Human Resource Management

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Durf jij dat kapitaal te beheren? Kies dan voor de opleiding Human Resource Management, die je voorbereidt op een sociale, veelzijdige baan.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34609
Als HR-professional leid je werk in goede banen: voor organisaties én voor medewerkers. Je hebt de kennis in huis om medewerkers optimaal in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren. Je zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Daarnaast werk je aan het verbeteren van het werkklimaat, ziekteverzuimbeleid, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en beoordeling en beloning. Ook organisatieveranderingen, zoals fusies en reorganisaties, behoren tot het takenpakket van een HR-professional. Je adviseert en ondersteunt het management bij de uitdagingen die er liggen. Een buitengewoon afwisselende en verantwoordelijke baan.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Naast de praktijkopdrachten zijn er maar liefst drie stageperiodes. Ook kun je meedraaien in de innovatiewerkplaats Zelfsturing.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet 1e jaar is bedoeld om je een goed beeld te geven van je toekomstige beroepenveld. Na het 1e jaar volgt de hoofdfase: je major. Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je 2e, 3e en 4e jaar werk je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan verder uit. Je leert deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties, zowel op school als tijdens je stages. Je werkt individueel en in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk.
1e jaar Het eerste jaar is bedoeld om je een goed beeld te geven van het beroep. We scholen je in het voeren van gesprekken en het schrijven van een adviesnota. Er is aandacht voor thema's als HR-werkterreinen, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht, prestatiesturing en de inrichting van organisaties. Onderwerpen waar je verder mee te maken krijgt zijn onder andere: arbeidsverhoudingen, motivatie, organisatiestrategie, bedrijfskunde en HR-accounting.
periode
1234
Arbeidsverhoudingen en Arbeidsmarkt
2 EC
Project Instroom
4 EC
Organisatie en Management
4 EC
Training Schriftelijk Rapporteren
2 EC
Arbeidsrecht 1
3 EC
Psychologie van Arbeid en Organisatie
3 EC
Training Overtuigend Presenteren
2 EC
HR Accounting
3 EC
Project Berekening van de personele inzet
5 EC
Training Intakegesprekken
2e jaar Na het eerste jaar volgt de hoofdfase: je major. Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan verder uitwerken. Gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk.
3e jaar Tijdens de hoofdfase heb je, naast een vast programma, de gelegenheid studieonderdelen te volgen die jouw specifieke interesse hebben. Ook is het nadrukkelijk mogelijk om internationale ervaring op te doen, bijvoorbeeld door een stage in het buitenland.
4e jaar Voordat je gaat afstuderen, kies je een verdiepende minor. Je kunt je bijvoorbeeld nog meer verdiepen op het gebied van training, coaching, HRM-ontwikkelingen, organisatieverandering en leiderschap.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om de 2e stage en het afstuderen in het buitenland te volgen.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

673 studenten volgen deze opleiding
59% daarvan is vrouw
145 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ergasia
Personeelsmanagement

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Hanze
Human Resource Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Avans
Human Resource Management
€ 293 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Avans
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/18 Fontys
Human Resource Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 Fontys
Human Resource Management
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 HAN
Human Resource Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
88 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 HHS
Human Resource Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 Hogeschool Leiden
Human Resource Management
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/18 HR
Human Resource Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 HU
Human Resource Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
12/18 HvA
Human Resource Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
210 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
13/18 NHL
Human Resource Management (4 jaar)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 NHL Stenden
Human Resource Management (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2016
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Saxion
Human Resource Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/18 Stenden
Human Resource Management (HRM)
star
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
Human Resource Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/18 Windesheim
Human Resource Management
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.23.8
inhoud3.93.6
docenten4.03.6
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.83.5
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Human Resource Management aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 300 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen heb je de graad Bachelor of Arts behaald. Heb je deelgenomen aan het Hanze Honours-talentprogramma? Dan krijg je een aantekening op je diploma als blijk van je extra persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Kies je voor de opleiding Human Resource Management, dan kies je voor diversiteit. Na je studie kun je in allerlei branches en bedrijven aan de slag. Bijvoorbeeld als personeelsadviseur in een ziekenhuis, of als recruiter of re-integratieconsulent bij een gespecialiseerde organisatie. Ook liggen er mogelijkheden bij industriële ondernemingen, banken of de overheid.
De arbeidsmarkt is continu in beweging. Kijk voor de meest actuele cijfers in de Keuzegids HBO Voltijd www.keuzegids.org

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2229gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
70%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Society+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Karin van Dijk

Onderwijsondersteuner HRM

E: k.a.van.dijk@pl.hanze.nl
T: 0505953295
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite