Accountancy

Hanzehogeschool Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als Accountant heb je een afwisselende baan en bezoek je verschillende klanten. Het is belangrijk dat jij je snel kunt inleven in een organisatie om tot een gedegen en betrouwbaar advies te komen.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
De opleiding is een goede basis voor veel functies in de accountancywereld en daarbuiten, zoals in het bedrijfsleven, bij de overheid en non-profitorganisaties. Accountancy is een afwisselende praktijkgerichte studie. Je werkt veel samen met medestudenten, docenten en het bedrijfsleven tijdens praktijkopdrachten en gaat zelf ook individueel op onderzoek uit. Zo leer je het vakgebied kennen en probleemoplossend te werken. Tijdens de opleiding ontwikkel je communicatieve-, onderzoeks-, IT-, en adviesvaardigheden op professioneel niveau, zodat je voldoet aan de eisen en wensen die de financiële wereld van je vraagt.

Na afronding van je studie Accountancy kun je uiteindelijk Accountant worden. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals Financieel Adviseur, Financieel Manager, Controller, Algemeen Manager. Deze functies vind je in het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening (banken en verzekeringen),
bij de overheid en bij non-profit instellingen.

Het is ook mogelijk om door te studeren voor:
  • Registeraccountant (RA), vervolg masteropleiding vereist
  • Accountant-administratieconsulent (AA), vervolg post-hbo opleiding vereist

Waarom aan de Hanze?

Jaar één is een gemeenschappelijk jaar, deze volg je samen met de eerstejaars van de opleidingen Finance & Control en Finance, Tax and Advice. Na het eerste jaar is het mogelijk om te switchen naar één van de andere opleidingen. Je komt al vroeg in aanraking met de praktijk. Je voert flexibele projecten/opdrachten uit voor regionale ondernemers en maatschappelijke instanties in zogeheten innovatiewerkplaatsen. De plek waar onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het 1e jaar leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Tijdens het 2e en 3e jaar kruip je in je rol van de accountant. Wat heb je nodig aan kennis, vaardigheden en tools om wettelijke controles uit te voeren, wet-en regelgeving toe te passen, jaarrekeningen samen te stellen mbv specifieke software en een gedegen financieel advies te geven? In jaar 3 loop je ook een half jaar stage. In Jaar 4 specialiseer je jezelf als accountant en maak je een afstudeeropdracht.
1e jaar Tijdens het eerste jaar van je studie leer je de grondbeginselen van financieel-economisch management. Het eerste jaar bestaat uit vier blokken. Elk blok bestaat uit een praktijkopdracht, vakken en studieloopbaanbegeleiding. In het eerste jaar krijg je vakken als: Bedrijfsadministratie, Financieel Management, Inleiding Belastingrecht & Ethiek, Financiele & Juridische dienstverlening, Bestuurlijke informatievoorziening, Management Accounting & Control, Data Analyse & Risico Management, Internatio
periode
1234
Bedrijfsadministratie
5 EC
Financieel Management
5 EC
Opdracht: Oriëntatie op het werkveld
5 EC
Bestuurlijke informatievoorziening
5 EC
Financiële en Juridische dienstverlening
5 EC
Opdracht: De ondernemer in control
5 EC
Management Accounting & Control 1
5 EC
Inleiding Belastingrecht & Ethiek
5 EC
Opdracht: Het kritische advies
5 EC
Data-analyse & Risicomanagement
5 EC
International Finance & Economisc 1
5 EC
Opdracht: Energy & Risk
5 EC
2e jaar In jaar 2 komt het daadwerkelijk uitvoeren van twee rollen aan bod, de adviserende en controlerende accountant. Je gaat in op het uitvoeren van wettelijke controles en je leert conclusies te trekken en deze te verwerken in een adviesrapport. Daarnaast behaal je als student 10 EC via opdrachten uit innovatiewerkplaatsen. Dit zijn flexibele opdrachten die je uitvoert voor opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. Je maakt kennis met externe opdrachtgevers en je kunt jezelf profileren.
periode
1234
Bedrijfsadministratie
5 EC
Innovatiewerkplaats/Flexibel project
10 EC
Integrale opdracht 2a: Een goed advies
5 EC
International Finance & Economics 2
5 EC
Management Accounting & Control 2
5 EC
Strategic Management
5 EC
(Corporate) Income Tax
5 EC
Audit & Assurance 1
5 EC
Financial Accounting 1
5 EC
Integrale opdracht 2b: De controle
5 EC
Internal Control & Accounting Information Systems 1
5 EC
3e jaar In het derde jaar ga je je verdieping in vakgebieden als MKB advies, Recht en Ondernemingsfinanciering. Daarnaast is er veel aandacht voor de rol van ICT/software bij het toekomstige vak van accountant. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt en samenstelt conform de regelgeving en hoe een onderneming wordt gefinancierd. In de tweede helft van het derde jaar loop je stage bij een bedrijf/organisatie.
periode
1234
Audit & Assurance 2
5 EC
Financial Accounting 2
5 EC
IT in de Accountantspraktijk
5 EC
MKB Advies
5 EC
Ondernemingsfinanciering
5 EC
Recht
5 EC
Stage stage
30 EC
4e jaar In het vierde jaar verdiep je je in het specialisme van het vakgebied Accountancy. Je sluit je studie af met het schrijven van een afstudeeropdracht bij een bedrijf of instelling.
periode
1234
Audit & Assurance 3
3 EC
CMV Werkweek
1 EC
Financial Accounting 3
3 EC
Internal Control & Accounting Information Systems 2
3 EC
Management Accounting & Control 3
5 EC
Corporate Tax & Law 1
5 EC
Internal Control & Accounting Information Systems 3
3 EC
OAT
7 EC
Afstudeeropdracht afstuderen
30 EC

minors

minorHave you ever wondered how to be successful in Business in the global Economy?

In this minor we'll give you the opportunity to work in/on a project to make a sustainable business plan. To accelerate learning in an international context we offer co-operation with students of our partners for this minor: Universities of Aruba, Russia and Uganda. Besides making a business plan for a start-up, you will do research for companies that have outgrown the startup phase on topics related to innovation, sustainability and/or finance in an international environment.

Workshops, masterclasses and coaching will be offered by lecturers in Groningen and by our international partners, furthermore there will be interaction with innovative, sustainable companies especially small and medium enterprises in participating countries. Blended learning is no longer the future, it is here to stay! We learn together by practicing and overcoming cultural and time differences. And furthermore there will be an opportunity to visit our partner universities.

minor Financieel ManagementIn deze minor ga je actief aan de slag om de financiële functie binnen een bedrijf uit te oefenen. Je houdt je onder andere bezig met het bepalen en verstrekken van financieel-economische informatie voor het management. Die informatie heeft betrekking op advisering rondom een overname en alle facetten die daarmee te maken hebben. Daarbij kun je denken aan de financiering van de overname, juiste verwerking in de boekhouding hiervan en de gevolgen voor de invulling van het management control-systeem. Met name staan de taken van de financiële controller en (in mindere mate) van de treasurer centraal.

minor Lokale overheid (heffingen, bestuur en financiën)

Maak kennis met de wereld van de lokale overheid en krijg inzicht in de organisaties en hun financiële zaken.

Tijdens deze minor werk je aan een opdracht voor en op locatie bij de lokale overheid, bijvoorbeeld bij een provincie, gemeente of waterschap.
De opdracht kan bestaan uit adviezen over een (ambtelijke) fusie, het heffen van belastingen of andere financiële zaken.

Via workshops over communicatie in het publieke domein en vakken als lokale heffingen, financiën en bestuursrecht kan deze minor je helpen om politieke sensitiviteit te ontwikkelen. Bovendien leer je hoe op dit niveau besluiten en beleid schrijft.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Je bent de ogen van de maatschappij als accountant. Je bent, accuraat, professioneel en objectief en kijkt vooruit. Je maakt weloverwogen maatschappelijke verantwoorde financiële keuzes waarbij je ook het ethische belang niet over het hoofd ziet. En bovenal heb je hart voor cijfers en mensen.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


Het eerste jaar bestaat uit 60 EC. Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar, moet je in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 EC's behalen.
honours-/excellence program Honoursprogramma

Voor excellente studenten is er de mogelijkheid individueel of in groepsverband een excellentieprogramma te doorlopen.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
havo N&GEconomie of m&o/Bedrijfseconomie
havo N&Ttoelaatbaar
havo C&M(Economie of M&O/Bedrijfseconomie) + (Wiskunde A of Wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 800studiematerialenin het eerste jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

Check
Accountancy

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Hanze
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
142 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 HAN
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur
128 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 HHS
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
124 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
128 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/14 HU
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
76 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 HvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
10/14 Inholland
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/14 NHL Stenden
Accountancy
star Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids topopleiding 2020
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Saxion
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur
90 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
13/14 Windesheim
Accountancy
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/14 Zuyd
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Accountancy
Finance, Tax and Advice
bekijk
Finance & Control
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bachelor mag je jezelf nog geen accountant noemen, want dit is een beschermde titel. Een vervolgopleiding is noodzakelijk om in het accountantsregister te kunnen worden opgenomen. Er zijn twee mogelijkheden: Je volgt een post hbo opleiding tot een Accountant-administratieconsulent (AA) of je volgt een masteropleiding tot bijvoorbeeld Register accountant (RA).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De financiële arbeidsmarkt is in ontwikkeling en de behoefte naar breed opgeleide professionele financials met goede social skills groeit. Daarnaast kun je terecht in een groot aantal verschillende sectoren/branches.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
HRMaster in Consultancy and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

algemeen manager
assistent accountant
controller
financieel adviseur
financieel manager
bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Front Office

Front office FEM

E: fem@org.hanze.nl
T: (050) 595 55 15
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite