Deze opleiding

De opleiding leidt u op tot het beroep van maatschappelijk werker; een beroep dat gericht is op het verbeteren van het psychosociaal functioneren van cliënten in hun omgeving.

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 augustus
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34616
Als maatschappelijk werker heeft u contact met een grote diversiteit aan achtergronden
en leefomstandigheden. U ondersteunt hen bij problemen met het functioneren in hun sociale omgeving. Problemen rondom agressie, criminaliteit, en verslaving kunnen tot uw werkgebied behoren. Er wordt van u verwacht dat u in staat bent om - ook in bedreigende situaties - te zoeken naar passende oplossingen.

Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat centraal tijdens uw studie. De competenties sluiten aan bij uw huidige en toekomstige werksituatie, denk aan het ondersteunen van uw cliënt bij het (opnieuw) verkrijgen van autonomie en het nemen van verantwoordelijkheden en het adequaat omgaan met situaties waarin verschillende belangen in het geding zijn.

Het opleidingsprogramma omvat onder andere theoretische programma's zoals psychologie, pedagogiek, psychiatrie, psychopathologie, sociologie en recht maar ook algemene vaardigheden zoals de Nederlandse taal- en schrijfvaardigheid en projectmatig werken.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie
studielast
Contacturen: 8; stage/werk: minimaal 16; zelfstudie: 12 tot 20 uren.
studeren in het buitenland
Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een internationale uitwisselingsweek.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Voor jaar 1 minimaal 8 uur relevant werk, voor de studiejaren 2, 3 en 4 minimaal 16 uren relevant werk.

toelatingsgesprek
Studiekeuzecheck

matching
Studiekeuzecheck

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

956 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
278 eerstejaars gestart in 2012
81% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Hanze
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 HHS
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 NCOI
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) afstudeerrichting Jeugdzorgwerker
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 NCOI
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 NCOI
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) afstudeerrichting GGZ-agoog
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 NTI
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud3.9
docenten4
studiefaciliteiten3.5
studielast3.5
studiebegeleiding3.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Algemeen Maatschappelijk Werk
Geestelijke Gezondheidszorg
Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Jeugdzorg
Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Penitentiaire inrichtingen/tbs instellingen
Schoolmaatschappelijk Werk
Raad voor de Kinderbescherming
Hulpverlening aan ouderen
Reclassering, jeugdreclassering
Medisch Maatschappelijk Werk (MMW)
Verslavingszorg
Maatschappelijke opvang.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3140gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
70%kans op een vaste baan
25%kans op een voltijd baan
64%kans op een baan op niveau
65%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
92%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityEpidemiology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotion+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HANManagement & Innovatie in Maatschappelijke Organisaties part-time+ werkervaring
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityMental Health+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HANSocial Work part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.