Deze opleiding

Je opereert als financieel en fiscaal adviseur op het snijvlak van cijfers, economie en (fiscaal) recht. Je hebt een uitdagend beroep door de steeds veranderende wetgeving en omgeving.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35517
De opleiding bereidt je voor om breed inzetbaar te zijn. Je adviseert bedrijven, instellingen en particulieren bij belastingvraagstukken
in de ruimste zin van het woord, daarnaast geef je financieel advies aan bijvoorbeeld mkb bedrijven en instellingen. Je kunt klanten helpen bij het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte. Daarbij krijg je ook te maken met vragen over bijvoorbeeld financiële vraagstukken, fiscale mogelijkheden, investeringen en belastingen.

Tijdens je studie kom je vroegtijdig in aanraking met de praktijk. Je voert opdrachten uit voor regionale ondernemers en maatschappelijke instanties in zogeheten innovatiewerkplaatsen. De combi waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen.

Na je opleiding kun je aan het werk als
  • financieel en/of fiscaal adviseur bij een adviesbureau;
  • financieel of fiscaal planner bij een bank of verzekeringsmaatschappij;
  • inspecteur bij de Belastingdienst of als zelfstandig gevestigd belastingadviseur voor particulieren/ondernemingen;
  • account- en relatiemanager bedrijven;
  • bedrijfsfiscalist
  • hypotheekadviseur.

Het is een kleine greep uit de mogelijke functies waar je voor kunt gaan als je de studie achter de rug hebt.

Waarom aan de Hanze?

Jaar 1 is een gemeenschappelijk jaar. Na dit jaar kun je nog switchen naar de andere financiële opleidingen binnen het Instituut voor Financieel Economisch Management.
Je komt vroegtijdig in aanraking met de praktijk. Je voert flexibele projecten/opdrachten uit voor regionale ondernemers en maatschappelijke instanties in zogeheten innovatiewerkplaatsen. De combi waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het jaar 1 leer je de grondbeginselen van (duurzaam) financieel-economisch management. Tijdens het tweede en derde jaar richt je je op het adviseren van particulieren en bedrijven en startende ondernemers. Je lost financieringsvraagstukken op, maakt een financiële planning, brengt risico's in kaart en geeft integraal financieel en fiscaal advies. Je gaat in op belastingvormen en internationaal belastingrecht en je loopt een half jaar stage. Jaar 4 bestaat uit specialiseren en afstuderen.
1e jaar Tijdens het eerste jaar van je studie leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Je komt al in het eerste in contact met de praktijk, het werkveld. Je start met 4 blokken rondom thema's waarin de colleges afgewisseld worden met de praktische invulling ervan. Dit eerste jaar volg je samen met de studenten Accountancy en Finance & Control omdat het propedeuse jaar gemeenschappelijk is.
periode
1
De financiele adviseur
15 EC
De ondernemende professional
15 EC
Energy & Risk
15 EC
Orientatie op het werkveld
15 EC
De interne organisatie
2e jaar Tijdens het tweede studiejaarga je aan de slag met het adviseren van bedrijven en particulieren op fiscaal-juridisch en financieel gebied. Je stelf financiëleplannen op viir eeb particulier en voor bedirjven los je financieringsvraagstukken op. Je brengt risico's in kaart, beoordeelt jaarrekeningen en de belastingsaangiftes. De praktijk staat centraal. Je leert klantvragen te analyseren en met een financieel en fiscaal advies te komen. Je ontwikkelt advies-, communicatie- en onderzoekvaardighei
3e jaar In het derde jaar wordt verder ingegaan op financiële planning. Je geeft integraal financieel en fiscaal advies aan de particuliere klant en de ondernemer. Je volgt ook een internaionaal blok, met aspecten van international finance en international (tax-) law. Het tweede halfjaar van jaar 3 bestaat uit een stageperiode.
4e jaar In het vierde jaar vul je een halfjaar in met een eigen keuzeprogramma, ook wel minor genoemd. Het andere halfjaar gebruik je voor een stage bij een belasting- of advieskantoor en het maken van een afstudeeropdracht.

minors

minor Financieel ManagementIn deze minor ga je actief aan de slag om de financiële functie binnen een bedrijf uit te oefenen. Je houdt je onder andere bezig met het bepalen en verstrekken van financieel-economische informatie voor het management. Die informatie heeft betrekking op advisering rondom een overname en alle facetten die daarmee te maken hebben. Daarbij kun je denken aan de financiering van de overname, juiste verwerking in de boekhouding hiervan en de gevolgen voor de invulling van het management control-systeem. Met name staan de taken van de financiële controller en (in mindere mate) van de treasurer centraal.

minor Financieel Management in de ZorgHoe kan financieel management bijdragen aan de kwaliteit van duurzame zorg?

In deze minor ga je daadwerkelijk een kijkje nemen in het brede werkveld van de zorg. Je leert hoe je door middel van financieel management kan bijdragen aan het realiseren van duurzame zorg. Het programma van deze minor wordt jaarlijks afgestemd de actuele ontwikkelingen in de zorg.

Samen met ervaren (gast)docenten volg je interactieve colleges en pas je de opgedane kennis toe in de zorgpraktijk. Je krijgt zo een 360 graden blik op de werking van de zorgmarkt, het krachtenveld waarin zorgaanbieders zich bevinden en de belangrijke sturende rol van geld in dit domein.

minor Lokale overheid (heffingen, bestuur en financiën)
Maak kennis met de wereld van de lokale overheid en krijg inzicht in de organisaties en hun financiële zaken.

minorHave you ever wondered how to be successful in Business in the global Economy?

In this minor we'll give you the opportunity to work in/on a project to make a sustainable business plan. To accelerate learning in an international context we offer co-operation with students of our partners for this minor: Universities of Aruba, Russia and Uganda. Besides making a business plan for a start-up, you will do research for companies that have outgrown the startup phase on topics related to innovation, sustainability and/or finance in an international environment.

Workshops, masterclasses and coaching will be offered by lecturers in Groningen and by our international partners, furthermore there will be interaction with innovative, sustainable companies especially small and medium enterprises in participating countries. Blended learning is no longer the future, it is here to stay! We learn together by practicing and overcoming cultural and time differences. And furthermore there will be an opportunity to visit our partner universities.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Het is mogelijk stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Voor excellente studenten staat de mogelijkheid om individueel of in groepsverband een excellentieprogramma te volgen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn er voor mbo'ers die naar het hbo willen toelatingseisen van kracht. Kom je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' dan gelden er toelatingseisen.
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Avoir Fiscal
In 1995 hebben een aantal enthousiaste Fiscale Economiestudenten een studievereniging opgericht.
De naam van de vereniging was opvallend, “Studentenvereniging FIOD”. Het FIOD, de Fiscale Inlichtingen en Opsporing Dienst, is waarschijnlijk tegen deze naam in het verweer gekomen want in 1998 is de naam omgedoopt tot “studievereniging Avoir Fiscal”. Avoir Fiscal is een frans arrest uit 1986 over de vrijheid van vestiging in de Europese Unie.

In samenwerking met advieskantoren worden er activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een kantoorbezoek waar je informatie over het bedrijf krijgt om vervolgens te dineren. Verder organiseren we borrelavonden en een reis in de meivakantie.

De samenstelling van het bestuur wijzigt elk jaar door het afstuderen van één of meerdere van de bestuurders. In de afgelopen 17 jaar hebben ongeveer 50 mensen bestuurservaring opgedaan bij Avoir Fiscal.

Het doel van de vereniging is studenten op een informele wijze in contact te brengen met hun toekomstige werkgevers en om met studiegenoten leuke activiteiten te doen. Met deze doelstellingen zien wij een vruchtbare toekomst voor Avoir Fiscal weggelegd.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Hanze
Finance, Tax and Advice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Fontys
Finance, Tax and Advice - Financial Services Management
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Fontys
Finance, Tax and Advice - Fiscaal Recht en Economie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HAN
Finance, Tax and Advice
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 HR
Finance, Tax and Advice | Banking & Insurance
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HR
Finance, Tax and Advice | Tax Law & Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 HR
Finance, Tax and Advice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 HU
Finance, Tax and Advice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 HvA
Finance, Tax and Advice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
10/10 NHL Stenden
Finance, Tax and Advice
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Finance, Tax and Advice
Finance & Control
bekijk
Accountancy
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding kun je aan het werk als fiscaal en/of financieel adviseur bij een adviesbureau, als financieel of fiscaal planner bij een bank of verzekeringsmaatschappij, als inspecteur bij de Belastingdienst of als zelfstandig gevestigd (belasting) adviseur voor particulieren/ondernemingen. Het is een kleine greep uit de mogelijke functies waar je voor kunt gaan als je de studie achter de rug hebt.

Potentiële beroepen

account- en relatiemanager bedrijven
bedrijfsfiscalist
financieel en/of fiscaal adviseur bij een adviesbureau
financieel of fiscaal planner bij een bank of verzekeringsmaatschappij
hypotheekadviseur
inspecteur bij de belastingdienst of als zelfstandig gevestigd belastingadviseur voor particulieren/ondernemingen
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite