Docent Muziek

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het Prins Claus Conservatorium is de plek voor muziekvakonderwijs. Je wordt er voorbereid op een loopbaan als uitvoerend musicus, muziekdocent en muziekondernemer.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39112
Het Prins Claus Conservatorium (PCC) is de plek voor muziekvakonderwijs. In een goede mix van professionaliteit en onderling vertrouwen verzorgen toonaangevende docenten uit binnen- en buitenland jouw onderwijs. Als musicus of docent muziek staat muziek centraal in je leven. Je leert zowel het ambachtelijke van het vak te beheersen alsook de theoretische achtergronden ervan. En van muziek je vak maken, vraagt om ondernemerschap. Bijzonder is dat je tijdens je studie meteen op het podium of voor de klas kunt toetsen hoe degenen met wie je werkt erop reageren. Je krijgt een op maat gesneden voorbereiding op de beroepspraktijk. Als student aan het PCC heb je de mogelijkheid om een periode bij een gerenommeerd muziekinstituut in het buitenland te studeren. Er zijn samenwerkingsverbanden met ruim dertig excellente conservatoria in Europa en de Verenigde Staten. Ook worden er internationale projecten en producties georganiseerd en geven veel buitenlandse (gast)docenten bij ons les. Bij de opleiding Docent Muziek werk je enerzijds aan een algemene muzikale basis. Anderzijds krijg je, naast het muziekdeel van de opleiding, les in didactiek, methodiek, algemene psychologie en pedagogiek.

Waarom aan de Hanze?

awardKeuzegids topopleiding
0
Studenten Docent Muziek worden opgeleid tot het beroep van muziekleraar in alle onderwijsgebieden en tot docent in het hele ckv gebied. Dit beroep is dynamisch en veeleisend. Van een docent muziek wordt verwacht dat hij een goede musicus is met een brede belangstelling voor muziek, kunst en cultuur. Maar hij/zij moet ook een pedagoog zijn met affiniteit voor de snel veranderende wereld van kind en jongeren en voor de dynamiek van het Nederlandse onderwijsbestel.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De vakken die worden aangeboden zijn in drie groepen
verdeeld:
  1. muziek-pedagogische vakken

zoals Methodiek/didactiek, pedagogiek, stages en practica.
2. muziektheoretische vakken
zoals ontwikkeling muzikaal voorstellingsvermogen,
contextuele studies, arrangeren en niet-westerse muziek
3. praktisch-muzikale vakken
zoals eerste musiceervak, zang, combovakken, liedbegeleiding,
ensemblebegeleiding en koor.
Propedeuse
De opleiding staat op twee pijlers: muziek en onderwijs. Enerzijds leiden we je op tot iemand die zijn eigen musiceren in een breed kader kan inzetten. Daarvoor is het zogenaamde eerste musiceervak ingericht waarbij alle aandacht zich richt op muzikale vorming van de student. Studenten krijgen daarnaast practicumlessen in zingen, ensembleleiding en het spelen op gitaar, drums en piano.

Hoofdfase
Een prominent onderdeel is de stage. Deze loopt door alle studiejaren heen. De stageplekken zijn heel divers. Een ander belangrijk onderdeel is het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Nadat je het eerste musiceervak hebt afgesloten, studeer je af op een zelfgekozen onderwerp waar je een artikel over schrijft. Dat presenteer je tijdens een openbare bijeenkomst aan de commissie die je eindexamen afneemt. In het KEN (Kunst Educatie Noord-Nederland), een samenwerking van de kunstvak docentenopleidingen van de Hanzehogeschool met de NHL Leeuwarden, wordt voor elk studiejaar een samenwerkingsproject gerealiseerd voor studenten uit de docentenopleidingen beeldend, muziek en drama.

1e jaar Aangeboden worden muziekpedagogische vakken (het hoofdvak), de algemene vakken en de praktische vakken.
Voor een aantal vakken wordt aan het begin van de studie in aansluiting op het toelatingsexamen reeds aanwezige competenties vastgesteld. Op basis daarvan wordt een individueel studietraject vastgesteld.
periode
Algemene Theorie
Muziekpedagogiek praktijk
Muziekpedagogiek Theorie
Praktisch Muzikale Vakken
2e jaar Binnen de opleiding Docent Muziek ga je je in het 4e jaar specialiseren. Hiervoor zijn er 4 profielen ontwikkeld:
  • De basisschool/muziekschool
  • Orthopedagogische muziekbeoefening
  • De monodisciplinaire docent muziek in de bovenbouw
  • De multidisciplinaire docent in de bovenbouw

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, excursie, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3240

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 september 2021
collegegeld nog niet bekend

Voordat je aan het conservatorium kunt studeren moet je een toelatingsexamen afleggen.
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
toelatingseisen

artistic talent
Voordat je aan het conservatorium kunt studeren, moet je een toelatingsexamen afleggen. Zie voor toelatingseisen http://www.hanze.nl/prinsclausconservatorium

instaptoets
toelatingsexamen theorie en praktijk, voor docent muziek aangevuld met een motivatiegesprek

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

49 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Kirsten Holwerda
Kirsten over Docent Muziek

Ik had geen leukere opleiding kunnen verzinnen'

Ik ben momenteel docente muziek en ckv1 op het Röling College. Deze school heeft twee afdelingen en ik werk op de afdeling Belcampo. Een school voor vmbo, havo, vwo.

Naast de lessen muziek en ckv1 en het mentoraat in Havo 4 vorm ik samen met twee collega's het evenementenbureau. Wij zorgen voor de leuke evenementen in de school...
Tijdens mijn studie merkte ik al dat ik organiseren ook erg leuk vond en ook best goed kon. Binnen de opleiding was er dan ook regelmatig de mogelijkheid om dit te kunnen toepassen. Neem nou het organiseren van een voorspeelavond en als engste natuurlijk je eigen eerste muciseervak examen.

Als ik nu terugkijk naar mijn studietijd bij Docent Muziek, had ik geen leukere opleiding kunnen verzinnen. Zo breed, maar toch ook met zoveel basisvaardigheden dat ik als beginnend docent echt het idee heb dat ik een goede basis heb. Natuurlijk maak je dan eerst nog een paar jaar enorm veel beginnersfouten, maar een goed begin is er met je papiertje Docent Muziek uit Groningen.


lees verder ...
Mirjam de Vries
Mirjam over Docent Muziek

Je wilt er hard voor werken'

Ik wist al dat ik docent wilde worden, en anders iets in de muziek. Toen ik hoorde dat er een docentenopleiding muziek was, kon ik mijn geluk niet op.

Ja, het was erg druk, maar je wilt er hard voor werken. Stage, methodiek, theorie en veel muziek maken. En dan niet alleen op je eigen instrument, maar ook leren zingen, drummen, dirigeren, piano en gitaar spelen.

Uiteindelijk heb ik toch het meest geleerd van de stages. Als je voor de klas staat, merk je direct wat wel en wat niet werkt...
Ik vind lesgeven heel erg leuk. Het blijft een uitdaging om je leerlingen iets mee te geven, ook al staan ze niet overal positief tegenover.

Daarnaast werk ik nu ook als Medewerker Onderwijsondersteuning op het Prins Claus Conservatorium; blijven hangen op het oude nest, kun je wel zeggen. Op het conservatorium doe ik organisatorisch werk: concerten, projectorganisatie etc. Het Prins Claus Conservatorium is niet alleen een goede school, het is ook een leuke werkplek.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Hanze
Docent Muziek
star Keuzegids topopleiding 0
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 AHK
Docent Muziek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 ArtEZ
Docent Muziek
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 250 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Codarts
Docent Muziek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Fontys
Docent Muziek
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 HKU
Bachelor Music in Education (Docent Muziek)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 Hogeschool Leiden
Docent Muziek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 KABK
Docent Muziek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Zuyd
Docent Muziek
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.2
inhoud3.94.0
docenten4.14.2
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.93.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Docent Muziek aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met je diploma heb je een eerstegraads bevoegdheid en kun je als docent aan de slag bij uiteenlopende instellingen zoals een muziekschool, basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Op een muziekschool geef je muzieklessen die ter ondersteuning van het individuele onderwijs worden georganiseerd. Binnen het reguliere onderwijs geef je muzieklessen maar ook CKV-lessen. Als muziekconsulent adviseer je docenten in het basisonderwijs bij het geven van muzieklessen. Steeds vaker organiseren oud-studenten activiteiten en cultuur-educatieve projecten in het buitenschoolse werkveld. Ook zijn er studenten die aan de slag gaan bij educatieve diensten, of gaan werken bij mediabedrijven of omroepen. Juist dit brede scala aan mogelijkheden maakt het vak zo boeiend en de kans op een passende baan groot.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2336gemiddeld bruto maandloon
43%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
92%kans op een baan op niveau
61%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUeducatie en communicatie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO muziek full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 75 EC pre-master
HKUMaster Education in Arts (Master Kunsteducatie) part-time+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

huiswerkbegeleider
schooldecaan
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite