Deze opleiding

Het belang van sport én bewegen in onze samenleving is groot. Er is vraag naar hbo-sportprofessionals die weten hoe je sport inzet bij maatschappelijke, economische of gezondheidsvraagstukken.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34040
Bij de opleiding Sportkunde in Groningen kun je zélf het accent leggen binnen het brede vakgebied van sport en bewegen. Wil je je richten op sport als middel voor een sociale, betere wereld of op sport als middel voor een vitalere maatschappij? Ga je voor de onbegrensde businessmogelijkheden van sport of ben jij dé verbinder die alle disciplines bij elkaar brengt? Haal op basis van jouw passie het beste uit jezelf!

Waarom aan de Hanze?

award kenmerk ondernemen
2015
De Sportkunde-professional wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen onze studenten en afgestudeerden een scala van functies kunnen uitvoeren.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de opleiding Sportkunde komen onze kernwaarden betrokkenheid en passie sterk terug. Bijvoorbeeld in de jaarlijkse sportkampen. In jaar 1 doe je in het kader van buitensport een uitdagende survivalweek, waarbij een beroep op samenwerken binnen een team wordt gedaan. In het tweede jaar neem je deel aan de watersportbeleving, waarbij een week lang allerlei watersporten op het programma staan. In het derde jaar sluiten we de basisfase af met de winterschool in Oostenrijk.
1e jaar In het eerste jaar leer je de ins en outs kennen van de sportwereld en maak je actief kennis met verschillende sporten. Daarnaast ga je direct op praktische wijze aan de slag met je toekomstige beroep. In projectvorm ga je voor diverse organisaties in de sportwereld opdrachten uitvoeren. De hoor- en werkcolleges bereiden je voor op deze uitdaging. Je wordt daarnaast tijdens de gehele opleiding professioneel begeleid door je persoonlijke coach.
periode
2e jaar In het tweede studiejaar bouw je verder aan je professionele ontwikkeling door gedurende het gehele studiejaar stage te lopen. In het eerste blok oriënteer je je op een organisatie waarin je aan de slag gaat. In blok twee tot en met vier ga je tweeënhalve dag in de week stagelopen. Hierbij staat de vraag en praktische behoefte van de organisatie centraal. Daarnaast volg je op de opleiding colleges waarin je theoretische kennis opdoet, leert hoe je praktijkgericht onderzoek uitvoert en werkt aa
3e jaar In het eerste semester van het derde jaar staat vitaliseren van steden en regio's centraal. Samen met een klein studententeam verdiep je je in blok 1 in een Europese stad en in blok 2 in een Noordelijke (krimp)regio. Op basis van (veld)onderzoek en scenarioanalyses ontwikkel je een toekomstvisie en ontwikkel je een integraal programma waarmee je de stad in beweging zet.
In het laatste semester van jaar drie neem je deel aan een minor van de eigen opleiding of van een andere opleiding of hogescho
4e jaar Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Het uitgangspunt voor je afstudeertraject is het oppakken van een complex vraagstuk binnen een organisatie. Op basis van de resultaten van je vooronderzoek zet je een verandertraject in dat leidt tot impact en bruikbare producten en diensten. Je kunt afstuderen in het buitenland.

tracks

specialisatie Outdoor & Adventure

Ben je gek op avontuur en heeft werken met groepen in de buitenlucht je voorkeur? We bieden binnen Sportkunde de mogelijkheid om je professioneel te ontwikkelen op het gebied van Outdoor & Adventure.

Wie zich in Nederland op hbo-niveau wil ontwikkelen tot innovatieve sportmanager of sportdocent in de outdoorbranche, is bij het Instituut voor Sportstudies aan het juiste adres.

specialisatie Topsport en studie

Het Instituut voor Sportstudies heeft een goede regeling voor topsporters. Je krijgt begeleiding en kunt bijvoorbeeld je studietempo, roosters en tentamens aanpassen aan je trainingen en wedstrijden.

Als topsporter krijg je de mogelijkheid om studietempo, roostering en tentaminering aan te passen aan je trainingen en wedstrijden. En zelfs een topsportbeurs hoort tot de mogelijkheden.

track Beweeg- en leefstijladviseur

Wil je mensen stimuleren tot een actieve leefstijl en zorgen voor concrete maatregelen om jong en oud in beweging te laten komen? Dan is een baan als beweeg- en leefstijladviseur iets voor jou.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen de intentie hebben om gezonder en vitaler te leven, maar dat is niet altijd gemakkelijk te realiseren. Gedrag duurzaam veranderen met behulp van sport en bewegen gaat makkelijker als iemand daar hulp bij krijgt van een expert op het gebied van gedragsverandering.

De beweeg- en leefstijladviseur is de expert die als geen ander weet hoe regelmatig sporten en dagelijks voldoende bewegen bijdraagt aan een gezond en vitaal leven. Je stimuleert mensen tot een actieve leefstijl en geeft advies in de vorm van concrete maatregelen. Je informeert, stimuleert en begeleidt klanten om deze actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden.

track Trainer/coach

Zie jij jezelf al als trainer, coach of sport performance manager? Bij Sportkunde leer je coaching inzetten bij gedragsverandering, maar je leert ook hoe je een team het beste kunt trainen.

Coaching komt in elk werkveld terug, ook in het bedrijfsleven: leidinggeven en het verbeteren van onderlinge relaties zijn erg belangrijk voor prestaties van medewerkers. Naast je hbo-diploma behaal je ook nog eens relevante certificaten op het gebied van training.

track Sportbeleidsadviseur/-manager

Als sportbeleidsadviseur/-manager bepaal je de strategie van de organisatie ten aanzien van sport, bewegen en gezondheid.

Je moet behoorlijk wat in je mars hebben: een adviseur/manager speelt een faciliterende, stimulerende, bestuurlijke, coördinerende en organiserende rol. Je schrijft en implementeert concrete projectplannen vanuit een heldere visie en ziet toe op het uitrollen hiervan. Je hebt alle touwtjes in handen en behoudt het overzicht.

track Sportondernemer

Wil je graag aan het roer staan van een sportonderneming? Dan past de rol van ondernemer goed bij je.

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt graag initiatief. Je bent goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en je speelt goed in op de behoeften van de klant.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
doelstelling
Gedurende de studie doe je ervaring op als deelnemer aan uiteenlopende bewegingssituaties en weet daarbij voldoende vorderingen te boeken met betrekking tot relevante sportvaardigheden. Aan de hand van deze ervaringen en door een gedegen theoretische verdieping bouw je een body of sportknowledge en -attitude op (sportcompetenties) waardoor je in staat bent de sport(cultuur) in (inter)nationaal verband te plaatsen en ontwikkelingen in de sport te begrijpen en te voorspellen.
docenten
Zowel studenten als docenten werken samen in teams. Docenten kennen hun studenten en vice versa, waardoor er een laagdrempelige sfeer aanwezig is, waarin studenten en docenten elkaar eenvoudig kunnen bereiken. Er heerst op het instituut een prettige en uitdagende sfeer waarin gewerkt en geleerd wordt binnen een krachtige en ICT- rijke leeromgeving.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • minimaal 60 EC in de eerste 24 maanden
honours-/excellence program Honourstraject

De Hanzehogeschool streeft naar een ambitieuze studiecultuur en biedt extra uitdaging aan studenten die meer willen en meer kunnen dan hen in hun reguliere programma wordt aangeboden. ​

Getalenteerde studenten krijgen binnen het Instituut voor Sportstudies extra kansen en ruimte om uit te blinken. ​In het kader van het excellentiebeleid van de Hanzehogeschool, biedt het Instituut voor Sportstudies de volgende door het College van Bestuur vastgestelde Honours programma's aan:

  • Het Honours Talent Programma (opleiding overstijgend, 30 ECT's)
  • Opleiding specifieke honours afstudeertrajecten (bachelor Sportkunde en ALO)
  • Honours minoren

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets
Sportmedisch Geschiktheidsonderzoek en een fysieke toets.

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Mesacosa
Instituut voor Sportstudies

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Hanze
Sportkunde
star
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Hanze
Sport Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 Fontys
Sportkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HAN
Sportkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
505 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 HHS
International Sport Management (Engelstalige variant van Sportkunde)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
115 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 HHS
Sportkunde
gemiddelde kamerhuur
115 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 HvA
Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 HvA
Sport Studies - track International Sports, Management and Business
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 Inholland
Sportkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Windesheim
Sportkunde (Calo)
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wil je doorstuderen? Na het behalen van je bachelor kun je binnen het Instituut voor Sportstudies kiezen voor het volgen van de Master Healthy Ageing Professional (MSc.). Deze master sluit naadloos aan op de bachelor Sportkunde. Binnen vijf jaar kun je een bachelor- én masterdiploma op zak hebben.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De sector sport groeit en de perspectieven op de arbeidsmarkt zijn dan ook goed.
beroepen: Sportmarketeer,Coördinator buurtsportcoaches,Eventmanager,Leefstijladviseur,Sportondernemer,Beleidsadviseur sport,Trainer/Coach,Projectleider

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur sport
coördinator buurtsportcoaches
eventmanager
leefstijladviseur
projectleider
sportmarketeer
sportondernemer
trainer/coach
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Kim Roossien

Studieadviseur Sportkunde

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite