HBO-Rechten

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De juridisering van onze samenleving vraagt om praktisch ingestelde rechtstoepassers die van aanpakken weten. Als HBO-jurist ben je de schakel tussen het recht en de praktijk.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39205
Als je kiest voor HBO-Rechten vind je het interessant om uit te zoeken of burgers, overheden en bedrijven hun verplichtingen wel of niet nakomen. Denk bij voorbeeld aan een hotel die niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Wat gebeurt er met de gasten die al geboekt en betaald hebben? De integratie tussen theorie en praktijk vindt plaats via projecten en groepsopdrachten met een sterk praktijkgerichte inslag.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
De deeltijdstudies rechten en SJD

Waarom aan de Hanze?

Wij bieden HBO-Rechten én SJD aan. Het eerste jaar van beide opleidingen is identiek, waardoor je na het eerste jaar probleemloos tussen beide opleidingen kunt switchen. Je krijgt te maken met echte juridische beroepsproblemen van bedrijven en instellingen. Wij bieden je een uitgebreid internationaal stage- en studienetwerk. Tijdens je studie kun je solliciteren naar een leerwerkplek in ons Hanze Juridisch Schrijfcentrum of onze Hanze Rechtswinkel. Hiermee zijn we uniek in Nederland!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar (propedeuse) maak je kennis met de opleiding. In de hoofdfase krijg je steeds meer vrijheid om zelf je studie-inhoud te bepalen. Je hebt de keuze uit verschillende minoren zoals Arbeidsrecht, Conflictmanagement, Recht en Overheid, De Bedrijfsjurist en International Law. Hierna ga je een halfjaar op stage. Daarna kun je in het vierde jaar nog een minor kiezen of bijvoorbeeld gaan studeren in het buitenland bij een andere hogeschool. Je rondt je studie af door bij een organisati
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de opleiding. Kun je het niveau aan? Bevalt de sfeer? Je komt er achter wat het werk inhoudt en of de opleiding bij je past. Dit jaar is opgebouwd rondom tien verschillende thema's: Start in de juridische wereld, Rechtvaardig samenleven, Bestuur in actie, Geschilbeslechting, Werk en inkomen, Cliënten in het juridisch domein, Mijn werkveldervaring, Recht in bedrijf, Recht en digitalisering en Mijn professionele ontwikkeling.Je kunt eventueel aan het einde va
periode
1234
Strafrecht/Strafprocesrecht
Arbeidsrecht
Burgerlijk Procesrecht
Juridisch Argumenteren
Privaatrecht
Bestuursrecht/ Bestuursprocesrecht
Europees Recht
Management & Organisatie
Professionele Communicatie
2e jaar Het tweede jaar bouwt voort op de kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je volgt vakken als Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Bestuursrecht, Juridisch Argumenteren, Burgerlijk Procesrecht, Juridische Kwaliteitszorg, Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht.
periode
1234
Fiscaal Recht
Ondernemingsrecht
Sociaal Recht
Professionele Communicatie
Burgerlijk Procesrecht
Privaatrecht
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht
Juridische Kwaliteitszorg
Engels
Europees Recht
Europese excursie
Methoden & Onderzoek
3e jaar In het derde en vierde jaar kun je steeds meer zelf kiezen. Met minoren, keuzevakken, stage en afstuderen kun je een persoonlijk profiel aanbrengen in je studie.
periode
1234
Keuzemodule
Specialisatie keuzevak
Stage stage
30 EC
4e jaar In het vierde jaar doe je onderzoek en studeer je af.
periode
1234
Schakelprogramma RUG1 keuzevak
Studie in het buitenland keuzevak
afstuderen afstuderen
30 EC
Minor bij andere opleiding2 keuzevak

minors

minor HBO-Bedrijfsjurist

Je werkt een half jaar als bedrijfsjurist aan allerlei juridische vraagstukken.

Zo werk je bijvoorbeeld als bedrijfsjurist van een handelsonderneming in ondergrondse
afvalcontainers aan het opstellen van een contract, beoordeel je de aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het plaatsen van een container, adviseer je over fiscale en ondernemingsrechtelijke gevolgen van bepaalde keuzes van je werkgever en onderhandel je over de positie van de onderneming in een tekortkomingssituatie.

minor Recht en Overheid

Binnen de minor Recht en Overheid verdiep je je in de 'spelregels' van de overheid.

Je werkt in een 'real time setting' met opdrachten die afkomstig zijn van bijvoorbeeld een gemeente, een provincie of juist een bedrijf of groep burgers die met de overheid te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gasboringen door de NAM. Zowel burgers als de overheid worden geconfronteerd met de gevolgen van de aardbevingen, wat weer leidt tot juridische vragen en/of conflicten. Welke regels gelden er en welke belangen spelen er? Hoe moet de overheid zich opstellen in deze lastige kwestie? Je onderzoekt
mogelijkheden om conflicten te voorkomen of op te lossen.

minor Privaatrecht: Rechtsbijstand of Familievermogensrechtminor International Law

Heb jij de ambitie om je cv internationaal te kleuren?

Dan biedt de Engelstalige minor international
Law in het derde jaar een degelijke basis. Je werkt aan internationale cases en doet veel kennis op over het internationale recht. Je zit in een klas met studenten uit verschillende Europese landen, Australië en Zuid-Amerika. Hierdoor bouw je aan een internationaal netwerk en verbeter je je talenkennis.

minor Arbeidsrecht

Binnen deze specialisatie draait het om de thema's 'het binden en boeien van werknemers' en 'het beëindigen van een arbeidsovereenkomst'.

Studenten volgen vakken zoals Arbeidsrecht, Collectief Arbeidsrecht en Arbeidsmediation.
In de integrale opdracht komt de praktijk aan de orde.
Studenten zullen als juridisch medewerker diverse
arbeidsrechtelijke vraagstukken behandelen: een
arbeidsovereenkomst zal juridisch worden gescreend,
een directeur van een fictief bedrijf wordt mondeling
en schriftelijk geadviseerd over de verschillende soorten
contracten voor bepaalde functies. Het ontslagrecht staat centraal in blok twee. In de integrale opdracht adviseren studenten hun cliënt over een
beëindigingsovereenkomst en dienen namens een andere cliënt een ontslagaanvraag in.
De rol van belangenbehartiger wordt beoordeeld tijdens het houden van een 'echte' zitting voor een kantonrechter.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Volg je de opleiding HBO-Rechten, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheden die ons instituut biedt om in het buitenland stage te lopen en/of te studeren. We hebben goede contacten met stagebedrijven, hogescholen en universiteiten in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Je moet minimaal 48 studiepunten uit de propedeuse halen om je opleiding te vervolgen. Als je alle studiepunten van het eerste studiejaar behaald hebt, krijg je je propedeuse.
honours-/excellence program Honours Talentprogramma

Het Honours Talentprogramma biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten ruimte om zich bovenop het gewone programma te verbreden en te verdiepen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3240

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Met een mbo-diploma ben je toelaatbaar, tenzij je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' komt. In dat geval gelden er toelatingseisen. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op www.toelatingstoetsen.nl. Kom je uit een ander mbo-domein, dan ben je toelaatbaar.
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Voordat je aan de studie gaat, word je door je studieloopbaangeleider uitgenodigd voor een intake-gesprek.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 200in het eerste jaar
€ 700studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

882 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
18 eerstejaars gestart in 2017
61% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ad Legem
Rechtenstudies

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Hanze
HBO-Rechten
€ 303 gemiddelde kamerhuur
322 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/21 Avans
HBO-Rechten
€ 293 gemiddelde kamerhuur
161 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/21 Avans
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
161 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/21 Fontys
HBO-Rechten
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/21 Fontys
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/21 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
278 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/21 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 323 gemiddelde kamerhuur
278 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/21 HHS
International and European Law
€ 326 gemiddelde kamerhuur
306 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/21 Hogeschool Leiden
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/21 HU
HBO-Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
273 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/21 HvA
HBO-Rechten
€ 424 gemiddelde kamerhuur
532 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/21 Inholland
HBO - Rechten
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/21 NHL
HBO-Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/21 NHL Stenden
HBO-Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/21 NTI
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/21
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/21 ProgreSZ
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/21 Saxion
HBO-Rechten
€ 250 gemiddelde kamerhuur
113 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
19/21 Windesheim
HBO - Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/21 Windesheim
HBO - Rechten
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/21 Zuyd
HBO - Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met HBO-Rechten
Sociaal Juridische Dienstverlening SJD
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

HBO-Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 402 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2220gemiddeld bruto maandloon
27%kans op een vaste baan
60%kans op een voltijd baan
45%kans op een baan op niveau
33%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGArbeidsrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEuropean Law and Global Risk (track van International and European Law)+ 66 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Law and Global Governance (track van International and European Law)+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relations+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversityLaw and Technology+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
RUGNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 66 EC pre-master
RUGOndernemingsrecht+ aanv. eisen
RUGOndernemingsrecht-duaal dual+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
RUGPrivaatrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
RUGRecht en bestuur+ 50 EC pre-master
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheid+ 66 EC pre-master
RUGStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
RUGStrafrecht+ aanv. eisen
RUGTogamaster dual+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfsjurist bij een grote onderneming
griffier bij de rechtbank
juridisch beleidsmedewerker
juridisch medewerker bij een branche- of belangenorganisatie zoals de consumentenbond, een vakbond of werkgeversorganisatie
juridisch medewerker bij een rechtsbijstandsverzekeraar
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite