Elektrotechniek

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding Elektrotechniek kies je voor de major Elektronica, de major Mechatronica of de major Sensor Technology.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34267
Aan de start van de studie maak je een keuze voor Elektronica, Mechatronica of Sensor Technology. De eerste twee jaar werk je aan verschillende thema's. Hierdoor krijg je een goed beeld van de studie en mogelijke beroepen in sectoren zoals de gezondheidszorg, de energie of transport.

Bij Elektronica wordt er vanzelfsprekend een stevige basis in elektronica gelegd. Je werkt aan verschillende thema's, zoals robotica, beveiliging en energie en leert bijvoorbeeld een besturingssysteem van een fabrieksproces te ontwikkelen. Bij Mechatronica gaat het altijd om een mechanisch systeem waarvan de functie geoptimaliseerd wordt door de toevoeging van slimme hardware (elektronica) en software. Ontwerpen, technisch tekenen, dynamica (bewegingsleer), toegepaste mechanica en meet-, regel- en besturingstechniek zijn belangrijke vakken bij mechatronica. Bij Sensor Technology draait het uiteraard om sensoren, en vooral de toepassingen die er mogelijk zijn. Deze major wordt in het Engels aangeboden.

Jaar 3 en 4 vul je met vrije keuzeruimte (minor), een vaktechnische stage en het afstudeerprogramma.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Elektrotechniek studeren aan de Hanzehogeschool Groningen

Waarom aan de Hanze?

Je kiest binnen Elektrotechniek aan het begin van het eerste jaar één van de drie majors: Elektronica, Mechatronica of Sensor Technology (Engelstalig). Mocht je er tijdens het begin van je studie achter komen dat een van de andere majors beter bij je past, dan is een overstap mogelijk. Vanaf het derde jaar volg je volledig het programma van de door jou gekozen major.
De major Sensor Technology is een Engelstalige opleiding met een internationaal karakter. Verwacht bij deze opleiding geen massale hoorcolleges. Je zult bij ons ook niet verdwalen in een doolhof van gangen en lokalen. We zijn er trots op dat we al onze studenten bij naam kennen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar van de majors Elektronica en Mechatronica maak je kennis met Besturing én Embedded Systems. In het tweede jaar verdiep je je in Besturingssystemen en Dynamische systemen. In het derde jaar kies je een minor en loop je stage, om het vierde jaar af te studeren. Bij de major Sensor Technology draait het eerste jaar om Health en Energy en het tweede jaar om Monitoring and Control Systems en Robotics and Signal Processing . Bij Sensor Technology volg je geen stage.
1e jaar In jaar 1 werk je aan verschillende thema's. Bij Elektronica en Mechatronica zijn dit Besturing en Embedded Systems. Bij Sensor Technology werk je aan de thema's Health en Energy. Vakken als Wiskunde, Natuurkunde, Analoge en Digitale Elektronica en Programmeren komen aan bod. Veel vakken bestaan naast theorie ook uit een praciticum. Ook werk je veel samen met je medestudenten.
periode
12
Thema Health (Sensor Technology)
Thema Besturing (Elektronica/Mechatronica)
Thema Energy (Sensor Technology)
Thema Embedded Systems (Elektronica/Mechatronica)
2e jaar In het tweede jaar start je met de hoofdfase en je volgt specifieke vakken die bij de door jouw gekozen major horen. De majors Elektronica en Mechatronica behandelen in jaar 2 de thema's Besturingssystemen en Dynamische systemen. De major Sensor Technology heeft in jaar 2 de thema's Monitoring and Control Systems en Robotics and Signal Processing.
periode
12
Thema Monitoring and Control Systems (Sensor Technology)
Thema Besturingssystemen (Elektronica/Mechatronica)
Thema Robotics and Signal Processing (Sensor Technology)
Thema Dynamische systemen (Elektronica/Mechatronica)
3e jaar Voor Elektronica en Mechatronica bestaat het derde jaar uit de vrije keuzeruimte (minor) binnen of buiten je opleiding, gevolgd door een vaktechnische stage. Jaar 3 van Sensor Technology vindt in Assen plaats en staat in het teken van Research & Development en Internet of Things. Ook start je bij Sensor Technoology in het derde jaar een student company met andere studenten van het Instiuut voor Engineering.
periode
12
Thema Research and Development (Sensor Technology)
Vrije keuzeruimte (Elektronica / Mechatronica)
Thema Internet of Things (Sensor Technology)
Vaktechnische stage (Elektronica / Mechatronica)
4e jaar In jaar vier staan je minorkeuze en het afstuderen centraal, dit geldt voor alledrie de majors binnen Elektrotechniek. Alleen de major Sensor Technology vindt plaats vanuit Assen in plaats van Groningen.
periode
12
Verdiepende minoren (Elektronica / Mechatronica / Sensor Technology)
Afstuderen (Elektronica / Mecatronica / Sensor Technology)

minors

minor International Biomedical Engineering

Een specialisatie waarbij je biomedische producten leert ontwerpen en maken.

minor Flexible Energy Technology

Een specialisatie waarin aandacht besteed wordt aan energieopwekking, -transport, -distributie en -controle van elektrische netwerken

De minor bestaat uit vier vakken: Power System Design, Power System Components, Renewable Energy en Power Conversion & Power Quality.
De eerste twee vakken leggen de nadruk op "klassieke" elektriciteitsnetwerken, stroomopwekking en berekeningsmethoden, terwijl de andere twee vakken dieper ingaan op hernieuwbare systemen en aspecten van stroomkwaliteit die meespelen bij moderne elektriciteitsnetwerken.

minor Technology to CreateIn this programme you work, together with students from different specialities, on new creative ideas in the field of product design and intelligent sensors. In a research environment you will design and create a new and useful service or product, or improve an existing concept. This programme is based in Assen, just south of Groningen.

minorThe backbone of the program is the main assignment. The assignment is taken on by using the BIM in multidisciplinary student groups that work mostly independently, but may go to teachers and/or fellow students for external input or advice. To provide the required skills and knowledge to successfully finish the main assignment a number of basic level courses are also provided (in lecture, practical and workshop form). They include: Introduction to Biology and Bionica Innovation Method, Design Thinking, Biopolymers, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Sensors and Mechatronics, Biochemistry, and Process Engineering.

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
30% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, CAD/CAM, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
Er is een scala aan mogelijkheden om internationaal aan de weg te timmeren. Via een internationale stage, afstuderen in het buitenland, een studie semester bij een buitenlandse partnerinstelling of het kiezen van een internationale specialisatie.
exchange programs
  • Intensive Programmes - Nederland
    Met verschillende partnerinstellingen worden twee weken durende uitwisselprogramma's georganiseerd binnen een aantal specialisaties.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo E&Mnatuurkunde
MBO niveau 4Heb je een mbo-diploma (niveau 4) dan ben je direct toelaatbaar. Wij adviseren je wel dringend dat je je inhoudelijk voorbereidt op de hbo-opleiding van je keuze. Dat kan op twee manieren:
1: Volg één of meerdere doorstroomkeuzedelen
2: Maak gebruik van het voorbereidingsaanbod op www.mbonoordnederland.nl. Je vindt hier informatie over voorbereidingscursussen, lesstof voor zelfstudie en oefenmateriaal voor Nederlands, Wiskunde B en Natuurkunde.
toelatingseisen

vooropleiding
Havo-diploma met profielen N&T en N&G (met Na of Nlt). Vwo-diploma met profielen N&T, N&G (met Na of Nlt) en E&M (met Na). Voor mbo-diploma uit de domeinen 'Economie en administratie' en 'Handel en ondernemerschap' gelden de toelatingseisen Wiskunde B en natuurkunde. Mbo'ers met een diploma uit een ander domein zijn toelaatbaar.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Hanze
Elektrotechniek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
92 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/16 Hanze
Sensor Technology
star Keuzegids topopleiding 2018  2e
gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
6% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/16 Avans
Elektrotechniek
star Keuzegids topopleiding 2023
€ 326 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
4% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 Fontys
Elektrotechniek
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
99% Engelstalig
5/16 Fontys
Electrical and Electronic Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/16 HAN
Electrical and Electronic Engineering
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/16 HAN
Elektrotechniek
€ 323 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
4% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 HAN
Electrical and Electronic Engineering Engelstalig
€ 323 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/16 HHS
Elektrotechniek (Delft)
€ 312 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 HR
Elektrotechniek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
7% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/16 HU
Electrical Engineering (Elektrotechniek)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
3% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/16 Inholland
Elektrotechniek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/16 NHL
Elektrotechniek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 NHL Stenden
Elektrotechniek
star Keuzegids topopleiding 2020
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/16 Saxion
Elektrotechniek
€ 250 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
7% vrouw
? uur contacttijd/week
16/16 Windesheim
Elektrotechniek
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als ingenieur heb je een brede basis. Wensen van opdrachtgevers kun jij vertalen naar duidelijke productspecificaties. Bij de meest uiteenlopende bedrijven kun je terecht, zowel op regionaal als internationaal niveau. Je hebt toegang tot een groot deel van de arbeidsmarkt, die gunstig gestemd is voor ingenieurs zoals jij.
Met de major Elektronica kun je bij de meest uiteenlopende bedrijven terecht om diverse functies te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan: project engineer, netwerkspecialist, applicatieingenieur, R&D ingenieur, bedrijfsleider (technisch domein) en service engineer (complexe systemen).

Met de major Mechatronica kun je diverse functies vervullen in verschillende branches. Zoals: engineer op het gebied van soft- en hardware en testing, besturingsspecialist, industrial automation engineer, mechatronics design engineer en service engineer.

Met de major Sensor Technology kun je werken aan nieuwe sensortoepassingen, bijvoorbeeld als technisch ontwerper, technisch adviseur, projectleider, wetenschappelijk onderzoeker of ondernemer met een eigen bedrijf.

Na je bacheloropleiding kun je ook verder studeren aan een masteropleiding, bijvoorbeeld de master Sensor System Engineering, European Master in Renewable Energy en European Master in Sustainable Energy System Management.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde ingenieur Elektronica, Mechatronica of Sensor Technology ben je een zeer gewilde hbo professional voor de arbeidsmarkt.
beroepen: besturingsspecialist (Mechatronica),project engineer (Elektronica),R&D ingenieur (Elektronica),engineer op het gebied van soft- en hardware en testing (Mechatronica),applicatieingenieur (Elektronica),service engineer complexe systemen (Elektronica),bedrijfsleider technisch domein (Elektronica),netwerkspecialist (Elektronica),industrial automation engineer (Mechatronica),service engineer (Mechatronica),technisch ontwerper (Sensor Technology),technisch adviseur (Sensor Technology)

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteApplied Physics+ 30 EC pre-master
TU EindhovenAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 43 EC pre-master
RUGBiomedical Engineering+ 45 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ cijfergemiddelde
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
TU DelftComputer Engineering+ 50 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie & Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteElectrical Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenElectrical Engineering+ aanv. eisen
TU DelftElectrical Engineering+ 47 EC pre-master
TU EindhovenEmbedded Systems+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEmbedded Systems+ 30 EC pre-master
TU DelftEmbedded Systems - 4TU+ 50 EC pre-master
RUGEnergy and Environmental Sciences+ 60 EC pre-master
TU DelftEngineering and Policy Analysis+ 30 EC pre-master
HANEngineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANAutomotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANControl Systems (English)geen aanvullende eisen
HANEmbedded Systems (English)geen aanvullende eisen
HANSustainable Energy part-timegeen aanvullende eisen
HANSustainable Energy (English)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
HanzeEuropean Master in Renewable Energygeen aanvullende eisen
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ 30 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
TU EindhovenMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwenteRoboticsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusion+ 40 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Informatica educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
HanzeSensor System Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSystems and Control+ 30 EC pre-master
TU DelftSystems and Control+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

applicatieingenieur (elektronica)
bedrijfsleider technisch domein (elektronica)
besturingsspecialist (mechatronica)
engineer op het gebied van soft- en hardware en testing (mechatronica)
industrial automation engineer (mechatronica)
netwerkspecialist (elektronica)
project engineer (elektronica)
r&d ingenieur (elektronica)
service engineer (mechatronica)
service engineer complexe systemen (elektronica)
technisch adviseur (sensor technology)
technisch ontwerper (sensor technology)
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
P.J. Hagedoorn

Teamleider Elektrotechniek

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite