Autonome Beeldende Kunst

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding Autonome Beeldende Kunst word je opgeleid tot beeldend kunstenaar en voorbereid op een internationale kunst praktijk. Voor een kunstenaar zijn maken en denken met elkaar verbonden. Dit komt terug in de opbouw van het programma.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code39110
Je maakt intensief kennis met de wereld van de beeldende kunst, bepaalt daarin je eigen rol en positie en wordt daarin begeleid door een grote verscheidenheid aan (gast) docenten, die allemaal hun eigen specialiteit en achtergrond hebben. Dat maakt de opleiding zeer gevarieerd. Centraal in het programma staat het werken in de studio, het atelier, en de werkplaatsen. Daarnaast is er een aanvullend programma dat de verbinding legt tussen theorie en praktijk en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Het gehele studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Studio: werken in het atelier, werkplaats of welke (virtuele) omgeving ook
  • Studio Support: kennis en vaardigheden binnen alle beeldende domeinen
  • Studio Classroom: de relatie tussen theoretisch en praktijkgericht artistiek onderzoek
  • Studio Electives: interdisciplinaire beeldende en theoretische keuzevakken
  • Theory: kennis van de context van de beeldende kunst, kunstgeschiedenis, beeldanalyse, filosofie en kunsttheorie
  • Professional Practises: de beroepspraktijk

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, seminar, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
In het derde studiejaar kun je een semester lang studeren aan een buitenlandse academie.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Iedere student ontvangt aan het eind van het eerste schooljaar van inschrijving een Studieadvies, gebaseerd op het dan behaalde totaal aantal studiepunten. Als de studieresultaten aan de voor de opleiding geldende BSA-norm voldoet, krijgt men een positief studieadvies. Als je studieresultaten bij deze norm achterblijven ontvangt men een negatief bindend studieadvies (BSA).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3240
niet-EU/EER studenten : € 7900

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Je schrijft je in voor 1 mei 2020 via www.hanze.studielink.nl. Daarna word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen.
toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

artistic talent
Als toelatingseis geldt een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4, in combinatie met een positieve uitslag op het toelatingsexamen.

instaptoets

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 400levensonderhoud
€ 750studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

190 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
59 eerstejaars gestart in 2017
83% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Hanze
Autonome Beeldende Kunst
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/9 ArtEZ
Base Experiment Art & Research (BEAR)
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 323 gemiddelde kamerhuur
55 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/9 ArtEZ
Fine Art
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 250 gemiddelde kamerhuur
55 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/9 Avans
Autonome Beeldende Kunst
€ 293 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 Avans
Autonome Beeldende Kunst
€ 326 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 HKU
Fine Art
€ 336 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/9 HR
Autonome Beeldende Kunst
€ 342 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 KABK
Autonome Beeldende Kunst
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Zuyd
Autonome Beeldende Kunst
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Autonome Beeldende Kunst aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 64 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het woord 'autonoom' zegt het al: je gaat een toekomst tegemoet als zelfstandig kunstenaar in een dynamische wereld. Jij zoekt je weg en kiest de richting. Dat betekent dat je zelf een professionele praktijk opbouwt. In je eentje in je eigen atelier of in samenwerkingsverband.
Steeds meer autonoom beeldend kunstenaars werken met elkaar en anderen samen in een gemengde artistieke praktijk. Daarvoor heb je een open, ondernemende, onderzoekende en vooral nieuwsgierige houding nodig. Jij neemt niets voor waar aan, maar zoekt zelf uit hoe het zit. Jij wilt het proces van verbeelding van een idee, gedachte of verlangen naar een beeld of ervaring op je eigen manier vorm geven. Dat leer je door te experimenteren, te onderzoeken en vooral veel te maken. Je verbeeldt, maakt en reflecteert. Met vallen en opstaan vorm je je eigen kunstenaarschap. Het gaat erom dat je jouw ideeën, verlangens en fascinaties verwerkt tot beelden met behulp van de materialen, technieken en media die daarvoor het meest geschikt zijn. De vraag is steeds: wat wil je uitdrukken? Wat brengt het teweeg bij de toeschouwer? De ene keer gebruik je daarvoor een schilderij, de andere keer film of fotografie, een computersimulatie of een ruimtelijke opstelling. Al die vaardigheden kun je bij ons leren. De kunst van de verbeelding moet uit jouzelf komen. Wij helpen je om dat pad te banen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 918gemiddeld bruto maandloon
30%kans op een vaste baan
27%kans op een voltijd baan
30%kans op een baan op niveau
11%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
78%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUComparative Arts & Media Studies+ 30 EC pre-master
HRDesign (M) part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenis+ 60 EC pre-master
UUeducatie en communicatie educational+ 75 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educational+ 75 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

art collector
art critic
artist
gallery owner
museum curator
policy maker
bron: StudieData

Contact

Fine Arts Student Affairs

Fine Arts Student Affairs

E: bachelorminervabkv@org.hanze.nl
T: +31 (0)505951201
Myrna Havinga

Medewerker Marketing & Communicatie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite