Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In een inspirerende omgeving ontwikkel jij je talent in de klas!

Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en om te merken dat wat jij doet direct effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Als leraar draag je een grote verantwoordelijkheid. Hiervoor heb je een ijzersterke basis nodig met veel vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

Tijdens je Pabo opleiding aan de Pedagogische Academie word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je les kunt geven op de basisschool. Theorie en praktijk zijn daarbij altijd aan elkaar verbonden.

Let op: er gelden vooropleidingseisen voor toelating tot de Pabo in Nederland. Zie voor meer informatie de website: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Opleiding tot leraar Basisonderwijs
typeeducational, 240 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34808
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Hanze?

 • Beste Pabo van het Noorden (externe beoordeling NVAO, april 2015: goed!).
 • Volop keuzeruimte: honours talentprogramma, diverse minoren, stage in educatieve setting)
 • Inspirende omgeving: eigen gebouw met Sciencecentrum De Magneet, Atelier, muziek-/toneelruimtes.
 • Werkveld staat om jou te springen!

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 10 november Groningen
Op zaterdag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste en tweede studiejaar vergroot je je eigen kennis en leer je verschillende didactische basisprincipes, dus hoe je les geeft. Je oriënteert je op het beroep en je werkt aan vakkennis, vakdidactiek, je eigen vaardigheden en houdingsaspecten. In het derde studiejaar kies je voor de profilering 'Jonge kind' of 'Oudere kind' In het vierde studiejaar werk je als Leraar In Opleiding (LiO) een halfjaar in een basisschool en start je met het onderwijs in de keuzeruimte.
1e jaar In de propedeuse vergroot je je eigen kennis en leer je verschillende didactische basisprincipes, dus hoe je les geeft. Je oriënteert je op het beroep en je werkt aan vakkennis, vakdidactiek, je eigen vaardigheden en houdingsaspecten. Zo besteed je veel tijd aan Sociale Wetenschappen, Nederlandse taal, Rekenen-Wiskunde en
Engels. Daarnaast volg je in elke periode: Science, Mens en Wereld, Kunst en Cultuur of Motoriek. Vanaf de tweede helft van het eerste studiejaar start je met stagelopen.
periode
Cluster (Senso)motoriek
Cluster Kunst en Cultuur
Cluster Mens en Samenleving
Cluster Science
Engels
Nederlandse taal
Rekenen en Wiskunde
Sociale Wetenschappen
2e jaar In het tweede studiejaar verdiep je en verbreed je je ervaring en kennis. Je borduurt voort op jaar 1, het doen van onderzoek wordt hieraan toegevoegd. In de hoofdfase loop je één semester stage op de basisschool en één semester stage in een educatieve setting buiten de basisschool. Dit onderdeel heet keuzeruimte en biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een zelfgekozen richting.
3e jaar In het derde studiejaar kies je voor de profilering 'Jonge kind' of 'Oudere kind'. Je verdiept je kennis en ontwikkelt vaardigheden gericht op deze doelgroep. Er is in dit studiejaar ook aandacht voor het signaleren en diagnosticeren van leer- en ontwikkelingsvragen bij kinderen uit jouw doelgroep. Je onderzoeksvaardigheden breng je in
praktijk door een onderzoek te doen op je basisschool.
4e jaar In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor 'een eigen klas' en je het afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar besteed je aan een minor. Je kunt kiezen uit: 'ICT & Didactiek', 'Daltononderwijs', 'Kunst & Cultuur', 'Mini-SEN (Special Educational Needs)', 'Engels in het basisonderwijs', 'Bewegingsonderwijs', 'Gezond opgroeien'of 'Betekenisvolle Kunsteducatie.'

specialisaties

 1. het oude kind
 2. het jonge kind

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
studielast
Je besteedt per week in totaal ongeveer 40 uur aan je studie. Gemiddeld heb je 18 uur per week contacttijd, exclusief stage. Er worden hoorcolleges, werkcolleges
en practica gegeven. Veel colleges kennen een werkvorm waarbij je zelf actief met de lesstof bezig bent. Vanaf de tweede helft van het eerste jaar loop je één dag
per week stage. Je wordt geacht circa 16 uur per week te besteden aan zelfstudie.
exchange programs
 • Primary education Primary education - Nederland
  The programme 'Primary Education' of the School of Eduction consists of 30 ECTS divided into two parts of 15 ECTS each.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelaatbare profielen
havo C&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
havo E&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
havo N&GToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
havo N&TToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo C&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo E&MToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo N&GToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
vwo N&TToelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.
MBO niveau 4Toelatingstoetsen: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek indien niet in examenpakket.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
134 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Le Baso
Pedagogische Academie

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Mireille
Joey
Linda Tijsma

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/45 Hanze
Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/45 Hanze
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/45 Avans
Leraar Basisonderwijs
€ 326 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
106 eerstejaars
84% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/45
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/45 Driestar
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/45 Fontys
Leraar basisonderwijs
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
279 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/45 Fontys
Pabo University
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/45 Fontys
Leraar basisonderwijs
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/45 Fontys
Leraar basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/45 Fontys
Leraar basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/45 Fontys
Leraar basisonderwijs Sittard
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/45 Fontys
Leraar basisonderwijs
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/45 HAN
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
244 eerstejaars
73% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/45 HAN
Academische Pabo (ALPO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/45 HAN
PABO-ALO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
244 eerstejaars
73% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/45 HAN
Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
244 eerstejaars
73% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/45 HHS
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/45 Hogeschool Leiden
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
19/45 HR
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/45 HR
Academische Pabo
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
148 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/45 HU
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/45 HU
Leraar Basisonderwijs pabo (Amersfoort of Utrecht)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/45 HvA
Pabo HvA
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/45 Inholland
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
25/45 IPABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
26/45 Iselinge Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
27/45 Hogeschool de Kempel
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
28/45 Katholieke PABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
29/45 Marnix Academie
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
30/45 NHL
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/45 NHL Stenden
PABO-Verkort
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
32/45 NHL Stenden
PABO-Academisch
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
33/45 NHL Stenden
PABO-Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
34/45 Saxion
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
181 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
35/45 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
36/45 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Verkort (Vondst)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
37/45 Stenden
2 jarige PABO verkort
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/45 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Internationaal
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10% Nederlandstalig
90% Engelstalig
39/45 Stenden
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Academisch
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
40/45 Thomas More
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
41/45 Gereformeerde Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
42/45 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
43/45 Windesheim
Teachers College
gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
44/45 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
45/45 Zuyd
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.7
inhoud3.53.5
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 143 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je 'Bachelor of Education' kun je ook verder studeren. Je kunt bijvoorbeeld de masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit volgen bij de Pedagogische Academie of, na een schakeljaar, een masteropleiding aan de universiteit volgen op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de master Talentontwikkeling
& Diversiteit op www.hanze.nl/talentontwikkelingendiversiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je afgestudeerd bent, kun je leraar basisonderwijs worden. Je hebt de 'Bachelor of Education' behaald en je bent bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en praktijkonderwijs in Nederland. Je kunt er ook voor kiezen om te gaan werken op een educatieve afdeling van een organisatie, zoals bij een musea of theater etc.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2109gemiddeld bruto maandloon
21%kans op een vaste baan
47%kans op een voltijd baan
76%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
86%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt, Media and Society+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityGlobal Communication+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityJeugdliteratuur+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HANMaster Leren en Innoverengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
UvAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOnline Culture+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Tilburg UniversityRitual in Society+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUToegepaste taalwetenschap+ 30 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmaker
 • doorstuderen
 • intern begeleider
 • intern coördinator onder- of bovenbouw
 • leerkracht in het basisonderwijs
 • leerlingenbegeleider
 • leraar basisonderwijs
 • managementrol
 • remedial teacher
bron: CBS

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite