HBO-Rechten

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De ontwikkelingen in de samenleven vragen steeds vaker om praktisch ingestelde rechtstoepassers die van aanpakken weten. Als hbo-jurist ben je de schakel tussen het recht en de praktijk.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39205
Als je kiest voor HBO-Rechten, vind je het interessant om alledaagse problemen juridisch tot op de bodem uit te pluizen. Denk bijvoorbeeld aan een hotelketen die niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Wat gebeurt er in dat geval met de gasten die al geboekt hebben? En hoe adviseer je een gemeente over het verlenen van een vergunning voor een groot evenement? Of een echtpaar heeft samen een goedlopend bedrijf, maar gaat scheiden. Hoe gaat het dan verder met het bedrijf? Wil je weten hoe het juridisch allemaal in elkaar steekt? Tijdens de opleiding HBO-Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen verdiep je je in de (inter)nationale wet- en regelgeving en leer je de fijne kneepjes van het juridische vak. Je ontwikkelt je tot een breed inzetbare, praktijkgerichte hbo-jurist.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Wij bieden als Instituut voor Rechtenstudies zowel de opleiding HBO-Rechten als Sociaal Juridische Dienstverlening aan. Het eerste jaar van beide opleidingen is gelijk, waardoor je na het eerste jaar probleemloos tussen beide opleidingen kunt switchen. Je krijgt te maken met echte juridische problemen van bedrijven en instellingen.Tijdens je studie kun je solliciteren naar een leerwerkplek in ons Hanze Juridisch Schrijfcentrum of onze Hanze Rechtswinkel. Hiermee zijn we uniek in Nederland!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar (propedeuse) maak je kennis met het juridische vakgebied. In de hoofdfase kies je voor een specialisatie (Overheid of Bedrijf) en ga je aan de slag met onderwerpen als bestuursrecht, ICT-recht, de privacywetgeving, arbeidsrecht en burgerlijk procesrecht. Vanaf het tweede jaar werk je veel in groepsverband aan juridische vraagstukken uit de praktijk. In het derde jaar ga je een halfjaar op stage. In het vierde jaar kies je een minor en werk je aan je afstudeeropdracht.
1e jaar In het eerste jaar maak je in vier blokken kennis met de verschillende rechtsgebieden en oriënteer je je alvast op je toekomstige werkveld. In het eerste blok maak je kennis met wetboeken, de juridische vaktaal en juridisch analyseren. In het tweede blok ga je aan de slag met een bezwaarprocedure en bereid je een zitting voor waar jij gaat pleiten. Ook leer je in het eerste jaar gesprekken met cliënten aangaan en verdiep je je in de zakelijke wereld door een ondernemingspitch te schrijven.
periode
1234
Strafrecht/Strafprocesrecht
Arbeidsrecht
Burgerlijk Procesrecht
Juridisch Argumenteren
Privaatrecht
Bestuursrecht/ Bestuursprocesrecht
Europees Recht
Management & Organisatie
Professionele Communicatie
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je vakkennis en ontwikkel jij je tot een breed inzetbare, praktijkgerichte jurist. Je leert veel over onderwerpen als bestuursrecht, Europees recht, ICT-recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en burgerlijk procesrecht. Ook de privacywetgeving komt aan bod. Vanaf het tweede jaar werk je veel in groepsverband aan juridische vraagstukken uit de praktijk. Echte opdrachtgevers hebben jouw advies nodig. Op deze manier doe je al werkervaring op tijdens je studie!
periode
1234
Fiscaal Recht
Ondernemingsrecht
Sociaal Recht
Professionele Communicatie
Burgerlijk Procesrecht
Privaatrecht
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht
Juridische Kwaliteitszorg
Engels
Europees Recht
Europese excursie
Methoden & Onderzoek
3e jaar In het derde jaar kies je voor de specialisatie Overheid of Bedrijf. Kies je voor de specialisatie Bedrijf dan word jij een specialist op het gebied van bedrijfsjuridische vraagstukken. Voldoet een onderneming aan de privacyregels? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Bij de specialisatie Overheid ligt de focus op het overheidswezen en het publieke domein. Onderwerpen als omgevingsrecht, milieurecht en aanbestedingen spelen hier een rol. Ook ga je in het derde jaar een half jaar op stage.
periode
1234
Keuzemodule
Specialisatie keuzevak
Stage stage
30 EC
4e jaar In het vierde jaar mag je een half jaar studietijd zelf invullen, bijvoorbeeld door het volgen van een minor of te studeren in het buitenland. Het sluitstuk van de opleiding is je afstudeeropdracht: je voert een toegepast onderzoek uit voor een opdrachtgever. Deze periode biedt volop de mogelijkheid om alvast waardevolle contacten te leggen met potentiële werkgevers.
periode
1234
Schakelprogramma RUG1 keuzevak
Studie in het buitenland keuzevak
afstuderen afstuderen
30 EC
Minor bij andere opleiding2 keuzevak

specialisaties

minor International Law

Heb jij de ambitie om je cv internationaal te kleuren?

Dan biedt de Engelstalige minor international
Law in het derde jaar een degelijke basis. Je werkt aan internationale cases en doet veel kennis op over het internationale recht. Je zit in een klas met studenten uit verschillende Europese landen, Australië en Zuid-Amerika. Hierdoor bouw je aan een internationaal netwerk en verbeter je je talenkennis.

minor Conflictmanagement

​​Conflicten zijn overal. In deze minor leer je met verschillende brillen naar een conflict te kijken, bijvoorbeeld als jurist, psycholoog of verandermanager.

minorThe emphasis is on the operational side, where you will look at energy transition from a managerial, economic and legal perspective.

specialisatie Bedrijf

Kies je voor de specialisatie Bedrijf dan word jij een specialist op het gebied van bedrijfsjuridische vraagstukken.

Voldoet een onderneming
aan de privacyregels? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Zijn alle contracten juridisch in orde?

specialisatie Overheid

Bij de specialisatie Overheid ligt de focus op het overheidswezen en het publieke domein.

Onderwerpen als omgevingsrecht, milieurecht en aanbestedingen spelen hier een rol. Je verdiept je bovendien in actuele ontwikkelingen zoals de nieuwe Omgevingswet.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Volg je de opleiding HBO-Rechten, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheden die ons instituut biedt om in het buitenland stage te lopen en/of te studeren. We hebben goede contacten met stagebedrijven, hogescholen en universiteiten in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar voldoende EC's behalen. Bij te weinig punten krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA) en mag je de opleiding niet vervolgen. De BSA-norm voor het studiejaar 2020-2021 is 48 EC's. De norm voor het studiejaar 2021-2022 wordt nog vastgesteld. Als je alle studiepunten van het eerste studiejaar behaald hebt, krijg je je propedeusecertificaat.
honours-/excellence program Honours Talentprogramma

Het Honours Talentprogramma biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten ruimte om zich bovenop het gewone programma te verbreden en te verdiepen.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Met een mbo-diploma ben je toelaatbaar, tenzij je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' komt. In dat geval gelden er toelatingseisen. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op www.toelatingstoetsen.nl. Kom je uit een ander mbo-domein, dan ben je toelaatbaar.
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 200voor de gehele opleiding
€ 700studiematerialenin het eerste jaar

De stad

studievereniging

Ad Legem
Rechtenstudies

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Hanze
HBO-Rechten
€ 303 gemiddelde kamerhuur
322 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Avans
HBO-Rechten
€ 293 gemiddelde kamerhuur
161 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Fontys
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 323 gemiddelde kamerhuur
278 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
278 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 HHS
International and European Law
€ 326 gemiddelde kamerhuur
306 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/18 Hogeschool Leiden
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/18 HU
HBO-Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
273 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 HvA
HBO-Rechten
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 Inholland
HBO - Rechten
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/18 NHL Stenden
HBO-Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 NTI
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/18
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/18 ProgreSZ
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/18 Saxion
HBO-Rechten
€ 250 gemiddelde kamerhuur
113 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
16/18 Windesheim
HBO - Rechten
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
HBO - Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/18 Zuyd
HBO - Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met HBO-Rechten
Sociaal Juridische Dienstverlening SJD
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na deze vierjarige hbo-opleiding krijg je de graad Bachelor of Laws en kun je aan de slag bij de overheid, het bedrijfsleven of in juridische beroepen van de advocatuur, het notariaat of de rechtbank. Voorbeelden van functies zijn juridisch (beleids)medewerker of adviseur, bedrijfsjurist, privacy officer, medewerker bezwaar en beroep of rechtsbijstandjurist.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGArbeidsrecht+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBurgerlijk recht+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFinancieel recht+ aanv. eisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ 66 EC pre-master
RUGJuridische Bestuurskunde+ 50 EC pre-master
Tilburg UniversityLaw and Technology+ 66 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederlands Recht+ aanv. eisen
RUGNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 66 EC pre-master
Radboud UniversiteitOndernemingsrecht+ aanv. eisen
RUGOndernemingsrecht+ aanv. eisen
RUGOndernemingsrecht-duaal dual+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
RUGPrivaatrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheid+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ 66 EC pre-master
RUGStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitStaats- en Bestuursrecht+ aanv. eisen
RUGStrafrecht+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitStrafrecht+ aanv. eisen
RUGTogamaster dual+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsjurist bij een grote onderneming
griffier bij de rechtbank
juridisch beleidsmedewerker
juridisch medewerker bij een branche- of belangenorganisatie zoals de consumentenbond, een vakbond of werkgeversorganisatie
juridisch medewerker bij een rechtsbijstandsverzekeraar
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite