Facility Management

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dienstverlenen, daar draait het om bij Facility Management. Facility managers maken werk- en leefomgevingen van organisaties aangenaam. Je onderneemt, organiseert, motiveert en regisseert.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34500
Facility Managers adviseren architecten over efficiënte exploitatie bij het ontwerp van een gebouw. Ze optimaliseren de inkoop van de organisatie, waardoor miljoenen bespaard kunnen worden. Ook zorgen ze bijvoorbeeld voor een optimale werkplekinrichting, duurzaam energiegebruik, veiligheid en beveiliging en een goed gewaardeerde cateringvoorziening. Facility Managers zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in een gebouw, waardoor iedereen optimaal kan presteren.

Bij FM van de Hanzehogeschool Groningen kun je kiezen uit de richtingen Facility Management in Business, Hospitality in Business en International Facility Management. Tijdens de opleiding kun je er ook nog voor kiezen om je horizon te verbreden door een deel van je studie bij een andere opleiding te volgen.

De opleiding Facility Management is een pittige opleiding, maar daarna kun je bijna overal terecht! Variërend van het bedrijfsleven en de (semi)overheid tot woon-, zorg-, en onderwijsinstellingen, je eigen onderneming of bijvoorbeeld de horeca-, toerisme-, recreatie-, en evenementenbranche. Facility Management is een praktische en uitdagende opleiding met goede carrièreperspectieven!
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Facility Management
facilityman
Facility Management

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBij de voltijdopleiding ga je na 1 jaar verder met Facility Management in Business of kies je voor Hospitality in Business. Ook kun je dan nog overstappen op International Facility Management.
1e jaar In het eerste jaar ofwel de propedeuse maak je kennis met het brede vakgebied van Facility Management (FM). Je krijgt inzicht in wat FM inhoudt en wat er bij komt kijken om faciliteiten optimaal en klantgericht te organiseren. Ook werk je aan vaardigheden zoals samenwerken, vergaderen, presenteren, projectmatig werken en geven van feedback en ontwikkel je een professionele houding.
periode
1234
What is Facility Management?
Processes and Analysis
The Workplace
Services Management
2e jaar Aan het einde van het eerste jaar moet je een keuze maken voor een major. Er zijn drie keuzes mogelijk: je kunt je verder gaan verdiepen in Facility Management in Business of in Hospitality in Business. De andere keuzemogelijkheid is Facility Management in internationaal perspectief; je kunt dan overstappen naar de Engelstalige opleiding International Facility Management.
In het tweede semester van het tweede jaar ga je op stage.
periode
1234
Developing New Services
Sustainable Buildings
Purchase and Tender
Quality Management
3e jaar In het derde jaar kies je een minor. Heb je gekozen voor de major Facility Management in Business dan volg je daarna nog het programma Inkoopmanagement. Doe je de major Hospitality in Business dan volg je na de minor nog het programma Eventmanagement.
4e jaar Met de major Facility Management in Business volg je het eerste semester van het laatste jaar de richting Strategy in Demand and Supply. Daarna ga je afstuderen.
Met de major Hospitality in Business volg je richting Strategy in Hospitality. Daarna ga je afstuderen

majors

major Facility Management in Businessmajor Hospitality in BusinessOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet34% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
onderwijsvormen
De opleiding is opgebouwd uit blokken van ongeveer 10 weken. Elk blok staat een specifiek thema centraal. Alle theorie die je krijgt en de opdrachten die je uitvoert, alleen of in een projectgroep, passen binnen het betreffende thema.
docenten
Elke student krijgt een studiecoach. Deze begeleidt de keuzemomeneten binnen de opleiding en is aanspreekpunt bij problemen m.b.t. de studie.
studeren in het buitenland
Studenten van de specialisatie Hospitality in Business lopen in het derde jaar verplicht een half jaar stage in het buitenland. Voor de andere studenten is dit optioneel.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 24 maanden
honours-/excellence program Honours programma Facility Management

Omvang programma: 30 credits

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)Wel een havo-diploma maar niet het juiste pakket? Dan kun je de deficiëntie opheffen door het met goed resultaat volgen van de deficiëntiecursus Economie of M&O en Wiskunde A of B.
havo E&MToelaatbaar
havo N&Geconomie of m&oWel een havo-diploma maar niet het juiste pakket? Dan kun je de deficiëntie opheffen door het met goed resultaat volgen van de deficiëntiecursus Economie of M&O.
vwo C&Meconomie of m&oWel een vwo-diploma maar niet het juiste pakket? Dan kun je de deficiëntie opheffen door het met goed resultaat volgen van de deficiëntiecursus Economie of M&O.
vwo E&MToelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&oWel een vwo-diploma maar niet het juiste pakket? Dan kun je de deficiëntie opheffen door het met goed resultaat volgen van de deficiëntiecursus Economie of M&O.
vwo N&Teconomie of m&oWel een vwo-diploma maar niet het juiste pakket? Dan kun je de deficiëntie opheffen door het met goed resultaat volgen van de deficiëntiecursus Economie of M&O.
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
zie de instroomeisen bij de vooropleidingen

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 400levensonderhoud
€ 800studiematerialenin het eerste jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

70 studenten volgen deze opleiding
46% daarvan is vrouw
191 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Facides Dione
(International) Facility Management

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Anouk Tapper
Anouk over Facility Management

Ik werk graag met mensen en wil dat mensen het naar hun zin hebben

Waarom facility management?
Voordat ik facility management(FM) ging doen, twijfelde ik tussen de hotelschool en FM. Nu ik dit jaar ben begonnen aan de nieuwe richting Hospitality in Business (HIB) ben ik erg blij met de keuze. Deze richting staat vooral voor 'gastvrijheid'. Ik werk graag met mensen en wil dat mensen het naar hun zin hebben. De opleiding FM met specialisatie HIB is precies wat bij mij past!
In mijn derde jaar ga ik op stage in het buitenland, hier heb ik enorm veel zin in...
Zo heb ik drie weken geleden gesolliciteerd voor studentassistent van de relatiemanager Tom Sluizeman. Nu ik ben aangenomen, waar ik erg blij mee ben, verwacht ik de opgedane kennis om te kunnen zetten naar de praktijk en andersom.

De sfeer bij ons op school is erg fijn. Docenten zijn meegaand en tijdens de lessen kun je qua vragen alles kwijt. Ook tijdens mijn werk merk ik dat de docenten onderling een goeie band hebben en dat geeft een goed gevoel.

Als je nog niet weet wat je wilt, wil ik je graag als advies meegeven om je voor een meeloopdag aan te melden. Afgelopen jaar heb ik meerdere keren meelopers begeleid? en hierbij werd het duidelijk wat de opleiding werkelijk inhoudt. De meeloopdag geeft je de kans om al je vragen te kunnen stellen en te beleven hoe het is om FM te studeren.


lees verder ...
Faraz Atefeh
Faraz over Facility Management

Ik wil mij gaan richten op de 'core business' van een bedrijf

In mijn derde jaar heb ik stage gelopen in Los Angeles, Californië. Business Development, Marketing en Management speelden een grote rol tijdens mijn stage. Stage lopen in het buitenland is dé manier om tijdens je studie een geweldige internationale ervaring op te doen. Je woont en werkt in een andere cultuur, je ontmoet veel nieuwe mensen en je leert een nieuwe taal te spreken. Dit alles draagt bij aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb voor het uitstroomprofiel Commercieel gekozen...
Binnen en buiten het bedrijf wil ik inzicht krijgen in marktmechanismen. Ik wil erachter komen waarom bepaalde producten of diensten succes hebben en andere niet. Ik wil klantgericht kunnen denken en handelen. Ik wil een 'gat in de markt' ontdekken en hierop inspelen en medewerkers aansturen.

Excellence-honoursprogramme
Het excellentieprogramma van het Instituut voor Facility Management biedt gemotiveerde en excellente studenten de mogelijkheid om zich tijdens het reguliere curriculum te verdiepen en te verbreden. Zo ben ik naast het volgen van het reguliere programma ook student-assistent. Eén van de dingen die ik als student-assistent doe is medestudenten begeleiden.

Toekomstplannen
In de nabije toekomst zou ik graag mijn afstudeerscriptie bij een grote multinational willen schrijven. Waar mijn interesses vooral liggen in die bedrijven zijn: Business Development, Marketing en het strategisch top management. Na mijn bachelor heb ik twee opties voor mezelf; een eigen bedrijf starten of doorstuderen voor een master.


lees verder ...
Rolinde Storm
Rolinde over Facility Management

'Voorzitter van de KEI'

Ik heb gekozen voor de opleiding Facility Management, vanwege de veelzijdigheid en de klantgerichte benadering. Het is een opleiding waarbij je veel leert over verschillende werkgebieden. Zo leer je al vanaf het begin om samen te werken in projectgroepen...
Daarvoor was ik al drie keer intensief betrokken bij de KEI-week. Eerst als KEI-loper, toen als KEI-leider en het jaar daarna was ik lid van de KEI-crew. Ik heb altijd met een kritische blik naar de organisatie van de KEI-week gekeken en was ontzettend gemotiveerd en enthousiast om zelf eens een evenement van deze omvang te organiseren.
Ik vond het een unieke en goede ervaring om op zo' n jonge leeftijd al zo'n verantwoordelijkheid te hebben. Eigenlijk heb je een jaar lang je eigen bedrijf. Met 3500 deelnemers, meer dan 500 vrijwilligers, een eigen website, een glossy KEI-magazine, contact met vele sponsoren, nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen kan je de conclusie trekken: het is serieuze business!

En nu?
Dankzij mijn voorzitterschap bij de Stichting KEI heb ik een groot netwerk opgebouwd. Op dit moment ben ik lid van de Adviescommissie Introductietijden bij de RuG. In deze functie geef ik advies over de veiligheidsplannen van de studentenverenigingen. Verder ben ik lid van het Economic Talent Board Groningen. Dit is een adviesorgaan van de gemeente Groningen. Naast deze nevenfuncties werk ik bij het Zweedse modemerk NOA NOA en ben ik op zoek naar een serieuze baan. Een functie in de luchtvaartbranche of bij een grote hotelketen is een jeugddroom van mij! Maar eerst nog even alles op alles zetten voor mijn examengesprek…


lees verder ...
Boukje van der Veen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Hanze
Facility Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Hanze
International Facility Management
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 HAN
Facility Management - Academie Diedenoort
€ 315 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 HHS
Facility Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
125 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 HR
Facility Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
108 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 HU
Facility Management
gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
7/10 Inholland
Facility Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/10 NHTV
International Facility Management
star Keuzegids topopleiding 2016
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019
€ 326 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 Saxion
Facility Management
gemiddelde kamerhuur
107 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Zuyd
Facility Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Facility Management
International Facility Management
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.6
docenten3.43.5
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 456 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt als facility manager overal aan de slag waar mensen georganiseerd werken of verblijven, zoals in kantoorcomplexen of bedrijfsparken, ziekenhuizen en scholen. Je komt fm'ers ook tegen bij congrescentra, hotels, recreatieparken en bij grote evenementen. Voorbeelden van functies zijn: hoofd facilitaire zaken,hospitality manager, facilitair inkoper, cateringmanager, eventmanager, eigenaar adviesbureau facilitaire diensten, regiomanager schoonmaakbedrijf, hoofd Safety and Security.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2091gemiddeld bruto maandloon
31%kans op een vaste baan
76%kans op een voltijd baan
61%kans op een baan op niveau
45%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
76%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Energy for Society+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
NHL StendenMaster International Hospitality and Service Management part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

catering manager
events project manager
head of facility services
head of security & ict
hospitality manager
new development project manager
purchasing manager
real estate professional
bron: StudieData

Contact

Facility Management Student Affairs

Facility Management Student Affairs

E: studentaffairs_ifm@org.hanze.nl
T: + 31 (0)50595299
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite