Deze opleiding

Er is steeds meer behoefte aan praktisch geschoolde, juridische dienstverleners die burgers kunnen ondersteunen in het doolhof van wetten en regels, rechten en plichten.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34641
Een gedegen juridische dossierkennis is dan natuurlijk vereist, maar ook een sociale instelling is belangrijk. De deeltijdopleiding Sociaal Juridische Hulpverlening (SJD) leidt u op tot dit profiel.Een menselijk gezicht in het woud van wetten en regels, dat is de SJD-er ten voeten uit. U koppelt uw juridische kennis aan uw sociale instelling en daarmee kunt u bijzonder veel betekenen voor mensen en organisaties. De opleiding SJD bereidt u voor op die combinatie. U zult tijdens de opleiding veel werken met cases uit de beroepspraktijk. Want van een afgestudeerd SJD-er wordt een behoorlijke algemene kennis en maatschappelijk inzicht verwacht.

Afgestudeerde SJD'ers dragen de titel Bachelor of Laws. Zij koppelen een brede theoretische kennis aan een sterke praktijkgerichtheid. U kunt aan het werk bij diverse organisaties en overheidsinstellingen waar juridische en sociale kwesties bij elkaar komen
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Overeenkomst en Arbeid

U verdiept zich in het (arbeids)overeenkomstenrecht met een verbreding naar enkele bijzondere overeenkomsten.

U focust vanuit 'real life' situaties op contracteren, (beëindiging van) arbeidscontracten en mediation in arbeidsvoorwaarden. U leert bijvoorbeeld hoe u een 'waterdicht' contract opstelt en hoe u een arbeidsconflict uitvecht voor de rechter.

specialisatie Recht en Multiproblem

Een relatief kleine groep mensen doet een groot beroep op de hulpverleningsinstanties.

Hun meervoudige problematiek staat centraal in deze specialisatie. De samenwerking tussen organisaties is een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, juridische adviesbureaus, justitie en woningcorporaties die multi problem gezinnen begeleiden en adviseren.

specialisatie Recht en Overheid

U verdiept zich in de opbouw, bevoegdheden, processtructuren en juridische handelingen van verschillende overheids- en bestuursorganen.

U brengt uw kennis meteen in praktijk door het ´realtime´ werken aan juridische vraagstukken uit het werkveld.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 1875 (€938 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Tijdens het intakegesprek van de opleiding kijken we naar de relevantie van uw werkomgeving, ervaring, diploma's en certificaten. Wij willen weten of u in uw werkomgeving, gedurende het volgen van deze opleiding, voldoende mogelijkheden heeft om de opdrachten uit te voeren. En of het mogelijk is om uw kennis in uw werkomgeving te verbreden en te verdiepen. Voor uw intakegesprek levert u bij ons uw portfolio in. Tijdens uw opleiding bouwt u de portfolio verder op. Aan de beoordeling van uw portfolio ligt een aantal vastgestelde criteria ten grondslag. Op basis van deze criteria kunt u in de loop van uw studie vrijstelling aanvragen bij de examencommissie voor een eventuele verkorting van de studieduur. Zo sluit uw studieprogramma aan op uw individuele situatie.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

823 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
153 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Hanze
Sociaal Juridische Dienstverlening SJD
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 HvA
Sociaal Juridische Dienstverlening
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Inholland
Sociaal-Juridische Dienstverlening
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/7 NCOI
Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) specialisatie Financiële zorgverlening en schuldhulpverlening
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 NCOI
Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 NTI
Sociaal-Juridische Dienstverlening
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/7 Saxion
Sociaal-Juridische Dienstverlening
gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.63.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociaal Juridische Dienstverlening SJD aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 437 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3155gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
70%kans op een vaste baan
46%kans op een voltijd baan
66%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
85%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur woondiensten
ambtelijk secretaris or
bewindvoerder wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp)
bijstandconsulent
claimbeoordelaar (sociale verzekeringen)
cliëntvertrouwenspersoon jeugdzorg
consulent complementaire sociale voorzieningen
coördinator woondiensten
juridisch medewerker
klachtenondersteuner jeugdzorg
opvangmedewerker diensten asielzoekerscentrum
schuldhulpverlener
sociaal raadsman
teamleider uitkeringen (sociale verzekeringen)
woonconsulent
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite