Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding docent beeldende kunst en vormgeving leidt studenten op tot én kunstenaar/ontwerper én docent/educator.

open_in_newwebsite

diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39100
De opleiding is onderverdeeld in twee hoofdonderdelen: het vak en de beroepsvoorbereiding. Bij het vak ligt de nadruk op het vakgebied van de beeldende kunst en vormgeving. Aan de orde komen je beeldende en vormgevende competenties, kennis van kunst en cultuur en esthetica. Bij de beroepsvoorbereiding ligt het accent op het docentspecifieke element. Aan de orde komen je didactische en onderwijskundige competenties, de stage en projecten. In het eerste en tweede jaar is de opleiding gericht op een brede orientatie op het werkveld en op de beeldende praktijkvakken. In het derde en vierde jaar kun je je specialiseren door in het keuzeprogramma voor een bepaalde richting te kiezen. Verdieping kan gezocht worden in bijvoorbeeld het beeldende vak, de kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing en het beroep. Als voorbereiding op de toekomstige beroepspraktijk doe je in het vierde jaar buiten de academie ervaring op via stages als praktiserend docent Beeldende Kunst en Vormgeving. In de specialisatiestages kom je in aanraking met allerlei verschillende beroepsgroepen, zoals docent in het voortgezet onderwijs, het hbo-onderwijs of educatief medewerker in een museum.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, computer opdrachten, onderzoek, tentoonstelling, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, portfolio, workshop, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
In het derde studiejaar kun je een semester lang studeren aan een buitenlandse academie.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Je schrijft je in voor 1 mei via www.hanze.studielink.nl. Daarna word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen.
toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

artistic talent
Als toelatingseis geldt een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4, in combinatie met een positieve uitslag op het toelatingsexamen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

104 studenten volgen deze opleiding
88% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Hanze
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 AHK
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 ArtEZ
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
€ 323 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
86% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Fontys
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 HKU
Bachelor Fine Art and Design in Education
€ 336 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
86% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 HR
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
€ 342 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 NHL
Docent Beeldende Kunst & Vormgeving
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 NHL Stenden
Docent Beeldende Kunst & Vormgeving
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Zuyd
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.9
inhoud4.13.7
docenten4.33.8
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.53.2
studiebegeleiding4.13.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 72 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. Je bent bevoegd om de volgende volgende beroepen uit te oefenen:
  • Vakdocent primair onderwijs
  • Leraar voortgezet onderwijs
  • Leraar voorgezet hoger onderwijs
  • Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie
  • Cultureel (educatief) ondernemer
Wil je je kennis nog meer verrijken, dan kun je kiezen voor de Master Kunsteducatie die Academie Minerva met NHL/Stenden aanbiedt. Je kunst ook doorstromen naar andere Masters in het HBO of Universiteit

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2266gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
59%kans op een baan op niveau
29%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
83%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUeducatie en communicatie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ aanv. eisen
HKUMaster Education in Arts (Master Kunsteducatie) part-time+ toelatingsgesprek
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

cultureel (educatief) ondernemer
docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie
leraar voortgezet onderwijs
leraar voortgezet onderwijs hoger onderwijs
vakdocent primair onderwijs
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Magda Vooijs
E: m.g.vooijs@pl.hanze.nl
T: +31505951251
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite