Deze opleiding

Bij Bedrijfskunde leer je hoe je management kunt combineren met duurzame innovatie en ondernemerschap. Ben je breed georiënteerd, geïnteresseerd in economie en wil je alle opties open houden? Dan is deze studie iets voor jou.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34035
Bedrijfskunde is dé opleiding die je leert hoe je management kunt combineren met duurzame innovatie en ondernemerschap. Je gaat alle rollen binnen van een organisatie ervaren: van inkoop tot sales, van personeels- en marketingmanagement tot financieel beheer. Vanuit een breed perspectief en met oog voor (inter)nationale ontwikkelingen leer je organisaties te bekijken en bedrijfsprocessen te beheersen, verbeteren en vernieuwen. Hierdoor ben je in de beroepspraktijk breed inzetbaar en heb je ook de tools meegekregen om een eigen onderneming te beginnen.

Als je vwo hebt gedaan, kun je er ook voor kiezen om deze opleiding in 3 jaar te doen. Pas jij wat je leert graag meteen toe in de praktijk, ben je ambitieus en wil je je bachelor snel afronden? Dan is Bedrijfskunde in 3 jaar geknipt voor jou. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stella Tjemkes, coördinator, via s.g.tjemkes@pl.hanze.nl.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanze?

Wij onderscheiden ons van andere Bedrijfskunde-opleidingen in het land door ondernemerschap sterk te verankeren in ons curriculum. Ook bieden wij studenten de kans om, met ondersteuning vanuit de Hanzehogeschool Groningen, al tijdens hun studie een eigen onderneming op te richten. Als je een goede, ondernemende student bent met behoefte aan extra uitdaging, kun je naast het reguliere programma een excellentietraject te volgen: Hanze Honours.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe werkt vanaf dag 1 aan praktijkgerichte projecten. Daarnaast krijg je in ieder blok theorievakken en vaardigheidstrainingen die gekoppeld zijn aan het bedrijfskundige thema van dat blok. Gedurende je studie word je begeleid door een vaste studieloopbaanbegeleider. Hieronder vind je een schets van de huidige opbouw van de studie. Omdat wij doorlopend de ontwikkelingen in het werkveld, de regio en didactiek verwerken in het curriculum, kan het zijn dat er tijdens je studietijd zaken wijzigen.
1e jaar In het eerste en tweede jaar leg je een stevige basis voor de volgende jaren. In het eerste blok maak je kennis met het vakgebied Bedrijfskunde. Je begint het jaar met de Onmogelijke Opdracht. Samen met je groepje ga je erop uit en ervaar je dat verschillende vakgebieden nodig zijn om een complexe taak tot een goed einde te brengen. In het tweede en derde blok ga je met je groep aan de gang met een eigen onderneming. In het vierde blok staat de mens centraal, het kapitaal van de organisatie.
periode
Gedrag en Organisatie
Inleiding Bedrijfskunde
Legal & Finance
Marketing
Methoden en Technieken
Organisatiekunde
Startvaardigheden Nederlands, Engels en wiskunde
Supply chain management
2e jaar Het tweede jaar is een verbreding en verdieping van het eerste jaar. In het eerste blok ga je met je groep een opdracht voor een bedrijf uit de regio uitvoeren. Ondernemerschap, innovativiteit en creativiteit zijn hierbij de sleutels tot succes. In blok 2 word je met de Fresh Connection Game uitgedaagd om in een spannende competitie tot de optimale supply chain te komen. Organisatieverandering is het centrale thema van het derde blok. In blok 4 ga je aan de slag met een exportopdracht.
3e jaar Het derde jaar begint met een stage waarin je de theorie van de eerste twee jaren in de praktijk brengt. Door de keuze van je stagebedrijf en je opdracht oriënteer je je op wat je verder wilt leren. In het tweede helft van het derde jaar volg je je eerste keuzeonderdeel: de minor. Dat mag één van de verdiepende minoren van Bedrijfskunde zijn, een minor van een andere opleiding van de Hanzehogeschool Groningen, of studeren in het buitenland. Natuurlijk begeleiden we je bij het maken van je keu
4e jaar In het vierde jaar draai je volop mee in de innovatiewerkplaats Action Lab. Samen met je groep adviseer je echte bedrijven over vraagstukken uit de praktijk. Het Action Lab is een goede voorbereiding op je afstudeerstage in het tweede semester. Je besluit je studie met een afstudeeropdracht.

specialisaties

specialisatie honours talentprogramma

Het honours talentprogramma is een programma voor studenten die een stap meer kunnen én willen doen tijdens hun studie..

Geselecteerde studenten mogen vanaf hun 2e jaar deelnemen aan het driejarige programma.

specialisatie Managerial, Economics and Financespecialisatie Bedrijfskundig Risicomanagementspecialisatie Management van OrganisatieveranderingOnderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3150

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Meconomie of maw of m&o
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of maw of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4Aanvullende toelatingseis voor de mbo-domeinen 'Techniek en procesindustrie', 'Voedsel, natuur en leefomgeving' en 'Zorg en welzijn': economie.
De overige domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.
toelatingseisen

instaptoets
Heb je een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4, maar voldoe je niet aan de toelatingseisen en wil je toch aan de opleiding Bedrijfskunde beginnen, dan moet je slagen voor de toelatingstoets economie. Ga voor meer informatie over de toets en hoe je je kunt voorbereiden naar www.toelatingstoetsen.nl.
Ter ondersteuning bieden we een Voorbereidingscursus Economie (VcE) aan in januari en juli. Ga voor meer informatie over de cursus naar www.hanze.nl/voorbereidingscursussen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Homerus
Management, Economie en Recht

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Brenda
Brenda over Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool Groningen

'Niet in geld uit te drukken!'

Het klinkt misschien raar, maar als kind vond ik banken al fascinerend. Het was dus een logische stap om na mijn eindexamen aan de de mbo-opleiding Bank- en Verzekeringswezen te beginnen. Die was interessant, maar toch miste ik iets.

Ik wilde me op een bredere manier verdiepen in alles wat met organisaties en management te maken heeft. Zo kwam ik terecht bij Bedrijfskunde. In deze opleiding vond ik het financiële terug, plus de menskant van organisaties en vakken waarbij je leert adviseren en leidinggeven. Vooral dat laatste sprak me aan...
Je leert dit tijdens de studie en kunt het vervolgens in groepsopdrachten en stages in de praktijk brengen.

De overgang van het mbo naar het hbo was wel pittig, maar minder heftig dan voor de gemiddelde mbo-student, denk ik. Ik deed al een mbo plus-opleiding, dus het gat was iets minder groot. Wel zijn er vakken waar havisten een voorsprong in hebben, zoals bedrijfseconomie. Maar als je alles vanaf dag één goed bijhoudt, lukt het wel. Wat ook helpt is samenvatten. Met een goede samenvatting van een boek of college heb je de stof sneller onder de knie.

Ik ben pas aan het eind van mijn eerste jaar op kamers gegaan, omdat ik per se eerst mijn propedeuse wilde halen. Dat is gelukt. Ik woon nu in een van die grote studentenflats in Vinkhuizen. Lekker dicht bij school en hartstikke gezellig.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Hanze
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
430 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/16 Avans
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Avans
Bedrijfskunde
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/16 Fontys
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 HAN
Bedrijfskunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 HAN
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 HHS
Bedrijfskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 HR
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 HU
Bedrijfskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
11/16 HvA
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
12/16 NHL Stenden
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/16 Hogeschool Notenboom
Bedrijfskunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/16 Saxion
Bedrijfskunde MER
€ 250 gemiddelde kamerhuur
96 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Windesheim
Bedrijfskunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/16 Windesheim
Bedrijfskunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen heb je je Bachelor of Science behaald. Heb je deelgenomen aan het honours talentprogramma? Dan krijg je een aantekening op je diploma als blijk van je extra persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen. Wil je verder studeren? Dan kun je onder andere de professionele master Interdisciplinary Business Professional van de Hanzehogeschool Groningen volgen: een intensieve internationale master van één jaar.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Doordat je opgeleid bent als generalist kun je na je studie op veel terreinen en in veel sectoren aan de slag. Beroepen waar je aan kunt denken zijn manager, organisatieadviseur, consultant, juridisch of financieel adviseur, projectleider, procesmanager, accountmanager, salesmanager en beleidsmedewerker.
Als je er tijdens je studie Bedrijfskunde voor kiest, kunnen we je zelfs klaar stomen voor het zelfstandig ondernemerschap.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HANMaster Circulaire Economiegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Energy for Societygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Lidwien Balm

Onderwijsondersteuning Bedrijfskunde voltijd

E: l.a.m.balm@pl.hanze.nl
T: 050-5953285
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite