Deze opleiding

Industrieel Product Ontwerpen ligt op het snijvlak van mens en techniek. Hier leer je hoe je gebruiksvriendelijke producten ontwikkelt en de gebruikskwaliteit van bestaande producten verbetert.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34389
Bij Industrieel Product Ontwerpen halen we het uiterste uit jouw creativiteit en oplossingsgericht denken. Jij wordt de mensgerichte ontwerper die de eindgebruiker centraal stelt bij het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde producten. Je doet onderzoek naar behoeften, bedenkt oplossingen en ontwikkelt op basis daarvan een werkelijk product. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan het bestuderen van de mens in zijn maatschappelijke, sociale en fysieke omgeving. Juist voor het ontwerpen van complexe producten en diensten is deze studie daarom interessant.

Tijdens de opleiding leer je hoe je aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en betaalbare producten ontwerpt die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker(s). Je maakt deel uit van het ontwikkelteam waarbij je als ontwerper de schakel vormt tussen de consument en de makers van het product.

Waarom aan de Hanze?

Deze opleiding Industrieel Product Ontwerpen heeft ankers in het vakgebied Human Technology. Zowel de technische kant van productontwerp alsook de gebruiker en gebruiksvriendelijkheid van het product en/of dienst komen aan bod. Er wordt veel aandacht besteedt aan het bestuderen van de mens in zijn maatschappelijke, sociale en fysieke omgeving.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar maak je kennis met het brede werkterrein van Industrieel Product Ontwerpen. Je volgt vier thema's waarin je samen met medestudenten de theoretische ondewerpen uit de vakken in de praktijk brengt in de bijbehorende projecten. Daarnaast ga je aan de slag in de werkplaatsen. In de hoofdfase staat de verdieping centraal. De vorm waarin dit gebeurt varieert van werk, en hoorcolleges, groepsopdrachten tot interviews en projectwerk.
1e jaar In het eerste jaar werk je aan vier verschillende thema's. Deze thema's zijn: User Based Design, Design for Interaction, Playful Interactions en Design for Sustainability. Per thema komen theorie en practica samen in een project, waarbij je samenwerkt met je medestudenten. De vakken die aan bod komen zijn onder andere: gebruik(er)sonderzoek, ontwerpmethodologie, materiaalkunde, constructieleer, productietechnologie, Human Factors & ergonomie, creatieve technieken, communicatie en projectmanageme
periode
1234
User Based Design
Design for Interaction
Playful Interactions
Design for Sustainability
Creatieve technieken
Gebruikersonderzoek
Materiaalkunde
Modelbouw
Natuurkunde
Ontwerpmethodologie
Projectmanagement
Wiskunde
2e jaar Het tweede jaar bestaat ook uit thema's, waarin je je verder verdiept in de vakken uit het eerste jaar: Innovative Product Design en Smart Innovations. Je maakt een verdiepingsslag in deze onderwerpen. Per thema komen theorie en practica samen in een project, waarbij je samenwerkt met je medestudenten.Je werkt drie achtereenvolgende periodes samen met studenten van Technische Bedrijfskunde en Sensor Technology en zet een student company op die een eigen product in de markt zet.
periode
1234
Innovative Product Desin
Smart Innovations
3e jaar In het derde jaar volg je een half jaar een minor binnen of buiten je opleiding of een keuzeprogramma en loop je een half jaar vaktechnische stage. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt je gaan verbreden en/of verdiepen in een verwant vakgebied of je richt je op ondernemerschap, energie of Healthy Ageing. In deze stage staat ervaring opdoen in jouw toekomstige beroep centraal.
periode
1234
Minor / vrije keuze
Stage
4e jaar In jaar 4 ga je an de slag met je afstudeerprogramma. In de tweede helft van dit jaar sluit je de opleiding af met een afstudeeropdracht.
periode
1234
Afstudeerprogramma
Afstudeerpoject

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
doelstelling
Je wordt opgeleid tot human centred designer (mensgerichte ontwerper) en je adviseert en ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van producten en diensten in woon,-werk,- en leefomgeving.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3240

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gnatuurkunde of nlt
havo E&Mnatuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
Havo-diploma met profielen N&T, N&G (met Na of Nlt) en E&M (met Na). Vwo-diploma met profielen N&T, N&G en E&M (met Na). Voor mbo-diploma uit de domeinen 'Economie en administratie' en 'Handel en ondernemerschap' gelden de toelatingseisen Wiskunde A of B. Mbo'ers met een diploma uit een ander domein zijn toelaatbaar.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

258 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
49 eerstejaars gestart in 2017
29% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Rick Groenewold
Wij hebben een product bedacht dat ouderen en minder valide mensen helpt bij het opmaken van het bed, de Nest-in. Bij de uitvinderswedstrijd van het Innovatiecluster Drachten hebben we met de Nestin de tweede prijs gewonnen. In samenwerking met Philips zijn we bezig om ons ontwerp te realiseren.
Bart Schot
Met onze projectgroep hebben we de FlexInSole ontwikkeld. Deze inlegzool meet het stressniveau van de gebruiker. Met een bijbehorende app kan de gebruiker de zool inschakelen en verschillende zenuwbanen prikkelen waardoor de stress afneemt. We hebben hiermee de eerste prijs gewonnen van het Noordelijk innovatiecluster.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Hanze
Industrieel Product Ontwerpen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
90 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Fontys
Industrieel Product Ontwerpen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Fontys
Industrial Design Engineering
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 HAN
Industrieel Product Ontwerpen
€ 323 gemiddelde kamerhuur
64 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/10 HHS
Industrieel Product Ontwerpen
€ 326 gemiddelde kamerhuur
93 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HHS
Industrial Design Engineering (3-jarig)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
93 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 HR
Industrieel Product Ontwerpen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 Saxion
Industrieel Product Ontwerpen / Industrial Design Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Windesheim
Industrieel Product Ontwerpen
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Windesheim
Industrieel Product Ontwerpen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Industrieel Product Ontwerpen
Werktuigbouwkunde
bekijk
Commerciele Economie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.53.4
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Industrieel Product Ontwerpen aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 149 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met jouw kennis en vaardigheden kun je je inleven in de gebruikersgroep van producten en diensten. Je kunt toegepast onderzoek doen en prototypen maken. In verschillende sectoren kun je aan de slag zoals de maakindustrie, gezondheidszorg, energiewereld en ICT. Na je bachelor kun je ook doorstuderen, bv. de European Master in Sustainable Energy System Engineering. Hiervoor kunnen extra toelatingseisen worden gesteld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met jouw kennis en vaardigheden kun jij je inleven in de gebruikersgroep van producten en diensten. Je kunt toegepast onderzoek doen en prototypen maken. In verschillende sectoren kun je aan de slag zoals de maakindustrie, de gezondheidszorg, energiewereld en ICT.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2319gemiddeld bruto maandloon
55%kans op een vaste baan
87%kans op een voltijd baan
61%kans op een baan op niveau
46%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftDesign for Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
HanzeEuropean Master in Sustainable Energy System Managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteIndustrial Design Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU DelftIntegrated Product Design+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftStrategic Product Design+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ondernemer met een eigen bedrijf
ontwerper bij een ontwerp- of ingenieursbureau
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite