Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Finance & Control, eerder ook bekend als Bedrijfseconomie. Daarmee onderstrepen we de twee belangrijkste aspecten die de pilaren vormen van jouw toekomst binnen een internationale context.

open_in_newstudy website

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Dutch
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
Finance gaat over methoden die je in staat stellen te bepalen of een beslissing wel verstandig is. Welke scenario's hebben de beste kansen? Waar liggen de risico's? Je leert alles over investeringen en hoe je met welke Finance gaat over methoden die je in staat stellen te bepalen of een beslissing wel verstandig is. Control betekent dat je alle processen in het bedrijf beheerst. Als business controller ben je de spil van een organisatie en daar is veel kennis en ervaring voor nodig. Met alleen bedrijfseconomische kennis kom je er niet in deze wereld. Je moet van meer markten thuis zijn om een verschil te kunnen maken. Daarom besteden we in de opleiding ook aandacht aan IT-toepassingen, Engels en professionele vaardigheden op het gebied van leiding geven en advisering. Tijdens je studie voer je opdrachten uit voor regionale
ondernemers en maatschappelijke instanties in zogeheten innovatiewerkplaatsen. De combinatie waar onderzoek, onderwijs en praktijk samen komen. Dat betekent dat je in een vroeg stadium van je opleiding echt werkzaam bent in de praktijk.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Je komt vroeg tijdens de opleiding in aanraking met praktijk
Onderwijs is dynamisch en kent veel verschillende motiverende vormen
Je kunt na het eerste jaar nog switchen naar een van de andere opleidingen binnen het instituut FEM, zonder studievertraging.
Onderwijs is ontwikkeld in samenwerking met docenten en de beroepspraktijk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn jaar 1 leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Tijdens het tweede en derde jaar ga je aan de slag met de kennis, vaardigheden en tools die nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen. In jaar 3 loop je een half jaar stage. Jaar 4 sluit de opleiding af en bestaat uit specialiseren en afstuderen.
1e jaar Dit jaar is bedoeld om je een stevige financieel-economische basis mee te geven die voor ieder van onze opleidingen van belang is. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden zoals presenteren, rapporteren en Engels. Aan ieder blok is een project gekoppeld waarin je in een projectgroep aan de slag gaat met een casus. Het grote voordeel hiervan is dat je de kennis die je opdoet tijdens de vakken direct toepast in de praktijk en je leert samenwerken.
periode
1234
Praktijkopdracht: Oriëntatie op het werkveld
5 EC
Bedrijfsadministratie
5 EC
Financieel Management
5 EC
Praktijkopdracht: De ondernemer in control
5 EC
Bestuurlijke Informatievoorziening
5 EC
Financiële en Juridische dienstverlening
5 EC
Praktijkopdracht: Het kritische advies
5 EC
Inleiding Belastingrecht en Ethiek
5 EC
Management Accounting & Control 1
5 EC
International Finance & Economics 1
5 EC
Praktijkopdracht: Energy & Risk
5 EC
Data-analyse & Risicomanagement
5 EC
2e jaar Vanaf het tweede jaar leer je onder andere dat informatievoorziening en bedrijfseconomie niet zonder elkaar kunnen. Je maakt een jaarplanning voor de goederen- en geldstromen van een bedrijf en leert alles over bijvoorbeeld het opstellen van een jaarrekening, de vennootschapsbelasting en liquiditeitsbeheer. Tijdens projecten werk je samen met je klasgenoten aan actuele projecten zodat je je kennis direct kunt toepassen in de praktijk.
periode
1234
Innovatiewerkplaats/Flexibel project
10 EC
Integrale opdracht 2a: Planning & Control
5 EC
Strategic Management
5 EC
International Finance & Economics 2
5 EC
Management Accounting & Control 2
5 EC
Bedrijfsadministratie
5 EC
Integrale opdracht 2b: IT & Business Process Management
5 EC
Ondernemingsrecht & Winstbelastingen
5 EC
Management Information Systems
5 EC
Ondernemingsfinanciering
5 EC
Operations Management
5 EC
3e jaar In het derde jaar werk je aan verschillende projecten. Je hebt vakken als IT in de Accountantspraktijk, Corporate Finance 2 en Business Law. De tweede helft van het derde jaar loop je stage bij een organisatie in het binnen- of buitenland. Door mee te werken in een bedrijf en door het uitvoeren van een opdracht maak je kennis met de praktijk.
periode
1234
Innovatiewerkplaats/Flexibel project
10 EC
Business Strategy and Risk
5 EC
Financial Accounting
5 EC
Business Control
5 EC
Treasury Management
5 EC
Stage stage
30 EC
4e jaar Het vierde jaar start je met een keuzeprogramma van een half jaar. Hoe je dit invult is aan jou. Je kunt ervoor kiezen je verder te verdiepen in Financieel Management door een minor binnen het Instituut voor Financieel Economisch Management te volgen. Maar ook een minor binnen een ander onderdeel van de Hanzehogeschool of een andere Hogeschool in binnen- of buitenland is een optie. Het tweede deel van het vierde jaar sluit je af met een afstudeeropdracht.
periode
1234
Keuzeruimte
30 EC
Afstudeeropdracht afstuderen
30 EC

minors

minor International Sustainable EntrepreneurshipHave you ever wondered how to be successful in Business in the global Economy?

In this minor we'll give you the opportunity to work in/on a project to make a sustainable business plan. To accelerate learning in an international context we offer co-operation with students of our partners for this minor: Universities of Aruba, Russia and Uganda. Besides making a business plan for a start-up, you will do research for companies that have outgrown the startup phase on topics related to innovation, sustainability and/or finance in an international environment.

Workshops, masterclasses and coaching will be offered by lecturers in Groningen and by our international partners, furthermore there will be interaction with innovative, sustainable companies especially small and medium enterprises in participating countries. Blended learning is no longer the future, it is here to stay! We learn together by practicing and overcoming cultural and time differences. And furthermore there will be an opportunity to visit our partner universities.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, group assignment, lecture, individual assignment, oral presentation, research, research project, project, seminar, internship, tutorial, working group, workshop, self evaluation, self study
objectives
Als bedrijfseconoom breng je mensen, middelen, informatie en processen bij elkaar. Je bent de sparringpartner van het management, vooral als het gaat om financieel-economische beslissingen.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar, moet je in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 EC's behalen

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&GEconomie of M&O/Bedrjifseconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(Economie of M&O/Bedrijfskunde) + (Wiskunde A of Wiskunde B)
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn er voor mbo'ers die naar het hbo willen toelatingseisen van kracht. Kom je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' dan gelden er toelatingseisen.​
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

HSE Faktor
Bedrijfeconomie & Financial Services Management

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
150 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/21 Avans
Finance & Control (international)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/21 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/21 Fontys
Finance & Control - International Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/21 Fontys
Finance & Control
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/21 Fontys
Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/21 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/21 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/21 HHS
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/21 HHS
International Financial Management and Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/21 HR
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/21 HU
Finance & Control
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/21 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
14/21 HvA
Finance & Control (3-jarig)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/21 Inholland
Finance & Control
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/21 NHL Stenden
Finance & Control (Bedrijfseconomie) (4 jaar)
star Keuzegids topopleiding 2018
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/21 Saxion
Bedrijfseconomie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
207 eerstejaars
22% vrouw
? uur contacttijd/week
18/21 Windesheim
Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/21 Windesheim
Finance
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/21 Windesheim
Finance & Control
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/21 Zuyd
Finance & Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met International Finance & Control
Finance, Tax and Advice
bekijk
Accountancy
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie kun je ervoor kiezen nog een masteropleiding te volgen. De Hanzehogeschool biedt verschillende masters aan waarbij je direct toelaatbaar bent, zoals de European Master in Sustainable Energy System Management of de MSc in Business Studies (Interdisciplinary Business Professional). Je kunt ook via een pre-master kiezen voor een financiële master aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een groot deel van de afgestudeerden vindt een baan als financieel professional binnen het bedrijfsleven of de zakelijke dienstverlening. Daarnaast kun je onze studenten overal tegenkomen. Binnen het onderwijs, de zorg of overheden, maar ook bij productiebedrijven, in de handel of in de financiële dienstverlening.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time + 19 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
HanzeEuropean Master in Sustainable Energy System Managementgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(assistent) belegingsadviseur
(assistent) business controller
bedrijfseconomisch adviseur
business intelligence analyst
financieel controller
financieel manager
operational manager
risico - of financieel analist
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
School Of Financial Economic Management

International Office FEM

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website