Deze opleiding

Finance, Tax and Advice is dé nieuwe bachelor nadat de opleidingen Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie zijn samengevoegd

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35517
Als financieel en fiscaal adviseur opereer je binnen een breed werkveld op het snijvlak van economie en (fiscaal) recht. Je lost financiële vraagstukken op, geeft advies en brengt risico's in kaart voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Een bedrijf dat wil gaan uitbreiden en de investeringen wil financieren of een particulier die zijn financiële toekomst wil veiligstellen. Naast de nationale context, leer je ook meer over de internationale aspecten zoals (tax)-law and banking. We bereiden je tijdens de opleiding voor op hoe je relaties moet onderhouden, financiële producten ontwikkelt, beleid maakt, advies geeft en situaties analyseert. Via verschillende werkvormen ontwikkel je de vaardigheden op het gebied van advies, communicatie, management en ICT die voor een financieel professional noodzakelijk zijn. Tijdens je studie heb je bovendien de mogelijkheid om je Wft-diploma's te halen die wettelijk nodig zijn om financieel advies te mogen geven. De Hanzehogeschool Groningen is hiervoor een erkend exameninstituut.
Het eerste jaar volg je samen met de studenten Accountancy en Finance & Control omdat het propedeuse jaar gemeenschappelijk is.

Waarom aan de Hanze?

Jaar 1 is een gemeenschappelijk jaar. Na dit jaar kun je nog switchen naar de andere financiële opleidingen binnen het Instituut voor Financieel Economisch Management.
Je komt vroegtijdig in aanraking met de praktijk. Je voert flexibele projecten/opdrachten uit voor regionale ondernemers en maatschappelijke instanties in zogeheten innovatiewerkplaatsen. De combi waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het jaar 1 leer je de grondbeginselen van (duurzaam) financieel-economisch management. Tijdens het tweede en derde jaar richt je je op het adviseren van particulieren en bedrijven en startende ondernemers. Je lost financieringsvraagstukken op, maakt een financiële planning, brengt risico's in kaart en geeft integraal financieel en fiscaal advies. Je gaat in op belastingvormen en internationaal belastingrecht en je loopt een half jaar stage. Jaar 4 bestaat uit specialiseren en afstuderen.
1e jaar Tijdens het eerste jaar van je studie leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Je komt al in het eerste blok in contact met de praktijk, het werkveld. Je start met 4 blokken rondom verschillende thema's, waarin colleges en praktijkopdrachten elkaar afwisselen.
periode
1234
Bedrijfsadministratie
5 EC
Financieel Management
5 EC
Praktijkopdracht: Oriëntatie op het werkveld
5 EC
Bestuurlijke informatievoorziening
5 EC
Financiële & Juridische dienstverlening
5 EC
Praktijkopdracht: De ondernemer in control
5 EC
Inleiding Belastingrecht & Ethiek
5 EC
Management Accounting & Control 1
5 EC
Praktijkopdracht: Het kritische advies
5 EC
Data-analyse & Risicomanagement
5 EC
International Finance & Economics 1
5 EC
Praktijkopdracht: Energy & Risk
5 EC
Studieloopbaan begeleiding
1 EC
2e jaar Tijdens het tweede studiejaarga je aan de slag met het adviseren van bedrijven en particulieren op fiscaal-juridisch en financieel gebied. Je stelt financiële plannen op voor een particulier en voor bedirjven los je financieringsvraagstukken op. Je brengt risico's in kaart, beoordeelt jaarrekeningen en de belastingsaangiftes. De praktijk staat centraal. Je leert klantvragen te analyseren en met een financieel en fiscaal advies te komen. Je ontwikkelt advies-, communicatie- en onderzoekvaardighe
periode
1234
Innovatiewerkplaats/Flexibel project
10 EC
Integrale opdracht 2a: Advies vermogen en krediet
5 EC
International Finance & Economics 2
5 EC
Krediet
5 EC
Ondernemingsfinanciering
5 EC
Vermogen
5 EC
Indirecte belastingen & Arbeidsrecht
5 EC
Integrale opdracht 2b: Risicoanalyse & aangifte Vpb
5 EC
Ondernemingsrecht & Winstbelastingen
5 EC
Risicomanagement
5 EC
Strategic Management
5 EC
3e jaar In het derde jaar wordt verder ingegaan op financiële planning. Je geeft integraal financieel en fiscaal advies aan de particuliere klant en de ondernemer. Je volgt ook een internaionaal blok, met aspecten van international finance en international (tax-) law. Het tweede halfjaar van jaar 3 bestaat uit een stageperiode.
periode
1234
Belastingrechtspraak en Ethiek
5 EC
Estate Planning
5 EC
Innovatiewerkplaats/Flexibel project
5 EC
Integrale opdracht: Financiële planning
5 EC
Internationaal (belasting) recht
5 EC
Treasury Management & Banking
5 EC
Stage stage
30 EC
4e jaar In het vierde jaar vul je een halfjaar in met een eigen keuzeprogramma, ook wel minor genoemd. Het andere halfjaar gebruik je voor een stage bij een belasting- of advieskantoor en het maken van een afstudeeropdracht.
periode
1234
Keuzeruimte/Taxweek
30 EC
Afstudeeropdracht afstuderen
30 EC

minors

minor Financieel ManagementIn deze minor ga je actief aan de slag om de financiële functie binnen een bedrijf uit te oefenen. Je houdt je onder andere bezig met het bepalen en verstrekken van financieel-economische informatie voor het management. Die informatie heeft betrekking op advisering rondom een overname en alle facetten die daarmee te maken hebben. Daarbij kun je denken aan de financiering van de overname, juiste verwerking in de boekhouding hiervan en de gevolgen voor de invulling van het management control-systeem. Met name staan de taken van de financiële controller en (in mindere mate) van de treasurer centraal.

minor Financieel Management in de ZorgHoe kan financieel management bijdragen aan de kwaliteit van duurzame zorg?

In deze minor ga je daadwerkelijk een kijkje nemen in het brede werkveld van de zorg. Je leert hoe je door middel van financieel management kan bijdragen aan het realiseren van duurzame zorg. Het programma van deze minor wordt jaarlijks afgestemd de actuele ontwikkelingen in de zorg.

Samen met ervaren (gast)docenten volg je interactieve colleges en pas je de opgedane kennis toe in de zorgpraktijk. Je krijgt zo een 360 graden blik op de werking van de zorgmarkt, het krachtenveld waarin zorgaanbieders zich bevinden en de belangrijke sturende rol van geld in dit domein.

minor Lokale overheid (heffingen, bestuur en financiën)
Maak kennis met de wereld van de lokale overheid en krijg inzicht in de organisaties en hun financiële zaken.

minorHave you ever wondered how to be successful in Business in the global Economy?

In this minor we'll give you the opportunity to work in/on a project to make a sustainable business plan. To accelerate learning in an international context we offer co-operation with students of our partners for this minor: Universities of Aruba, Russia and Uganda. Besides making a business plan for a start-up, you will do research for companies that have outgrown the startup phase on topics related to innovation, sustainability and/or finance in an international environment.

Workshops, masterclasses and coaching will be offered by lecturers in Groningen and by our international partners, furthermore there will be interaction with innovative, sustainable companies especially small and medium enterprises in participating countries. Blended learning is no longer the future, it is here to stay! We learn together by practicing and overcoming cultural and time differences. And furthermore there will be an opportunity to visit our partner universities.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project
doelstelling
Jij bent dé adviseur op het gebied van financiële en fiscale dienstverlening
studeren in het buitenland
Het is mogelijk stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Voor excellente studenten staat de mogelijkheid om individueel of in groepsverband een excellentieprogramma te volgen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&GEconomie of M&O/Bedrijfseconomie
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&M(Economie of M&O/Bedrijfskunde) + (Wiskunde A of Wiskunde B)
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn er voor mbo'ers die naar het hbo willen toelatingseisen van kracht. Kom je uit het mbo-domein 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' of 'Zorg en welzijn' dan gelden er toelatingseisen.
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Avoir Fiscal
In 1995 hebben een aantal enthousiaste Fiscale Economiestudenten een studievereniging opgericht.
De naam van de vereniging was opvallend, “Studentenvereniging FIOD”. Het FIOD, de Fiscale Inlichtingen en Opsporing Dienst, is waarschijnlijk tegen deze naam in het verweer gekomen want in 1998 is de naam omgedoopt tot “studievereniging Avoir Fiscal”. Avoir Fiscal is een frans arrest uit 1986 over de vrijheid van vestiging in de Europese Unie.

In samenwerking met advieskantoren worden er activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een kantoorbezoek waar je informatie over het bedrijf krijgt om vervolgens te dineren. Verder organiseren we borrelavonden en een reis in de meivakantie.

De samenstelling van het bestuur wijzigt elk jaar door het afstuderen van één of meerdere van de bestuurders. In de afgelopen 17 jaar hebben ongeveer 50 mensen bestuurservaring opgedaan bij Avoir Fiscal.

Het doel van de vereniging is studenten op een informele wijze in contact te brengen met hun toekomstige werkgevers en om met studiegenoten leuke activiteiten te doen. Met deze doelstellingen zien wij een vruchtbare toekomst voor Avoir Fiscal weggelegd.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Hanze
Finance, Tax and Advice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Finance, Tax and Advice
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HAN
Finance, Tax and Advice
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 HR
Finance, Tax and Advice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 HU
Finance, Tax and Advice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 HvA
Finance, Tax and Advice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Finance, Tax and Advice
Finance & Control
bekijk
Accountancy
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding kun je ervoor kiezen een post hbo opleiding of een masteropleiding te volgen. De Hanzehogeschool Groningen heeft verschillende masters ontwikkeld, waarbij je direct toelaatbaar bent. Je hebt ook de mogelijkheid om door te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Denk hierbij aan de (pre-) master Fiscaal Recht of Finance.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je opleiding kun je aan het werk als fiscaal en/of financieel adviseur bij een adviesbureau, als financieel of fiscaal planner bij een bank of verzekeringsmaatschappij, als inspecteur bij de Belastingdienst of als zelfstandig gevestigd (belasting) adviseur voor particulieren/ondernemingen. Het is een kleine greep uit de mogelijke functies waar je voor kunt gaan als je de studie achter de rug hebt.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountmanager bedrijven
bedrijfsfiscalist
belastingadviseur
financieel adviseur
financieel beleidsmedewerker bij lokale overheid
hypotheekadviseur
medewerker fiscale afdeling bij grote organisaties en (semi) overheidsinstellingen
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Front Office

Front office FEM

E: fem@org.hanze.nl
T: (050) 595 55 15
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite