Deze opleiding

Als sociaal pedagogisch hulpverlener werkt u met jongeren en volwassenen die te maken hebben met stoornissen in hun ontwikkeling waarbij hun functioneren wordt beperkt of bedreigd.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 augustus
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34617
U ondersteunt uw clië«nt bij het (opnieuw) nemen van zijn autonomie en verantwoordelijkheden. U ondersteunt kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen en begeleidt ouders bij opvoedingsvragen. Daarbij kan het gaan om hulp in de thuissituatie
(ambulante hulp, pedagogische thuiszorg, video-hometraining) of in een residentiële instelling.

Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat centraal tijdens de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De competenties sluiten aan bij uw huidige en toekomstige werksituatie: u bent in staat sociale ondersteuning voor uw cliënt te creëren of te versterken, u kunt creatief-agogische methodieken ontwikkelen tenbehoeve van bepaalde groepen clië«nten en deze inzetten in de hulpverlening, u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep.

Na uw studie kunt u een baan vinden in sectoren als medisch kinderdagverblijven, jeugdhulpverlening, verstandelijk en/of lichamelijk gehandicaptenzorg of verslavingszorg. U kunt verschillende functies vervullen zoals pedagogisch medewerker, activiteitenbegeleider, groepsleider, sociotherapeut, begeleider pedagogische thuiszorg en zorgcoördinator.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie, project
studielast
Contacturen 8; stage/werk 16; zelfstudie 12 tot 20
studeren in het buitenland
Er bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een internationale exchange week
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Voor jaar 1 minimaal 8 uren relevant werk vereist; voor jaar 2, 3 en 4 minimaal 16

toelatingsgesprek
Studiekeuzecheck

matching
Studiekeuzecheck

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1037 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
270 eerstejaars gestart in 2012
83% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Hanze
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 HHS
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 LOI
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/8 NCOI
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) afstudeerrichting Jeugdzorgwerker
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 NCOI
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 NHA
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/8 NTI
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Stenden
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.7
docenten3.7
studiefaciliteiten3.7
studielast3.2
studiebegeleiding3.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 56 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

jeugdhulpverlening
medisch kinderdagverblijven
vrouwenhulpverlening
verstandelijk en/of lichamelijk gehandicaptenzorg
verslavingszorg
psychiatrie
ouderenzorg
zieken- of verpleeghuiszorg
penitentiaire zorg
maatschappelijke opvang.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2845gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
82%kans op een vaste baan
34%kans op een voltijd baan
44%kans op een baan op niveau
55%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HANSocial Work part-timegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite