Deze opleiding

Ben jij creatief en communicatief en houd je van organiseren en mooie dingen tot stand brengen? Ben jij op zoek naar het experiment en vernieuwing? Denk jij liever groot dan binnen kaders? Dan is de bachelor Popular Culture aan Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden vast iets voor jou. Een brede, interdisciplinaire opleiding volledig gericht op de wereld van de popcultuur.

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaB
typeregulier, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30041
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Open Dag Groningen
Op vrijdag 5 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bacheloropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit vier blokken van in totaal 60 Ec. Tijdens dit jaar oriënteer je je op de toekomst. Je maakt kennis met alle facetten van de opleiding. Je werkt mee aan vier blokken. Ieder blok werk je aan een opdrachtt vanuit de opleiding waarvan je de resultaten binnen of buiten de academie presenteert.
2e jaar De hoofdfase bestaat uit 180 EC en is verbredend en verdiepend van aard. Je gaat aan de slag met eigen projecten en praktijkopdrachten. Je volgt elk studiejaar vier onderwijsblokken. Samen met je studieloopbaanbegeleider en begeleidende docenten bekijk je steeds wat je wilt bereiken en wat je daarvoor moet doen. Uitgangspunten daarbij zijn de competenties en leeruitkomsten die je wilt behalen.
3e jaar Tijdens het derde jaar kun je de Engelstalige minor Art & Technology bij Academie Minerva volgen. Een semester lang werk je met andere studenten aan een interdisciplinair project waarin je kunst, techonologie en het thema duurzaamheid samenbrengt.
4e jaar Je afstudeerproject bestaat uit artistiek onderzoek en een eindproduct waarmee je je ontwikkeling aan Minerva Academie voor Popcultuur voltooid. Een project op hbo-niveau en met een duidelijk idee over je professionele toekomst in de wereld van de popcultuur.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Talentprogramma

Kun en wil je meer uit je studie halen? Academie Minerva biedt een Honours talentprogramma of individuele honours-traject aan.

In verschillende projecten werk je aan het creëren van creatieve en artistieke antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn afkomstig uit de creatieve industrie zowel regionaal als (inter)nationaal. Bij het afstuderen krijg je een eervolle vermelding op je diploma.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 900studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.2
inhoud3.63.9
docenten3.84.0
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.94.0
studiebegeleiding3.73.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Popular Culture aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 89 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Popcultuur is internationaal en daarom kom je volop in aanraking met de nationale en internationale beroepspraktijk. Als muzikant in een band, als vormgever of ontwerper of als organisator van een festival of concert. Je wordt voorbereid op een toekomst als professional in de wereld van de popcultuur.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.