Sensor Technology

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Sensoren zijn de kern van alle moderne innovaties. Denk aan robotica, i-security en de smartwatch. Sensortechnologie is een cross-over tussen electronics, ict en innovatie.

WAT ZIJN SENSOREN?
Sensoren zijn de zintuigen van computers. Ze meten een waarde (bv snelheid of afstand) en geven dit door aan een computer. Op basis van die waarde stuurt de computer een voorgeprogrammeerde actie aan, zoals remmen. Zo stopt een auto op tijd, als de afstand tot een object te klein dreigt te worden.

PRAKTIJK
Je leert welke verschillende sensoren er zijn en hoe je ze kunt toepassen. Tijdens praktijkopdrachten kun je met bestaande sensoren nieuwe toepassingen bedenken en deze uitvoeren. Deze opdrachten komen rechtstreeks uit het werkveld. De opleiding werkt samen met toonaangevende partners als Astron, Philips en TNO.

THEORIE
Naast theorie, practica en projecten is er ook aandacht voor creatief denken, ethiek en projectmanagement. Bovendien zijn er geregeld interessante lessen van gastdocenten. Hier leer je direct wat zich NU in het werkveld afspeelt.

TOP-OPLEIDING
De Keuzegids HBO Voltijd 2019 heeft deze opleiding aangemerkt als 'Top-opleiding'. Dit betekent dat het tot de beste opleidingen van Nederland gerekend mag worden. Ook de studenten zelf geven een hoge waardering, namelijk een 8.2 in de Nationale Studenten Enquête van 2017.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAssen
diplomaB Elektrotechniek
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34267
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Sensor Technology
Serious technology, Serious fun

Waarom aan de Hanze?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : 2e plaats
Unieke punten van Elektrotechniek, major Sensor Technology:
 • specialisatie in sensortechnologie
 • 7 achtereenvolgende jaren gekozen door de Keuzegids HBO als 'Top-opleiding'
 • in elk thema participeert een toonaangevend technologiebedrijf
 • mogelijk om bachelor en master in 4+1 jaar te doen
 • aandacht voor professional skills (presenteren, creativiteit, ethiek, interculturele vaardigheden)
 • studenten van over de hele wereld
 • 100% Engels programma
 • uitstekende begeleiding

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Open Dag Groningen
Op vrijdag 5 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bacheloropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het 1e jaar maak je kennis met elektrotechniek. In het 2e jaar ga je je verdiepen in sensortechnologie met vakken als modelleren en simuleren, signaalverwerking, object oriënterend programmeren, robotica en datacommunicatie. In het 3e jaar verplaatst de opleiding zich naar Assen en verdiep je je kennis door de twee semesters: Research & Development en Internet of Things / Entrepreneurship. In het 4e jaar in Assen volg je een minor binnen of buiten je eigen opleiding en doe je een afstudeerop
1e jaar In het eerste jaar (propedeuse) maak je kennis met de veelzijdige en boeiende wereld van elektrotechniek. Het eerste semester gaat over het thema Health, het tweede over Energy. Vakken als wiskunde, scheikunde, analoge en digitale elektronica, programmeren, maar ook Engels en professional skills komen aan bod. In het eerste jaar vergaar je de kennis die je in de hoofdfase (jaar 2, 3 en 4) nodig hebt. Het jaar wordt afgesloten met een propedeuse ceremonie.
periode
1234
Health
30 EC
Energy
30 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je je verdiepen in sensortechnologie. Het eerste semester is georganiseerd rondom het thema monitoring en control. Het tweede semester draait om robotica en signal processing. Voorbeelden van vakken die aan bod komen zijn modelleren en simuleren, signaalverwerking, object oriënterend programmeren, robotica en datacommunicatie.
periode
1234
Monitoring and Control Systems
30 EC
Robotics and Signal Processing
30 EC
3e jaar In het derde jaar zal opleiding hoofdzakelijk in Assen plaatsvinden. In dit jaar verdiep je je kennis van sensoren. Het jaar wordt verdeeld in twee semesters en bestaat uit de thema's: Research & Development en Internet of Things / Entrepreneurship. Tijdens het derde jaar zul je ook een student company starten met andere studenten van het Instituut voor Engineering.
periode
1234
Research and Development
30 EC
Internet of Things
30 EC
4e jaar Ook het vierde jaar vindt plaats in Assen. Om je opleiding te verbreden volg je tijdens het eerste semester van het vierde jaar een minor binnen of buiten je eigen opleiding. In het tweede semester sluit je de opleiding af met een afstudeeropdracht bij een (inter)nationaal bedrijf of organisatie.

Na succesvolle afronding van de bachelor, ontvang je de internationaal erkende 'Bachelor of Science' degree.
periode
1234
Minor
30 EC
Graduation Project
30 EC

specialisaties

 1. EntrepreneurshipThe specialisation 'Entrepreneurship' strengthens entrepreneurial skills required for starting a new business in the sensor application business domain.
 2. Research and DevelopmentThe specialisation 'Research and Development' strengthens practical skills required for system engineering/integration jobs when employed in a company with a sensor-intensive business.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, laboratoriumwerk, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Elk thema wordt het onderwijs (theorie, praktijk) rondom een project georganiseerd. Deze projecten komen rechtstreeks uit het werkveld.
studeren in het buitenland
Studenten kunnen hun minor en afstudeeropdracht in het buitenland doen.
exchange programs
 • Erasmus - Nederland
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
toelaatbare profielen
havo N&Gnatuurkunde of nlt
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mnatuurkunde
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Er zijn aanvullende eisen voor studenten uit de mbo-domeinen 'Handel & Ondernemerschap' of 'Economie en Administratie'. Studenten uit de overige Mbo-domeinen zijn direct toelaatbaar.

Mbo 4 domein Handel & Ondernemerschap - Wiskunde B en Natuurkunde
Mbo 4 domein Economie en Administratie - Wiskunde B en Natuurkunde
WO propedeuserelevant vakgebied
hbo-prelevant vakgebied
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Als studiekeuze activiteit is er de mogelijkheid deel te nemen aan een intake gesprek. Een vooraf in te vullen digitale vragenlijst dient als input.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 400levensonderhoud
€ 600studiematerialenin het eerste jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
excursions
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Assenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

403 studenten volgen deze opleiding
5% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Assen

348studenten studerend
1214studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Hanze
Sensor Technology
star Keuzegids topopleiding 2018  2e
gemiddelde kamerhuur
3.5/5 studenttevredenheid
32 eerstejaars
6% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/15 Hanze
Elektrotechniek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.5/5 studenttevredenheid
92 eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/15 Avans
Elektrotechniek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
87 eerstejaars
4% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/15 Avans
Elektrotechniek
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
87 eerstejaars
4% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/15 Fontys
Elektrotechniek
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
74 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/15 Fontys
Electrical and Electronic Engineering (English)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
74 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 HAN
Electrical and Electronic Engineering Engelstalig
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
77 eerstejaars
2% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/15 HAN
Elektrotechniek
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
77 eerstejaars
2% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/15 HHS
Elektrotechniek (Delft)
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/15 HU
Electrical Engineering (Elektrotechniek)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/15 Inholland
Elektrotechniek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/15 NHL
Elektrotechniek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 NHL Stenden
Elektrotechniek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/15 Saxion
Elektrotechniek
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
66 eerstejaars
4% vrouw
? uur contacttijd/week
15/15 Windesheim
Elektrotechniek
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.7
inhoud3.63.6
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sensor Technology aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 72 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.5 3.9
aantal eerstejaars 119
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 62%
diploma binnen 5 jaar 38%
doorstuderen 41%
werk op niveau in 1,5 jaar 90%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Wat kun je worden? De meeste afgestudeerden werken aan nieuwe sensortoepassingen, bijvoorbeeld:
 • Technisch ontwerper
 • Technisch adviseur
 • Projectleider
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Ondernemer met een eigen bedrijf

Ook kun je de master Sensor System Engineering gaan volgen. Deze master is gericht op het inzetten van sensoren om grote hoeveelheden data te begrijpen en te analyseren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste afgestudeerden gaan als Technisch Ontwerper aan de slag waarbij ze nieuwe sensortoepassingen ontwikkelen. Anderen komen als Technisch Adviseur in een adviesfunctie terecht. Verder kunnen afgestudeerden projectleider of wetenschappelijk onderzoeker worden. Ook gebruiken afgestudeerden hun vaardigheden om een eigen bedrijf te starten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2537gemiddeld bruto maandloon
58%kans op een vaste baan
96%kans op een voltijd baan
76%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
90%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteApplied Physics+ 30 EC pre-master
TUeAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitBiomedical Engineering+ 45 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ cijfergemiddelde
TU DelftComputer Engineering+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TUeElectrical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftElectrical Engineering+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteElectrical Engineering+ 30 EC pre-master
TUeEmbedded Systems+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEmbedded Systems+ 30 EC pre-master
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 55 EC pre-master
TUeHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInternet Science & Technology+ 30 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
UvALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
HANMaster Engineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Automotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Control Systems (English)geen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Lean Engineering+ aanv. eisen
HANMaster Engineering Systems: Sustainable Energy part-timegeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Sustainable Energy (English)geen aanvullende eisen
TUeMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TUeScience and Technology of Nuclear Fusion+ 40 EC pre-master
TUeLeraar VHO Informatica educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ 30 EC pre-master
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
HanzeSensor System Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TUeSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSystems and Control+ 30 EC pre-master
TUeSystems and Control+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • academic researchers
 • project manager
 • technical advisors
 • technical designers
bron: StudieData

Contact

Sensor Technology Student Affairs

Sensor Technology Student Affairs

E: sensortechnology@org.hanze.nl
T: +31 (0)505957600
P.J. Hagedoorn

Head of Education

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite