Chemische technologie

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als chemisch technoloog vertaal je chemisch laboratoriumonderzoek naar grootschalige productieprocessen. Je ontwikkelt producten en verbetert productietechnieken.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34275
Je krijgt te maken met de productie van een breed scala aan producten. Je leert in het eerste jaar over themagerichte vakken als destillatie, reactorkunde en polymeerchemie (kunststoffen). Als chemisch technoloog ben je betrokken bij het op grote schaal maken van producten uit grondstoffen. Bijvoorbeeld bij de omzetting van aardolie in benzine en kunststoffen, het maken van voedings- en genotsmiddelen uit landbouwproducten, zoals suiker uit suikerbieten.

Als CT'er ga je je bezighouden met de controle en de bewaking van productieprocessen. Bij dit proces speelt automatisering een belangrijke rol. Een ander gebied waarbinnen je kunt gaan werken is dat van de schaalvergroting. Dat houdt in dat je reacties die tijdens de researchperiode in het laboratorium goed verliepen, zo organiseert, dat ze ook op grote schaal in een productieproces passen. Ook kun je aan het werk bij adviesbureaus waarbij je klanten adviseert over diverse vraagstukken zoals hierboven beschreven.

Bij aanmelding voor deze studie maken we gebruik van een Studiekeuzecheck. Meer info vind je op hanze.nl/chemischetechnologie

Waarom aan de Hanze?

De Chemische Technologie opleiding van de Hanzehogeschool Groningen:
is een TOP-opleiding en behoort tot de beste van Nederland (bron Keuzeigds HBO Voltijd 2016)

is op nummer 1 geëindigd in Elsevier Beste Studies 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

staat op de eerste plaats in Keuzegids HBO 2018

Is op nummer 1 geëindigd in Elsevier Beste Studies 2014, 2015, 2016 en 2017

Bij een succesvolle afronding ben je afgestudeerd en mag je de graad 'Bachelor Science' voeren.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste studiejaar is ingedeeld in vier thema's, bijvoorbeeld: procesontwikkeling: (drink)waterproductie en scheidingstechnologie. Ong. één dag per week voer je experimenten uit in een practicumzaal.

Naast echte CT-vakken komen ook communicatieve vaardigheden, natuurkunde en statistiek aan bod. Het eerste halfjaar van de propedeuse is voor studenten CT en Chemie gelijk. Handig wanneer je nog niet zeker weet welke richting je voorkeur heeft. In januari kun je nog zonder problemen switchen.
periode
Introductie Organische chemie
Procestechnologie 1
Scheidingsprocessen
Voedingstechnologie
Waterzuivering en Analyse
2e jaar In de hoofdfase verbreedt en verdiept de studie zich. Ook hier zijn het tweede en derde studiejaar ingedeeld in thema's die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Je komt meer te weten over de onderwerpen die je in het eerste jaar behandelde en leert meer over Chemische Technologie door themagerichte vakken als destillatie, reactorkunde en polymeerchemie (kunststoffen).
periode
Polymeertechnologie
Procesoptimalisatie
Synthese
3e jaar Na je stage (in de eerste helft van het derde studiejaar) volg je twee verdiepende thema's op het gebied van Procestechnologie en Industriële Chemie.
periode
Procesdynamica en modelleren
Procestechnologie 2
Stage
4e jaar In je vierde jaar kun je kiezen voor de specialisaties Research & Development of Renewable Energy. De specialisatie Renewable Energy wordt in het Engels aangeboden. Zo leer je, naast goed Engels, ook om samen te werken met studenten uit het buitenland. In plaats van een specialisatie kun je ook kiezen voor een minor. En daarnaast ga je natuurlijk aan de slag met je afstudeerscriptie bij een (chemisch) bedrijf of ingenieursbureau.
periode
Afstudeeropdracht
Keuzeminor Renewable Energy, Materials & Processing.

minors

minor Renewable Energy, Materials and Processing (in het Engels)

Does a career in renewable energy appeal to you?

Would you like to apply chemical engineering to the improvement of burgeoning green technologies such as biomass digester and biogas upgrading systems?

This is your chance! The programme starts in September (autumn semester) in the best student city of the Netherlands: Groningen!

The Renewable Energy Programme (exchange programme) consists of an international semester covering various aspects of renewable energy with a focus on biogas production. The programme largely consists of project work in cooperation with companies or institutes that are leading in the field. The two theoretical modules focus on Chemical Engineering competencies which are directly applicable in the project part of the programme.

Examples of projects carried out in previous semesters are the evaluation and optimisation of a Swill (restaurant waste) digester and design of a biogas upgrading process based on gas absorption in pressurised water.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, poster presentatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
studielast
In het propedeusejaar heb je per week gemiddeld één dag praticum in een groep van ongeveer 15 personen. Daarnaast heb je ongeveer 12 uur college, meestal blokken van anderhalf uur. Dit kunnen hoor- of werkcolleges zijn waarbij de groepsgrootte varieert tussen de 25 en 40 studenten. Naast deze gemiddelden moet je rekenen op zo'n 20 uur zelfstudie per week.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Talentprogramma van het Hanze Honours College

Een honours talentprogramma is een extra uitdagende route met een studielast van 30 extra studiepunten (EC), bovenop je reguliere studie-uren.

Het programma start in het tweede jaar en is verspreid over de rest van de studiejaren.

Voor een plek in het Honours talentprogramma kun je aan het eind van het eerste jaar solliciteren. Als talent krijg jij de kans om zelfstandig een onderzoek op te zetten, verdiepende theorielessen te volgen of deel te nemen aan verbredende projecten. Je krijgt de kans om ondersteunde werkzaamheden te verrichten in onderzoeksprojecten bij ons onderzoekscentrum ALIFE.

Daarnaast kun je verbredende en verdiepende vakken volgen.Daarnaast kies je zelf uit het aanbod van actuele, maatschappelijke thema's die hogeschoolbreed worden aangeboden. Er zit ontzettend veel keuzeruimte in het programma en onder begeleiding van je honours-coach bepaal je zelf de koers!

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Kijk voor meer informatie op www.toelatingstoetsen.nl.
toelatingseisen

basiskennis
Kijk voor aanvullende informatie op hanze.nl/chemischetechnologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

154 studenten volgen deze opleiding
10% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2017
19% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Equilibrium
Life Science & Technology

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 Hanze
Chemische technologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Avans
Biobased Technology and Chemistry (major)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 Avans
Chemische Technologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
24% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 HHS
Process & Food Technology (internationale driejarige variant)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/12 HHS
Process & Food Technology (Engelstalige opleiding Chemische Technologie)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/12 HHS
Chemische Technologie
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/12 HR
Chemische Technologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
19% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 HU
Chemische Technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
29 eerstejaars
17% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 NHL
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 NHL Stenden
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Saxion
Chemische Technologie
€ 250 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
12/12 VHL
Chemische Technologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.33.9
inhoud4.13.7
docenten4.23.7
studiefaciliteiten3.83.3
studielast4.03.7
studiebegeleiding3.93.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemische technologie aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 49 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Kijk voor actuele informatie op hanze.nl/chemischetechnologie
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2343gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
92%kans op een voltijd baan
63%kans op een baan op niveau
71%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
94%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Wageningen UniversityBioinformatics+ aanv. eisen
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiotechnology+ aanv. eisen
TU DelftChemical Engineering+ 30 EC pre-master
RUGChemical Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteChemical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityEarth and Environment+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental and Energy Management+ 30 EC pre-master
HanzeEuropean Master in Renewable Energygeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Technology+ aanv. eisen
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management+ 30 EC pre-master
RUGIndustrial Engineering and Management+ 60 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
HANMaster Engineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANControl Systems part-timegeen aanvullende eisen
HANControl Systems (English)geen aanvullende eisen
Wageningen UniversityMolecular Life Sciences+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
HanzeMsc in Datascience for Life Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityWater Technology+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

biotechnologisch analist
klinisch chemicus
klinisch-chemisch ingenieur
kwaliteitscontroleur procesindustrie (hoger)
kwaliteitscontroleur voedingsmiddelenindustrie (hoger)
milieudeskundige technologie
bron: UWV

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Instituut voor Life Science & Technology
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite