Deze opleiding

De bachelors Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) worden op 1 september 2017 samengevoegd tot bachelor Social Work.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34617
De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening leidt je op tot hulpverlener op het terrein van preventie, psychosociale ondersteuning, ontwikkelingsgerichte ondersteuning, praktische hulpverlening. Je ondersteunt mensen die het alleen niet redden in de samenleving. Bijvoorbeeld vanwege psychische, pedagogische, financiële of sociale moeilijkheden. Om die professional te worden, ontwikkel je jezelf door vakinhoudelijke studie, training van vaardigheden, samenwerking met medestudenten en stages in de beroepspraktijk.

De pedagogisch hulpverlener is op veel terreinen inzetbaar. Denk aan jeugdzorg, (forensische) psychiatrie, maatschappelijke opvang, sociale wijk/dorpenteams, vrouwenhulpverlening, vluchtelingenwerk of het ondersteunen van mensen met een beperking. In de praktijk kom je complexe vragen tegen zoals: Hoe kan deze jongere met begeleiding thuis blijven wonen? Welke ondersteuning hebben ouders nodig bij de opvoeding? Hoe kan, binnen deze wijk/dit dorp, door de bewoners en vrijwilligers ondersteuning gegeven worden aan mensen in de wijk/het dorp. Ook kun je namens een cliënt of burger onderhandelen met instellingen en instanties over materiële en immateriële zaken.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar van de opleiding is gelijk aan het eerste jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Vanaf jaar twee kies je voor een profiel. Er zijn drie profielen:
Profiel 1: Sociaal werk in het jeugddomein
Profiel 2: Integraal sociaal werk
Profiel 3: Sociaal werk in de zorg
In jaar 4 volg je verdiepingsprogramma's en doe je een praktijkgericht onderzoek.
Tijdens je hele studie word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider.
1e jaar Je maakt bijvoorbeeld een plan voor een burger met een ondersteuningsvraag. Daarnaast volg je vaardigheidslessen waarin je gesprekstechnieken traint. Ook maak je kennis met de beroepspraktijk door middel van opdrachten die je de praktijk in sturen.
periode
Gespreksvoering
Pedagogiek
Psychologie
Sociaal Werk: gescheidenis, doelgroepen en trends
Sociale Psychologie
Sociale Vaardigheden
Sociologie
2e jaar Het tweede jaar staat in het teken van de profielen. Je richt je op de competenties en methoden behorend bij één profiel door middel van training, projecten en theorie. Je traint bijvoorbeeld hoe je in gesprek gaat met een sociaal systeem (gezin, koppel, groep). Een theorieprogramma is bijvoorbeeld psychopathologie. Ook loop je stage waar je te maken krijgt met mensen met een grote diversiteit aan achtergronden en leefomstandigheden.
3e jaar Je besteedt het derde studiejaar tien maanden aan stage in een instelling of organisatie in het werkveld. Je gaat aan de slag als maatschappelijk werker werker binnen je gekozen profiel. Tijdens je stage breng je in praktijk wat je hebt geleerd en verricht je zelfstandig onderzoek. Het is mogelijk om deze stage in het buitenland te lopen.
4e jaar In het vierde jaar studeer je af. Je volgt verdiepingsprogramma's binnen je profiel of een minor binnen je eigen of een andere opleiding. Daarnaast doe je een praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraagstuk uit het werkveld.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie, project
doelstelling
De maatschappelijk werker is op veel terreinen inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg, (forensische) psychiatrie, maatschappelijke opvang, sociale wijk/dorpenteams, vrouwenhulpverlening, vluchtelingenwerk of het ondersteunen van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking.
exchange programs
  • Diverse Europese partners - Nederland
    Exchange week
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-pgeen generieke vrijstellingen, verloopt altijd via de examencommissie
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 80in het eerste jaar
€ 650studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1037 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
270 eerstejaars gestart in 2012
83% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Hanze
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 HHS
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 HvA
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 424 gemiddelde kamerhuur
217 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Saxion
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/7 Stenden
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Windesheim
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/7 Windesheim
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten3.5
studiefaciliteiten3.2
studielast3.5
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 453 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie kun je aan het werk of doorstromen naar een universitaire schakelprogramma's van de master Pedagogiek of Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2163gemiddeld bruto maandloon
24%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
34%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 40 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ toelatingsgesprek
HANMaster Social Work part-timegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite