Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Zit sport in je bloed? Vind je het leuk om anderen te leren sporten en bewegen? Wil je kinderen stimuleren hun talent te ontwikkelen en bijdragen aan duurzaam bewegen voor jong en oud?

Dan is de ALO van het Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen, dé opleiding voor jou! Het organiseren en begeleiden van sportlessen en -activiteiten is nog steeds één van de belangrijkste taken binnen de ALO. Kinderen en jongeren leren bewegen, leren over bewegen en enthousiast maken voor het actief sporten en bewegen is een uitdagende, verantwoordelijke en leuke taak!
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35025
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Hanze?

Vanaf het begin van de opleiding maak je kennis met lesgeven. Eerst aan elkaar en al snel ga je ook lesgeven in het werkveld. Zo ervaar je direct wat er nodig is om een goede docent te worden.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Open Dag Groningen
Op vrijdag 5 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bacheloropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar oriënteer je je op de sportwereld. Je besteedt ongeveer een kwart van de tijd aan sportpraktijk. Je krijgt les in vechtspelen, bewegen en muziek, gym/turnen, atletiek, zwemmen, spel en outdoor. Je maakt kennis met de verschillende werkvelden waarin een sportleraar werkzaam is. Daarnaast zet je in het eerste jaar een sportief evenement op en doe je praktijkgericht onderzoek. In het eerste jaar neem je deel aan de Outdoor Experience in de Ardennen.
2e jaar In het tweede en derde jaar organiseer en begeleid je sportlessen en –activiteiten in verschillende werkvelden, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en/of het mbo. Je bent één of twee dagen op je stagewerkplek en de andere dagen volg je werk- en hoorcolleges en werk je aan je eigen sportvaardigheden. Zo ontstaat een wisselwerking tussen leren in de praktijk en terugkoppeling op je opleiding. In jaar twee neem je deel aan de Watersport Experience.
3e jaar In jaar drie neem je deel aan de Wintersport Experience en richt je een deel van je studie zelf in binnen de profileringsruimte. Je behaalt een trainer-coach diploma en kunt modules kiezen die passen bij jouw ambitie. In het laatste semester van jaar drie neem je deel aan een minor. Dat kan een minor van de eigen opleiding zijn, maar je kunt je ook verbreden door een minor bij een andere opleiding te kiezen.
4e jaar Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Je laat zien dat je een startbekwame leerkracht bent. Dit kun je doen in een door jou gekozen context in binnen- of buitenland. Wel geldt voor alle mogelijkheden: hoe beter je presteert in de eerste drie jaren, hoe meer keuzemogelijkheden je hebt. Je sluit je studie af met een afstudeeronderzoek. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar het gedrag van leraren, naar motoriek en leren of je ontwikkelt een nieuw lespakket.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • minimaal 60 EC in de eerste 24 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend
Voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding gelden aanvullende eisen:

  • een deelname aan de Motorische vaardighedentest
  • een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4eis Biologie
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets
Motorische vaardighedentest en een Sportmedisch Geschiktheidsonderzoek

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

589 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
103 eerstejaars gestart in 2017
38% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mesacosa
Instituut voor Sportstudies

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Hanze
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
132 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HAN
Pabo-ALO (locatie ALO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
244 eerstejaars
73% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HAN
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
147 eerstejaars
28% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
5/6 HHS
HALO (Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
194 eerstejaars
30% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 HvA
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
230 eerstejaars
28% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.6
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 287 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Je wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen je een scala aan functies kunt uitvoeren. Daarnaast kun je ervoor kiezen om door te studeren. Je kunt kiezen voor één van de twee Masters die je kunt volgen bij Sportstudies: de Master Healthy Ageing Professional en de Master Talentontwikkeling en Diversiteit. Daarnaast werken we momenteel aan de ontwikkeling van de nieuwe Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Deze master is specifiek bedoeld voor ALO alumni.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Ben je afgestudeerd, dan ben je klaar om aan de slag te gaan als:

  • Sportleraar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo
  • Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
  • Trainer/coach
  • Outdoor & adventure educator

Daarnaast zien we dat sommige studenten hun eigen onderneming starten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2360gemiddeld bruto maandloon
26%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
71%kans op een baan op niveau
57%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Maastricht UniversityGlobal Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Health+ aanv. eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciences+ aanv. eisen
RijksuniversiteitHuman Movement Sciences+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUSport, Exercise and Health+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite