Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Finance & Control, eerder ook bekend als Bedrijfseconomie. Daarmee, Finance en Control onderstrepen we de twee belangrijkste aspecten die de pilaren vormen van dit vakgebied.

Finance gaat over methoden die je in staat stellen te bepalen of een beslissing wel verstandig is. Welke scenario's hebben de beste kansen? Waar liggen de risico's? Je leert alles over investeringen en hoe je met welke Finance gaat over methoden die je in staat stellen te bepalen of een beslissing wel verstandig is. Control betekent dat je alle processen in het bedrijf beheerst. Als business controller ben je de spil van een organisatie en daar is veel kennis en ervaring voor nodig. Met alleen bedrijfseconomische kennis kom je er niet in deze wereld. Je moet van meer markten thuis zijn om een verschil te kunnen maken. Daarom besteden we in de opleiding ook aandacht aan IT-toepassingen, Engels en professionele vaardigheden op het gebied van leiding geven en advisering. Tijdens de studie voer je opdrachten uit voor regionale ondernemers en maatschappelijke instanties. In de opleiding komen onderzoek, onderwijs en praktijk samen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Dutch
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35520
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Hanze?

De deeltijdopleiding Finance & Control biedt het onderwijs in de reguliere vorm (4 jarig) aan, maar ook als afgebakende modules.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 2 maart Groningen
Op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.
Open Dag Groningen
Op vrijdag 5 april van 16.00 tot 19.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een open dag over alle voltijd bacheloropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Modulair en r

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, group assignment, lecture, individual assignment, oral presentation, research, research project, project, seminar, internship, tutorial, working group, workshop, self evaluation, self study
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
inbegrepen in collegegeld
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Hanze
Finance & Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
2/6 Avans
Finance & Control
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
3/6 Fontys
Finance & Control
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/6 HAN
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
€ 323 gemiddelde kamerhuur
3.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
5/6 HHS
Bedrijfseconomie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/6 HvA
Finance & Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3.4/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Finance & Control aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 3.9 3.8
aantal eerstejaars 135
ervaren contacttijd per week 18-24
doorstroom naar tweede jaar 48%
diploma binnen 5 jaar 28%
doorstuderen 32%
werk op niveau in 1,5 jaar 91%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.