Social Work

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de bachelor Social Work Voltijd ontwikkel je jouw professionele sociale vaardigheden. Je leert mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren, waar mogelijk in en met hun eigen omgeving.

Je draagt bij aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. De bachelor Social Work leidt je op tot sociaal werker op het terrein van preventie, psychosociale ondersteuning, ontwikkelingsgerichte ondersteuning en praktische hulpverlening. Kortweg: je ondersteunt mensen die het alleen niet redden in de samenleving. Bijvoorbeeld vanwege psychische, pedagogische, financiële of sociale moeilijkheden. Om die professional te worden ontwikkel je jezelf door vakinhoudelijke studie, training van vaardigheden, samenwerking met medestudenten en stages in de beroepspraktijk.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Social Work
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34116
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Hanze?

Tijdens je studie maak je volop kennis met de beroepspraktijk. Tijdens je studie plaats je zorg, welzijn en het gedrag van mensen in een internationaal perspectief. Mogelijkheden hiervoor zijn studiereizen naar het buitenland, buitenlandse stages of een halfjaar studeren aan een partnerhogeschool in Europa. Voor getalenteerde ambitieuze studenten die nog meer uitdaging zoeken hebben we speciale honours-programma's.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 10 november Groningen
Op zaterdag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar maak je bijvoorbeeld een plan voor een cliënt met een ondersteuningsvraag. Daarnaast volg je vaardigheidslessen waarin je gesprekstechnieken traint. Ook maak je kennis met de beroepspraktijk door middel van opdrachten die je de praktijk in sturen.
2e jaar In het tweede jaar volg je, naast sociaal werk-vakken, je major (ook wel profiel genoemd). Je laat dit zien tijdens de stage en in de verantwoording van de totstandkoming van de verschillende beroepsproducten. Alle kwalificaties komen in het tweede jaar aan bod, maar worden in vergelijking met de propedeuse breder en dieper uitgewerkt. Naast de inhoud uit dit zich ook in de toenemende zelfstandigheid die van studenten gevraagd wordt.
3e jaar Je besteedt het derde studiejaar tien maanden aan stage in een instelling of organisatie in het werkveld. Je gaat aan de slag als sociaal werker binnen je gekozen profiel. Tijdens je stage breng je in praktijk wat je hebt geleerd en verricht je zelfstandig onderzoek. Het is mogelijk om deze stage in het buitenland te lopen.
4e jaar In het vierde jaar studeer je af. Je volgt verdiepingsprogramma's (minor) binnen je profiel of een minor bij een andere opleiding. Daarnaast doe je een praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraagstuk uit het werkveld.

minors

major Sociaal werk – major Welzijn en samenleving

Veel sociaal werk speelt zich af in de wijk, achter de voordeur..

Je werkt samen met mensen met een (tijdelijke) ondersteuningsvraag en mensen uit hun netwerk/directe omgeving die daarin een rol kunnen spelen.Je krijgt te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals: armoede, kwetsbare mensen in kwetsbare buurten, verslaving, (huiselijk) geweld et cetera. Ook kun je je bezighouden met vraagstukken in de samenleving, met buurtopbouw en met wijkontwikkeling.

major Sociaal werk - major Zorg

Kies je voor Zorg dan richt je je voornamelijk op de ondersteuning van mensen met een lichamelijke aandoening of handicap, een verstandelijke beperking, of met kwetsbare ouderen.

Je houdt je samen met de hulpvrager en diens omgeving bezig met de vraag hoe mensen optimaal sociaal kunnen functioneren ondanks hun aandoeningen
en beperkingen.

major Sociaal werk - major Jeugd

Kies je voor Jeugd dan richt je je op jeugd en jongeren tot 23 jaar. Jongeren die bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van geweld, die niet naar school gaan of die naar Nederland zijn gevlucht.

Ook betrek je ouders bij opvoedingsvraagstukken. Opgroeien is de wereld verkennen, grenzen opzoeken en risico's nemen. Dit vereist van jou goed inzicht in de ruimte geven en ingrijpen.

minor Licht verstandelijk beperkt

De minor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld LVB. Daardoor maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen en best practices.

Dat geldt ook voor ontwikkelingen op het gebied van de transitie in de zorg, de WMO en welzijn nieuwe stijl en wat dit vraagt van de professional in de ondersteuning van de LVB doelgroep.Doordat je de minor volgt met studenten van verschillende studierichtingen, ga je onderwerpen bespreken vanuit verschillende visies. Mede hierdoor ontwikkel je je visie als beginnend professional

minor Rehabilitatie

De maatschappij ondergaat grote veranderingen. De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving..

Maatschappelijke participatie en volwaardig burgerschap zijn uitgangspunten van rehabilitatie.Voor de professional in zorg en welzijn betekent dit een accentverschuiving: van zorg naar participatieondersteuning. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van mensen met fysieke, verstandelijke en psychische beperking en verslavingsproblematiek, niet-aangeboren hersenletsel, dak- en thuislozen, ter beschikking gestelden.
Hierbij kun je o.a. denken aan:

  • kinderen/jongeren met handicaps die naar school willen of sporten;
  • gehandicapte volwassenen die willen gaan/blijven werken;
  • ouderen die zo zelfstandig mogelijk willen blijven functioneren.

Bij rehabilitatie staan niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden van de persoon centraal. Onafhankelijk van de soort beperking, leeftijdscategorie of verblijfsplaats.

minorInstead of focusing on problems the approach is aimed at stimulating and supporting the strengths of the people involved not providing them with prepared solutions. It offers you the opportunity to actively engage in multidisciplinary professional practice for empowering marginal individual and groups in society. You will be a member of a team of experts who are asked to produced a volume of professional journal, along with other teams who produce their own journal. The Journal entries will clearly be embedded in theory and in the practical experiences you undergo. For example, interviews with experts in empowering methods, approaches and models will be carried out and presented in critical articles. You will acquire skills needed to make a creative and professional journal in classes.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Als je graag een tijdje naar het buitenland zou willen tijdens je studie, dan kun je bijvoorbeeld een stage lopen of een minor volgen in het buitenland. Je zit dan een half jaar in een hele andere omgeving en dat is een hele uitdaging. Vaak beleef je er rondom je stage/minor allerlei dingen die je in Nederland nooit zou doen. Het is niet alleen een uitdaging, maar ook een geweldige ervaring!
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Een hbo-opleiding bestaat in totaal uit 240 European Credits (EC), dat betekent 60 EC per jaar. Een EC staat gelijk aan 28 uur studeren. Begin je gemotiveerd en pak je de studie goed aan, dan mag je verwachten dat je het eerste jaar met 60 EC kunt afsluiten. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen moeten het eerste jaar in elk geval 48 EC halen om hun studie te mogen vervolgen. Als je minder punten hebt gehaald, krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA).
honours-/excellence program Honours student-assistentschap

In het vierde jaar kun je als student-assistent ingezet worden bij de begeleiding van tweedejaars. Hiermee kan een Honours-certificaat behaald worden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 1854
instellingstarief : € 3115
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
Verplichte studiekeuzecheck: motivatiebrief, praktijkopdracht, kennistoets
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1829 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
484 eerstejaars gestart in 2017
76% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Maslow


Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Hanze
Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Avans
Social Work
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
496 eerstejaars
83% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Avans
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
496 eerstejaars
83% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/12 Fontys
Sociale Studies
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
243 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 HAN
Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 HHS
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 HR
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
452 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 HvA
Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 NHL Stenden
Social work
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Gereformeerde Hogeschool
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/12 Zuyd
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.8
inhoud3.73.6
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.33.1
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 712 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.8
aantal eerstejaars 634
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 79%
diploma binnen 5 jaar 53%
doorstuderen 12%
werk op niveau in 1,5 jaar 58%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Hbo-masters: Social Work, Healthy Ageing Professional en Energy for Society

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2252gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
33%kans op een baan op niveau
35%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityGlobal Communication+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
Tilburg UniversityOnline Culture+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • * ambulant (jongeren) werker
  • * ggz-agoog, begeleider in de gehandicapten- of ouderenzorg
  • * hulpverlener in de verslavingszorg
  • * jeugd- en gezinsprofessional
  • * medewerker sociaal wijkteam
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Els van Putten

opleidingsmanager

Wilma Prummel

Opleidingsmanager

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite