Communicatie

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij mondeling en schriftelijk sterk? Ben je 'open minded', creatief, ondernemend en heb je affiniteit met media? Dan is de opleiding Communicatie iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34405
Bij de opleiding Communicatie staan begrippen als public relations, voorlichting, marketingcommunicatie, crisiscommunicatie, interculturele communicatie en campagnevoering centraal. Je leert hoe je een communicatieprobleem analyseert, hoe je een communicatiestrategie bepaalt en hoe je on- en offline communicatiemiddelen ontwikkelt. Natuurlijk is er ook aandacht voor de praktische kant van het vak, zoals een persbericht schrijven, een internationaal evenement organiseren, een infographic of voorlichtingsfilm maken en mediatraining.

Waarom aan de Hanze?

Uniek aan de opleiding Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen is dat je vanaf jaar 1 al bezig bent met het vakgebied communicatie. Ook is er veel aandacht voor issues als interculturele communicatie en maatschappelijke betrokkenheid. Dankzij ons wereldwijde netwerk zijn er veel mogelijkheden voor stage en/of studie in het buitenland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste en tweede jaar van de opleiding staan elk 4 themablokken centraal waarin je in projectgroepen werkt aan cases van echte opdrachtgevers. Je legt hier waardevolle contacten met toekomstige collega's uit het werkveld. In het derde jaar ga je op stage (in binnen- of buitenland) en kies je een minor. In het vierde jaar kies je 4 keuzemodules die inspelen op trends in het werkveld (bijv. Social Media & Content Creatie). Het sluitstuk van je studie vormt je afstudeeropdracht.
1e jaar In het eerste jaar ga je aan de slag met onderwerpen als woordvoering, imago en crisiscommunicatie. Je krijgt mediatraining en leert hoe je een goed persbericht schrijft. Ook leer je over online marketingcommunicatie, relatiemanagement en branding. Daarnaast krijg je cameratraining en ga je je eigen promotiefilm maken. Tenslotte ga je in het eerste jaar samen met je klasgenoten een communicatiecongres organiseren.
periode
1234
News Analysis & Media Advice
Communication Theory and Media Theory
Press Release and Presentations
Infographic
Online Content Marketing
Marketing Communication
Writing for the web
Social Media Analysis
Media Concept & Pitch
Creative Writing
Camera and video-training
Communication conference
Communication Theory and Media Theory
Networking
Portfolio Website
2e jaar In het tweede jaar ga je in groepsverband aan de slag met een mediacampagne. Je werkt aan een case van een echte opdrachtgever. Er wordt een beroep gedaan op jouw creativiteit bij het bedenken van een aansprekende campagne. Het tweede half jaar is gericht op interne communicatie. Je werkt voor een opdrachtgever die een verandertraject in gang wil zetten en daarbij jouw hulp inschakelt.
periode
1234
Media Campaign
Communication Scan
3e jaar In het derde jaar ga je een half jaar op stage en vul je de zogeheten Keuzeruimte. Je kunt dan bijvoorbeeld een minor volgen of studeren in het buitenland. Er zijn tal van mogelijkheden!
4e jaar In het eerste semester kies je 4 keuzemodules en een project die inspelen op nieuwe trends in het werkveld. Qua keuzemodules kun je bijvoorbeeld kiezen uit Visuele Communicatie, Social Media & Content Creatie, International Branding en nog veel meer.
In het tweede semester staat de afstudeeropdracht centraal. Je adviseert een externe opdrachtgever over een complexe communicatiesituatie, waarbij onderzoek en creatie een belangrijke rol spelen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet34% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project, seminar
onderwijsvormen
Het onderwijs is thematisch opgezet: theorie- vaardighedenvakken zijn gegroepeerd rondom een bepaald onderwerp. De projecten zijn actueel en komen rechtstreeks uit de beroepspraktijk.
docenten
Meerderheid van de docenten beschikt over recente en ruime praktijkervaring.
studeren in het buitenland
Dankzij goede uitwisselingsverdragen en een wereldwijd netwerk aan partnerscholen kunnen studenten, zonder extra kosten, een internationaal programma volgen. Dit bestaat uit minimaal een half jaar studie en/of stage in het buitenland en/of een Engelstalige minor of specialisatie.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 24 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

Voor getalenteerde studenten is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het Honoursprogramma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Aanvullende toelatingseis voor havo-C&M: wiskunde a of wiskunde b.

toelatingsgesprek
Indien de gegevens uit het intakeformulier hiertoe aanleiding geven, worden aspirant studenten opgeroepen voor een intakegesprek. Ook worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek, als de aspirant student hier zelf om verzoekt.

matching
Een studiekeuzecheck is een activiteit waarmee wordt nagegaan of jij en de opleiding bij elkaar passen. De check leidt tot een individueel advies. Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen krijg je van ons een bevestigingsmail met daarin een link naar een digitaal intakeformulier. Hierin worden extra gegevens gevraagd m.b.t. eerdere studieresultaten, persoonlijke omstandigheden, functionele beperkingen, motivatie voor de studie en karaktereigenschappen.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

987 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
219 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

KIC
Communicatie, Communicatiesystemen, IDM / Media en Informatiemanagement, International Communication

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Waarom kiezen voor Communicatie?

In deze film vertellen Nathan, Brechtje, Willemien, Jop en Margriet over hun dagelijkse werk. Ze hebben alle vijf Communicatie gestudeerd op de Hanzehogeschool Groningen.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Hanze
Communicatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Hanze
International Communication
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Avans
Communicatie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
4/22
Communicatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/22 Fontys
Communicatie - SPECO Sportcommunicatie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Fontys
Communicatie Tilburg
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Fontys
Communicatie Eindhoven (incl. Advertising)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
99% Engelstalig
8/22 Fontys
Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 HAN
Communication
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 HAN
Communicatie
star
€ 315 gemiddelde kamerhuur
202 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 HAN
Communication
€ 323 gemiddelde kamerhuur
202 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 HHS
Communicatie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
115 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 HHS
International Communication Management (Engelstalige variant van Communicatie)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
115 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/22 Hogeschool Leiden
Communicatie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/22 HR
Communicatie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
125 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 HU
Communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/22 HvA
Communicatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 Inholland
Communicatie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/22 NHL
Communicatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 NHL Stenden
Communicatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Windesheim
Communicatie
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/22 Windesheim
Communicatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Communicatie
International Communication
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.63.6
docenten3.43.5
studiefaciliteiten3.73.4
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 396 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding kun je verder studeren door het volgen van een masteropleiding. Je kunt na je opleiding prima doorstromen naar de Rijksuniversiteit Groningen of een andere universiteit. Ook kun je ervoor kiezen om onze Master International Communication of onze Master of Science in Business (in ontwikkeling) te volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd communicatieprofessional kun je overal terecht, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de zorg, het onderwijs, in de mediawereld of bij een communicatieadviesbureau. Voorbeelden van functies zijn: communicatiemedewerker, campagneleider, brandmanager, persvoorlichter, eventmanager, social media redacteur of contentmanager.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2070gemiddeld bruto maandloon
32%kans op een vaste baan
62%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
32%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityArt and Media Studies+ 42 EC pre-master
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ 30 EC pre-master
RUGCommunicatie en educatie+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSchrijven en Vertalen+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUTaal en Communicatie in Organisaties+ 30 EC pre-master
RUGCommunicatiekunde+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Science+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGComputercommunicatie+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityData Science and Society+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ 42 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ 60 EC pre-master
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenJournalistiek en Nieuwe Media+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUNederlandse Letterkunde en het Literaire Veld+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityNew Media Design+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

communications coordinator
event manager
marketing communication consultant
press officer
public affairs officer
public relations advisor
social media strategist
bron: StudieData

Contact

Drs. Vicky Mulder

Studieadviseur Communicatie

E: v.h.a.mulder@pl.hanze.nl
T: +31505952665
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite