HBO-Rechten

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De samenleving verandert met de dag en daarmee ook de wet- en regelgeving. De vraag naar mensen die hun juridische kennis praktisch weten te gebruiken groeit.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39205
Of het nu gaat over contracten, aansprakelijkheid, vergunningen, procedures of Europese regelgeving, de deeltijdopleiding HBO-Rechten leidt u op om deze zaken af te handelen.U koppelt uw juridische kennis aan uw praktische instelling en daarmee kunt u bijzonder veel betekenen voor mensen en organisaties. De opleiding HBO-Rechten bereidt u voor op die combinatie. U zult tijdens de opleiding veel werken met cases uit de beroepspraktijk, eventueel samen met medestudenten.

Als afgestudeerde van de deeltijdopleiding HBO-Rechten draagt u de titel Bachelor of Laws en hiermee bent u juridisch breed opgeleid. U kunt bijvoorbeeld werken bij:
  • centrale overheid, zoals ministeries lagere overheden, zoals gemeenten en provincies
  • rechterlijke macht, openbaar ministerie, advocatenkantoor.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Overeenkomst en Arbeid

U verdiept zich in het (arbeids)overeenkomstenrecht met een verbreding naar enkele bijzondere overeenkomsten.

U focust vanuit 'real life' situaties op contracteren, (beëindiging van) arbeidscontracten, mediation in arbeidsvoorwaarden. U leert bijvoorbeeld hoe u een 'waterdicht' contract opstelt en hoe u een arbeidsconflict uitvecht voor de rechter;

specialisatie Recht en Multiproblem

Een relatief kleine groep mensen doet een groot beroep op de hulpverleningsinstanties.

Hun meervoudige problematiek staat centraal in deze specialisatie. De samenwerking tussen organisaties is een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, juridische adviesbureaus, justitie en woningcorporaties die multi problem gezinnen begeleiden en adviseren

specialisatie Recht en Overheid

U verdiept zich in de opbouw, bevoegdheden, processtructuren en juridische handelingen van verschillende overheids- en bestuursorganen.

U brengt uw kennis meteen in de praktijk door het ´realtime´ werken aan juridische vraagstukken uit het werkveld.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Tijdens het intakegesprek van de opleiding kijken we naar de relevantie van uw werkomgeving, ervaring, diploma's en certificaten. Wij willen weten of u in uw werkomgeving, gedurende het volgen van deze opleiding, voldoende mogelijkheden heeft om de opdrachten uit te voeren. En of het mogelijk is om uw kennis in uw werkomgeving te verbreden en te verdiepen. Voor uw intakegesprek levert u bij ons uw portfolio in. Tijdens uw opleiding bouwt u de portfolio verder op. Aan de beoordeling van uw portfolio ligt een aantal vastgestelde criteria ten grondslag. Op basis van deze criteria kunt u in de loop van uw studie vrijstelling aanvragen bij de examencommissie voor een eventuele verkorting van de studieduur. Zo sluit uw studieprogramma aan op uw individuele situatie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

882 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
18 eerstejaars gestart in 2017
61% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Hanze
HBO-Rechten
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Avans
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Fontys
HBO-Rechten
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 HAN
HBO-Rechten
star NVAO
€ 323 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 HHS
HBO-Rechten
€ 326 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 Inholland
HBO - Rechten
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/12 NHA
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/12 NTI
HBO - Rechten
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/12 Open Universiteit
HBO - Rechten
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/12 ProgreSZ
HBO - Rechten
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/12 Scheidegger
Rechten - Zaterdag
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Scheidegger
Rechten - Dag
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

HBO-Rechten aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 402 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3349gemiddeld bruto maandloon

Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd.
91%kans op een vaste baan
70%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
59%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
95%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGArbeidsrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversityLaw and Technology+ 66 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
RUGNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 66 EC pre-master
RUGOndernemingsrecht+ aanv. eisen
RUGOndernemingsrecht-duaal dual+ aanv. eisen
RUGPrivaatrecht+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheid+ 66 EC pre-master
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ 66 EC pre-master
RUGStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
RUGStrafrecht+ aanv. eisen
RUGTogamaster dual+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Maaike Wilffert-tjooitink

Docent Rechtenstudies in deeltijd

E: m.tjooitink@pl.hanze.nl
T: 050-5952716
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite