Chemische technologie

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als chemisch technoloog vertaal je chemisch laboratoriumonderzoek naar grootschalige productieprocessen. Je ontwikkelt producten en verbetert productietechnieken.

Je krijgt te maken met de productie van een breed scala aan producten. Je leert in het eerste jaar over themagerichte vakken als destillatie, reactorkunde en polymeerchemie (kunststoffen). Als chemisch technoloog ben je betrokken bij het op grote schaal maken van producten uit grondstoffen. Bijvoorbeeld bij de omzetting van aardolie in benzine en kunststoffen, het maken van voedings- en genotsmiddelen uit landbouwproducten, zoals suiker uit suikerbieten.

Als CT'er ga je je bezighouden met de controle en de bewaking van productieprocessen. Bij dit proces speelt automatisering een belangrijke rol. Een ander gebied waarbinnen je kunt gaan werken is dat van de schaalvergroting. Dat houdt in dat je reacties die tijdens de researchperiode in het laboratorium goed verliepen, zo organiseert, dat ze ook op grote schaal in een productieproces passen. Ook kun je aan het werk bij adviesbureaus waarbij je klanten adviseert over diverse vraagstukken zoals hierboven beschreven.

Bij aanmelding voor deze studie maken we gebruik van een Studiekeuzecheck. Meer info vind je op hanze.nl/chemischetechnologie
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaB Chemische Technologie
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34275
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Hanze?

De Chemische Technologie opleiding van de Hanzehogeschool Groningen:
is een TOP-opleiding en behoort tot de beste van Nederland (bron Keuzeigds HBO Voltijd 2016)
is op nummer 1 geëindigd in Elsevier Beste Studies 2014 en 2015

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 17 februari Groningen
Op zaterdag 11 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle voltijd bachelor- en masteropleidingen en Associate degree. Een aantal opleidingen geeft informatie over hun deeltijd- en duale varianten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste studiejaar is ingedeeld in vier thema's, bijvoorbeeld: procesontwikkeling: (drink)waterproductie en scheidingstechnologie. Ong. één dag per week voer je experimenten uit in een practicumzaal.

Naast echte CT-vakken komen ook communicatieve vaardigheden, natuurkunde en statistiek aan bod. Het eerste halfjaar van de propedeuse is voor studenten CT en Chemie gelijk. Handig wanneer je nog niet zeker weet welke richting je voorkeur heeft. In januari kun je nog zonder problemen switchen.
periode
basisvaardigheden wiskunde
Chemie
Chemische analyse
Chemische analyse
chemische binding
Chemische procestechniek & technisch tekeken
Computertoepassingen
Pompen en leidingen
Presenteren
Rapporteren
Statistiek
Stromingsleer
Veiligheid- en brandblustraining
Warmte- en electriciteitsleer
2e jaar In de hoofdfase verbreedt en verdiept de studie zich. Ook hier zijn het tweede en derde studiejaar ingedeeld in thema's die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Je komt meer te weten over de onderwerpen die je in het eerste jaar behandelde en leert meer over Chemische Technologie door themagerichte vakken als destillatie, reactorkunde en polymeerchemie (kunststoffen).
3e jaar Na je stage (in de eerste helft van het derde studiejaar) volg je twee verdiepende thema's op het gebied van Procestechnologie en Industriële Chemie.
4e jaar In je vierde jaar kun je kiezen voor de specialisaties Research & Development of Renewable Energy. De specialisatie Renewable Energy wordt in het Engels aangeboden. Zo leer je, naast goed Engels, ook om samen te werken met studenten uit het buitenland. In plaats van een specialisatie kun je ook kiezen voor een minor. En daarnaast ga je natuurlijk aan de slag met je afstudeerscriptie bij een (chemisch) bedrijf of ingenieursbureau.

minors

minor Renewable Energy (in het Engels)

Does a career in renewable energy appeal to you?

Would you like to apply chemical engineering to the improvement of burgeoning green technologies such as biomass digester and biogas upgrading systems?

This is your chance! The programme starts in September (autumn semester) in the best student city of the Netherlands: Groningen!

The Renewable Energy Programme (exchange programme) consists of an international semester covering various aspects of renewable energy with a focus on biogas production. The programme largely consists of project work in cooperation with companies or institutes that are leading in the field. The two theoretical modules focus on Chemical Engineering competencies which are directly applicable in the project part of the programme.

Examples of projects carried out in previous semesters are the evaluation and optimisation of a Swill (restaurant waste) digester and design of a biogas upgrading process based on gas absorption in pressurised water.

  1. Research & Development

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
In het propedeusejaar heb je per week gemiddeld één dag praticum in een groep van ongeveer 15 personen. Daarnaast heb je ongeveer 12 uur college, meestal blokken van anderhalf uur. Dit kunnen hoor- of werkcolleges zijn waarbij de groepsgrootte varieert tussen de 25 en 40 studenten. Naast deze gemiddelden moet je rekenen op zo'n 20 uur zelfstudie per week.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Talentprogramma van het Hanze Honours College

Een honours talentprogramma is een extra uitdagende route met een studielast van 30 extra studiepunten (EC), bovenop je reguliere studie-uren.

Het programma start in het tweede jaar en is verspreid over de rest van de studiejaren.

Voor een plek in het Honours talentprogramma kun je aan het eind van het eerste jaar solliciteren. Als talent krijg jij de kans om zelfstandig een onderzoek op te zetten, verdiepende theorielessen te volgen of deel te nemen aan verbredende projecten. Je krijgt de kans om ondersteunde werkzaamheden te verrichten in onderzoeksprojecten bij ons onderzoekscentrum ALIFE.

Daarnaast kun je verbredende en verdiepende vakken volgen.Daarnaast kies je zelf uit het aanbod van actuele, maatschappelijke thema's die hogeschoolbreed worden aangeboden. Er zit ontzettend veel keuzeruimte in het programma en onder begeleiding van je honours-coach bepaal je zelf de koers!

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 3115
toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Kijk voor meer informatie op www.toelatingstoetsen.nl.
toelatingseisen

basiskennis
Kijk voor aanvullende informatie op hanze.nl/chemischetechnologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

101 studenten volgen deze opleiding
7% daarvan is vrouw
33 eerstejaars gestart in 2012
3% daarvan is vrouw
27877 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Equilibrium
Life Science & Technology

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Hanze
Chemische technologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Avans
Chemische Technologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 HHS
Chemische Technologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/11 HHS
Process & Food Technology (Engelstalige opleiding Chemische Technologie)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/11 HHS
Process & Food Technology (internationale driejarige variant)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/11 HR
Chemische Technologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 HU
Chemische Technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 NHL
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 NHL Stenden
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 Saxion
Chemische Technologie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
3.6/5 studenttevredenheid
18 eerstejaars
11% vrouw
? uur contacttijd/week
11/11 VHL
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Chemische technologie
Chemie
bekijk
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.9
inhoud43.7
docenten4.33.8
studiefaciliteiten3.73.2
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemische technologie aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 40 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.3 4
aantal eerstejaars 42 66
ervaren contacttijd per week 12-18
doorstroom naar tweede jaar 63% 61%
diploma binnen 5 jaar 5% 49%
doorstuderen 23% 24%
werk op niveau in 1,5 jaar 51%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Kijk voor actuele informatie op hanze.nl/chemischetechnologie
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2343gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
92%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
94%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
Universiteit TwenteChemical Engineering+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TUeChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
HanzeEuropean Master in Renewable Energygeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Technology+ aanv. eisen
RijksuniversiteitIndustrial Engineering and Management+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Management+ 30 EC pre-master
TUeInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
HANMaster Control Systems Engineeringgeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Control Systems Engineeringgeen aanvullende eisen
HANMaster Engineering Systems: Control Systems Engineering part-timegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
TUeOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwenteScience Education and Communication full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
TUeLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TUeSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • biotechnologisch analist
  • klinisch chemicus
  • klinisch-chemisch ingenieur
  • kwaliteitscontroleur procesindustrie (hoger)
  • kwaliteitscontroleur voedingsmiddelenindustrie (hoger)
  • milieudeskundige technologie
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Instituut voor Life Science & Technology
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite