Deze opleiding

Als SJD'er adviseer je op een professionele manier mensen die kampen met juridische problemen of geschillen. Je verleent juridische diensten op sociaal-maatschappelijke gebied.

In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende rechtsgebieden en oriënteer jij je op het toekomstige werkveld. Je komt er achter wat het inhoudt om als SJD'er aan de slag te gaan en of deze opleiding bij je past.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Sociaal-Juridische Dienstverlening
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34641
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Rondleiding SJD door Trijnie Faber

Waarom aan de Hanze?

Erkenningen
awardElsevier beste opleiding
0
Ga je SJD studeren aan de Hanzehogeschool, dan kun je na het eerste half jaar zonder problemen overstappen naar HBO-Rechten. Ook kun je gebruik maken en / of werken bij het Hanze Juridisch Schrijfcentrum en de Hanze Rechtswinkel.

Open dagen en meeloopdagen

Open Dag 6 april Groningen
Op vrijdag 6 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met de opleiding.
Je oriënteert je in deze periode op je toekomstige werkveld. Je komt erachter wat het werk van een SJD'er inhoudt en of de opleiding bij jou past. In het tweede jaar van Sociaal Juridische Dienstverlening ga je dieper in op de opgedane kennis uit de propedeuse. Zo leer je bijvoorbeeld consumentenzaken te behandelen, ga je een conflict managen en richt je je op vakken als Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Vreemdelingenrecht en Schuldhulpverlening. Aan het begin van het derde jaar bereid je je voor op je stage door het volgen van een specialisatie of een minor. Je kunt hierbij kiezen uit Arbeidsrecht, Conflictmanagement, Recht en Multi-problem, Recht, Gezondheid en Schulden of International Law. In de tweede helft van het derde jaar ga je op stage. Het vierde jaar staat vervolgens in het teken van je afstuderen, waarbij je gebruik maakt van de ervaringen die je tijdens je stage hebt opgedaan. In deze periode kun je bovendien interessante keuzemodulen volgen om je kennis van je specialisatie aan te vullen. Ook is er de mogelijkheid om in het buitenland te studeren.

1e jaar In het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met de opleiding. Kun je het niveau aan? Bevalt de sfeer op het Instituut voor Rechtenstudies? Je oriënteert je in deze periode op je toekomstige beroep. Je komt erachter wat het werk van een SJD'er inhoudt en of de opleiding bij jou past. Je doet onder meer opdrachten in het kader van werkveldoriëntatie en arbeidszaken. Na het eerste half jaar heb je de mogelijkheid over te stappen naar de opleiding HBO-Rechten.
periode
1234
Inleiding Publiekrecht
Professionele Communicatie
Juridische Methoden & Technieken
Inleiding Privaatrecht
Sociaal Psychologisch Fundament
Bestuursrecht
Methoden & Onderzoek
Professionele Communicatie
Arbeidsrecht/Kwaliteit van Arbeid
Professionele Communicatie
Sociaal Zekerheidsrecht
2e jaar In het tweede jaar van SJD ga je dieper in op de opgedane kennis uit de propedeuse. Zo leer je bijvoorbeeld consumentenzaken te behandelen, ga je een conflict managen en richt je je op vakken als Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Vreemdelingenrecht en Schuldhulpverlening.
periode
1234
Conflictmanagement
Personen- en Familierecht
Verbintenissenrecht
Conflictmanagement
Huurrecht
Sociaal Recht
Engels
Professionele Communicatie
Strafrecht
Vreemdelingenrecht
Bestuursprocesrecht
Methoden & Onderzoek
Sociaal Recht
3e jaar Aan het begin van het derde jaar bereid je je voor op je stage door het volgen van een minor. Je kunt hierbij kiezen uit de volgende minors:

 • Arbeidsrecht
 • Recht en Multiproblem
 • Schulddienstverlening
 • Gemeente in Sociaal Domein
 • Privaatrecht: Rechtsbijstand
 • International Law

Daarna studeer je af.
periode
1234
stage stage
30 EC
4e jaar In het vierde jaar ga je op stage. Dit kun je in Nederland, maar ook in het buitenland doen. Je kunt er ook voor kiezen om je stageperiode te verlengen (7-10 maanden). Daarna studeer je af.
periode
1234
afstuderen afstuderen
30 EC

minors

minor Arbeidsrecht

Binnen de minor arbeidsrecht draait het om de thema's "het binden en boeien van werknemers" en "het beëindigen van een arbeidsovereenkomst".

Je vervult de rol van juridisch medewerker en komt in deze hoedanigheid in aanraking met verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken. Je krijgt inzicht in de belangen en behoeften van werkgevers en werknemers en bent in staat balans aan te brengen tussen de verschillende belangen.

Met ingang van studiejaar 2016-2017 werk je in de minor Arbeidsrecht in diverse arbeidsrechtelijke projecten. Je behandelt ook, in samenwerking met Health Hub Roden (hierna HHR), onderzoeksvraagstukken in een innovatieve werkplaats. De samenwerking vindt plaats met bedrijven die zich hebben aangesloten bij HHR. Je verleent als juridisch medewerker (Bachelor of Laws) alleen of in groepsverband juridische bijstand aan werkgevers of werknemers op het gebied van het arbeidsrecht. Je werkt zowel aan vraagstukken vanuit de HHR als andere real-life opdrachten die wij van het werkveld gekregen hebben.

minor De Bedrijfsjurist

Het werken als bedrijfsjurist is ontzettend veelzijdig, uitdagend en interessant.

Als startbekwame Hbo-jurist, kan de student in deze uitdagende werkomgeving terecht komen. De specialisatie De HBO Bedrijfsjurist biedt de student een aantal juridische instrumenten om zich daarvoor te bekwamen. Naast de inhoudelijk materiële rechtsgebieden als ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht en contractenrecht, wordt aandacht besteed aan de rol en attitude van de bedrijfsjurist in uiteenlopende situaties.

Als bedrijfsjurist ben je veelal generalist en in staat om over rechtsgebieden heen te kijken, deze te kunnen combineren en pro-actief te reageren. Je hebt te maken met je interne client - je werkgever - en/of met een wederpartij. Dat vraagt een professionele houding, waarin de student eerder aangeleerde vaardigheden verdiept. In de specialisatie wordt gewerkt met casus en dossiers uit de praktijk, alsmede met inzet van mensen die werkzaam zijn of zijn geweest in hoedanigheid van bedrijfsjurist.

minor Honours minor Community for Law and Energy Applied Research

De energiesector is zowel Europees als nationaal sterk gereguleerd en heeft de laatste tien jaar een complete transitie doorgemaakt van publieke nutssector naar private sector van publiek belang.

De complexiteit van de energiesector wordt weerspiegeld in het energierecht, een nieuw en zeer divers rechtsgebied dat in Noordwest-Europa sterk in opkomst is.

De minor Community for Law and Energy Applied Research (CLEAR) heeft een interdisciplinair karakter. We werken nauw samen met internationale partners uit Noordwest-Europa.

minor Privaatrecht: Rechtsbijstand of Familievermogensrecht

De minor Privaatrecht is met name bedoeld voor hbo-juristen die op privaatrechtelijk gebied juridisch advies willen geven of rechtsbijstand willen verlenen aan externe of interne cliënten.

De beroepspraktijk die bijvoorbeeld bij deze specialisatie aansluit: een rechtsbijstandverzekeraar, een deurwaarders- en incassokantoor, de advocatuur of het notariaat, de sector civiel/kanton van een rechtbank, een juridisch advieskantoor, een klachten- of geschillencommissie, een woningcorporatie, de afdeling estate planning of bijzonder beheer bij een bank of een organisatie op het gebied van schuldhulpverlening en/of budgetbeheer.

minor International Law

In a world of globalisation international legal dimensions get more important every day.

The number of international rules and regulations increase and the importance of international legislation has a tremendous effect on daily life. The influence of international or European institutions on the day to day running of a business is a central element in the program. It is in this context that the international semester at the School of Law of Hanze University Groningen has been developed

minor Schulddienstverlening

Lijkt het je leuk bij een gemeente of een provincie te werken?

Of als rechtshulpverlener juist tegen de overheid? Ben je goed in staats- en bestuursrecht? Ben je maatschappelijk betrokken en wil je verschil maken als het gaat om bijvoorbeeld vluchtelingen, ondernemerschap en leefbaarheid? Ben je zelfstandig, integer en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Kan je ermee leven dat er niet één antwoord is op een vraag? Dan is Recht en Overheid de juiste minor voor jou!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Je kunt ervoor kiezen te studeren of onderzoek te doen in het buitenland. Het Instituut voor Rechtenstudies heeft een uitgebreid netwerk van internationale partners.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Talentprogramma

Het Honours Talentprogramma biedt studenten de mogelijkheid zich naast hun studie te verdiepen en te verbreden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1854
instellingstarief : € 3115
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo C&Mdirect toelaatbaar
havo E&Mdirect toelaatbaar
havo N&Gdirect toelaatbaar
havo N&Tdirect toelaatbaar
vwo C&Mdirect toelaatbaar
vwo E&Mdirect toelaatbaar
vwo N&Gdirect toelaatbaar
vwo N&Tdirect toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voordat je aan de studie gaat, word je door je studieloopbaanbegeleider uitgenodigd voor een intake gesprek.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

710 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
187 eerstejaars gestart in 2012
80% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ad Legem
Rechtenstudies

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sara Schuurman
Sara over Sociaal Juridische Dienstverdeling

'Op het hbo leer je samenwerken en kennis toepassen'

'Ik ben met Rechten aan de universiteit begonnen. Omdat de overgang met de middelbare school te groot was, ben ik overgestapt naar het hbo. Ik kon het niveau op de universiteit best aan maar ik viel in een groot gat. Geen klassen, geen groepen, ik voelde me een nummer. Ik kan je wel vertellen dat alle boeken op de universiteit twee keer zo dik zijn als hier. Daar krijg je veel theoretische kennis en hier leer je samenwerken en pas je de kennis meteen toe...
Nederland is één van de weinige landen in de wereld die verschil maakt tussen wetenschappelijk en beroepsonderwijs. Nederland is ook een internationaal gericht land. Vertel mij maar eens hoe je je hbo-papiertje in het buitenland moet uitleggen? En de Hanzehogeschool profileert zichzelf in het Engels met Hanze University. Ik vind dat hbo'ers op deze manier toch beter op waarde worden geschat. Voor mij is het hbo anders, maar zeker niet minder. Als een SJD'er op stage gaat en een bezwaarschrift moet schrijven, kan hij dat. Dat hoef je een rechtenstudent van de universiteit niet te vragen.
'Ik kan me wel voorstellen dat wo-studenten er anders over denken en het gevoel hebben dat hun diploma op deze manier minder waard wordt. Misschien gaat uiteindelijk de universiteit of hogeschool waar je hebt gestudeerd wel belangrijker worden. Net als in de VS. Dat kan een stimulans zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.'


lees verder ...
Fenneke Maatjes
Fenneke over Sociaal Juridische Dienstverlening

'Rechten combineren met het sociale recht'

Toen ik op de middelbare school zat moest ik mij gaan oriënteren in verschillende opleidingen. Ik wilde altijd graag bij de politie werken en focuste me hier helemaal op. Toch moest ik iets achter de hand hebben mocht ik niet bij de politie aangenomen worden. Ik dacht eerst aan de opleiding HBO-Rechten, tot ik van de opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlening hoorde. Rechten in combinatie met het sociale recht, dat sprak mij erg aan.

De opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlening (SJD) is erg breed...
Het leuke aan SJD is dat je wordt opgeleid in vele verschillende rechtsvakken, waarbij ook een sociaal aspect komt kijken. Zo leer je tijdens de lessen Professionele Communicatie en Conflictmanagement hoe je het beste om kunt gaan met mensen/cliënten in het werkveld.

Volgend jaar zit ik in het derde studiejaar en moet ik me gaan specialiseren. Ik kies voor de specialisatie 'Recht doen aan multi-problem cliënten'. Het lijkt me namelijk een uitdaging om te werken met mensen die met 'vele verschillende problemen' zitten, zoals verslaving en werkloosheid.

Naast mijn opleiding zit ik in het promotieteam van het instituut samen met nog zes andere studenten. Zo geef ik voorlichting over onze opleidingen HBO-Rechten en SJD op middelbare scholen, tijdens open dagen en andere evenementen. Heel erg bekend is de opleiding SJD namelijk niet altijd. Mensen zijn vaak alleen op de hoogte van het bestaan van de opleiding HBO-Rechten. Ik licht ze dan voor over de verschillen tussen de beide opleidingen: Als HBO-Rechten jurist behartig je de belangen van de werknemer en als SJD'er juist die van de werkgever. Het is erg leuk om anderen enthousiast te maken over onze opleidingen en het is ook nog goed voor je communicatieve vaardigheden!

Als ik mijn studie heb afgerond wil ik aan het werk. Mijn stage zou ik graag bij de bewindvoering willen doen, hopend ook een baan te vinden in deze branche. Het lijkt me namelijk erg interessant om het leven van mensen die enorm in de schulden zitten en hier zelf niet meer uit kunnen komen te helpen veranderen. In de hoop dat ze na een aantal jaren schuldenvrij door het leven gaan.


lees verder ...
Bas Visser
Bas Visser

'Ik wil altijd het beste uit mezelf halen'

Welk talentprogramma volg je?
Ik volg het honours talentprogramma hij het Instituut voor Rechtenstudies.

Kun je een korte omschrijving geven van het talentprogramma?
Iedere woensdag komen we in een plenaire bijeenkomst bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen we presentaties van gastdocenten over uiteenlopende thema's en evalueren we de resultaten uit onze projecten en onderzoeken.
Naast deze bijeenkomsten steken we veel tijd in het ontwikkelen van onze onderzoekscompetenties aan de hand van een praktijkopdracht...
Ook zit het in mijn persoonlijkheid altijd op zoek te zijn naar uitdagingen. Ik wil altijd het beste uit mezelf te halen!

Waaraan merk je dat je deelneemt aan een talentprogramma?
In vergelijking met mijn klasgenoten breng ik meer tijd op school door. Soms besteed ik zelfs meer tijd aan het honours talentprogramma, dan aan het reguliere programma. Daarentegen leer ik heel veel over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Heb je al enig idee wat je straks na je studie gaat doen?
Graag zou ik werken bij een rechtsbijstandverlener. Ik wil me gaan specialiseren in Arbeidsrecht en Recht en Risico.

Heb je nog goede tips voor studenten die overwegen om zich aan te melden voor een talentprogramma?
Je leert er gewoon ontzettend veel mee. Het is een ultieme kans!


lees verder ...
Anja Kromkamp
Anja over Sociaal Juridische Dienstverlening

'Meer uitdaging met het honours talentprogramma'

Waarom heb je gekozen voor de opleiding SJD van de Hanzehogeschool Groningen?
Hiervoor heb ik anderhalf jaar Rechten aan de universiteit gestudeerd. Ik miste hier de toepassing van het recht en het sociale aspect ervan. Je wordt echt als een nummer gezien. Ik heb bewust gekozen voor de opleiding SJD, omdat ik in mijn werk later graag met mensen wil omgaan en iets met rechten wil doen. Zowel de juridische als de sociale vakken komen veelzijdig aan bod...
Vorig blok hebben wij een cliënt zeven weken intensief begeleid om hem uit de schulden te helpen en weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Het leuke van het praktijkgedeelte is dat er ook acteurs van buitenaf komen. Zo leer je gelijk hoe het er in 'real life' aan toe gaat.

Welke richting (specialisatie) wil je op?
Ik ga waarschijnlijk de specialisatie Multi Problem kiezen, omdat je daar veel vakken krijgt over verschillende rechtsgebieden en je in aanraking komt met mensen met uiteenlopende problemen.

Welke extra curriculaire activiteiten doe je naast je studie?
Vanaf september 2010 ben ik begonnen met het Honours talentprogramma. Ik was op zoek naar meer uitdaging naast mijn studie en dit programma was de ideale kans daarvoor! Hierin werk je niet alleen aan je persoonlijke ontwikkeling, maar leer je ook hoe je een goed onderzoek opstelt en uitvoert en kom je ook direct in contact met het bedrijfsleven. Vorig studieblok heb in groepsverband een onderzoek uitgevoerd. Erg leerzaam, want je steekt veel op over het rechtsgebied waar een bedrijf mee werkt. Je helpt om mee te denken over verbeteringen, casussen op te lossen en je doet ook direct netwerkcontacten op!

Ben jij in het kader van je studie ook met de maatschappij of een betere wereld bezig? Oftewel, kun je ook iets betekenen voor anderen of de wereld om je heen?
Naast het doen van onderzoek geef ik ook wat terug aan de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo heb ik in december vuurwerkvoorlichting gegeven aan basisschoolleerlingen en geef ik mbo'ers van het Noorderpoortcollege les in recht en politiek.

Wat wil je hierna doen? Doorstuderen/werken? Welke richting wil je op?
Volgend jaar ga ik op stage. Ik wil het liefst vijf maanden naar het buitenland en vijf maanden hier stagelopen. Ook zit ik er nog aan te denken om hierna een master te gaan volgen.


lees verder ...
Alissa Nijborg
Alissa over Sociaal Juridische Dienstverlening

'Meer van de wereld zien'

Ik heb stage gelopen bij Schurman Advocaten in Paramaribo, Suriname.
Hier werkte ik samen met en voor de advocaten. Met de advocaat besprak ik een zaak, vervolgens ging ik mee naar zittingen en schreef ik verweer, verzoekschriften, conclusies etc. De ene dag zat ik op kantoor, de andere dag ging ik naar de rechtbank of naar cliënten. Ik kreegg zo echt te zien hoe het bij een advocatenkantoor werkt en wat er allemaal bij komt kijken. De zaken waar ik mee bezig was zijn erg gevarieerd. Zo had ik te maken met verschillende rechtsgebieden...
Hier liep ik elke week op een andere afdeling mee. Waardoor ik een goed beeld kreeg hoe alles er aan toe gaat bij de politie.

Ik heb veel geleerd van mijn buitenland stage. Mensen hebben andere normen en waarden waaraan je moet wennen. Ook de manier van werken is hier soms heel anders dan in Nederland. Stagelopen in het buitenland is een mooie manier om meer van de wereld te zien en om jezelf goed te leren kennen. Het is een geweldige ervaring!

De afstemming tussen opleiding en praktijk is goed. Hoe ik verzoekschriften etc. moet schrijven heb ik tijdens de opleiding al geleerd. Tijdens mijn stage heb ik geleerd hoe het nog beter kan. De advocaten hebben heel veel ervaring, daar leerde ik veel van.


lees verder ...
Kerstin Brink
Kerstin over Sociaal Juridische Dienstverlening

'Ik heb me verdiept in het omgaan met weerstand'

Ik heb stage gelopen bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Wonen Werken Drenthe locatie Eelde (WWD). WWD is een resocialisatie afdeling. De meeste cliënten komen uit klinieken, dit zijn therapeutische gemeenschappen. Hier leren cliënten hun eigen dag weer in te vullen zonder het gebruik van drugs. Er wordt voor je bepaald wanneer je opstaat, hoe laat je eet en wat je 's middags doet. Ze zijn verplicht een dagbesteding te hebben voor 20 uur in de week...

Justitie: er zijn veel cliënten met een justitie verleden. Ik heb advies gegeven over procedures en ik ondersteun de cliënt waar nodig bij processen.

Als SJD'er binnen VNN heb je niet zoveel te maken met wet en regelgeving, maar ben je meer bezig met sociale vaardigheden. Tijdens deze stage heb ik me meer verdiept in gespreksvoering en het omgaan met weerstand. Ik heb geleerd verschillende psychiatrische ziektebeelden te herkennen. Je hebt te maken met een doelgroep die je moet leren kennen, maar deze uitdaging maakt het erg leuk. Iedere dag gebeurt er wel iets, geen dag is hetzelfde.

Ik had niet verwacht dat ik het stagelopen zo zwaar zou vinden. De gesprekken die je voert met cliënten kosten behoorlijk veel energie. Maar ik vind het fantastisch om te doen.

Een voorbeeld van een cliënt die ik begeleid heb.
Een jongen van 20 jaar volgt een opleiding tot stratenmaker en heeft naast zijn poliverslaving (verslaving aan meerdere soorten drugs) PDD-NOS. Daarnaast kan hij slecht met geld omgaan. Ik heb veel moeite gehad om hem goed in te schatten. Het is een jongen met een laag IQ, maar het is ook een gehaaide jongen die altijd een smoes heeft. Dan is hij zijn portemonnee kwijt, dan ligt zijn pinpas bij zijn vriendin, waardoor we niet naar zijn financiën konden kijken en hij zijn zorgverzekering niet kon betalen. Maar tegelijkertijd is het hem wel gelukt om geld bij elkaar te krijgen om een nieuwe tattoo te laten zetten en om een brommer via via heel goedkoop te kunnen kopen. Uiteindelijk heb ik samen met deze jongen een beschermingsbewind opgestart.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Hanze
Sociaal Juridische Dienstverlening SJD
star Elsevier
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Hogeschool Leiden
Sociaal-Juridische Dienstverlening
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/6 HU
Sociaal Juridische Dienstverlening
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HvA
Sociaal Juridische Dienstverlening
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Inholland
Sociaal-Juridische Dienstverlening
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 Saxion
Sociaal-Juridische Dienstverlening
gemiddelde kamerhuur
4/5 studenttevredenheid
109 eerstejaars
86% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Sociaal Juridische Dienstverlening SJD
HBO-Rechten
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.5
studiefaciliteiten3.33.1
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.63.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociaal Juridische Dienstverlening SJD aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 391 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.1 4
aantal eerstejaars 242 189
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 66% 58%
diploma binnen 5 jaar 44% 34%
doorstuderen 9% 8%
werk op niveau in 1,5 jaar 59%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Met jouw graad 'bachelor of Laws' ben je zeer breed inzetbaar, zowel aan de kant van de regelgever als aan de kant van de burger. Je kunt terechtkomen bij gemeentelijke instellingen, vakbonden, de verslavingszorg, rechterlijke instanties, justitie en het gevangeniswezen. Maar je kunt ook terecht bij bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, jongerenhulpverlening, uitzendbureaus en rechtsbijstandsorganisaties.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Voorbeelden van functies zijn:
Consulent werk en inkomen bij de gemeente
Juridisch adviseur arbeidsrecht bij een rechtsbijstandsverzekeraar
Sociaal juridische dienstverlener bij de verslavingszorg
Juridisch medewerker bij een penitentiaire instelling
Schuldhulpverlener bij een kredietbank
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2253gemiddeld bruto maandloon
16%kans op een vaste baan
85%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
54%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitGovernance and Law in Digital Society+ aanv. eisen
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitRecht en bestuur+ 55 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • adviseur woondiensten
 • ambtelijk secretaris or
 • bewindvoerder wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp)
 • bijstandconsulent
 • claimbeoordelaar (sociale verzekeringen)
 • cliëntvertrouwenspersoon jeugdzorg
 • consulent complementaire sociale voorzieningen
 • coördinator woondiensten
 • juridisch medewerker
 • klachtenondersteuner jeugdzorg
 • opvangmedewerker diensten asielzoekerscentrum
 • schuldhulpverlener
 • sociaal raadsman
 • teamleider uitkeringen (sociale verzekeringen)
 • woonconsulent
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite