heb je een verbindende en regisserende rol tussen zorgvrager, familie, directe naasten en andere hulpverleners. Het werkveld is breed en kan variëren van wijkgerichte zorg tot ziekenhuis en van revalidatiecentrum tot geestelijke gezondheidszorg.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op dit moment is het arbeidsperspectief voor hbo-opgeleide verpleegkundigen gunstig.
beroepen: Bachelorverpleegkundige

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2480gemiddeld bruto maandloon
40%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
HanzeAdvanced Nursing Practice dual+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
HvAMaster Critical Care dual+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HUMaster Physician Assistant dual+ werkervaring
+ werk naast de opleiding (duaal)
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
HRPhysician Assistant | algemeen dualgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bachelorverpleegkundige

Als bachelorverpleegkundige heb je een verbindende en regisserende rol tussen zorgvrager, familie, directe naasten en andere hulpverleners. Het werkveld kan variëren van wijkgerichte zorg tot ziekenhuis en van revalidatiecentrum tot geestelijke gezondheidszorg.

bron: StudieData

Contact

Opleiding Verpleegkunde
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite