Kunst en Economie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bruis je van de creativiteit en laat je dat zien door goede ideeën? Kunst en Economie leidt je op tot een manager of ondernemer die creatief en zakelijk is.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaB
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34951
Kunst en Economie leidt je op tot creatief ondernemer en voor managementfuncties in de creatieve en culturele sector. Het eerste jaar is gericht op alle benodigde basiskennis. Je leert op verschillende manieren naar de creatieve sector te kijken: als zakelijk partner, organisator, marketeer en econoom. Je leert bij ons door te doen. Dit betekent dat je veel met medestudenten samenwerkt aan projecten.

Per project kies je voor een creatieve invalshoek, waarbij je de keuze hebt uit één van de zeven creatieve werkvelden: beeldende kunst en design, events, fashion, games, media, muziek of theater. Je kunt ervoor kiezen om verschillende creatieve invalshoeken te onderzoeken of je specifiek te richten op één gebied. Je kunt ook je eigen bedrijf starten. Je krijgt vakken als bedrijfseconomie, financiën, marketing en projectmanagment. Ook ligt de focus op advisering, conceptontwikkeling en organisatie. Na je stage en afstuderen ben jij klaar om als manager of ondernemer aan de slag te gaan in de culturele of creatieve industrie.

Waarom aan de HKU?

Ondernemersgeest in kunst, cultuur en creatieve industrie. Nadenken over maatschappelijke toepassingen van beeldende kunst, design, fashion, muziek, theater, events, games en media. Hiervoor zijn mensen nodig die een brug kunnen slaan tussen creativiteit en zakelijk denken. En dit is wat jij als student Kunst en Economie gaat leren. Wil jij een aanjager zijn van creativiteit en maatschappelijke vernieuwing? Deze studie is uniek in Nederland, omdat zij wordt gegeven aan een kunsthogeschool.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, ontwerpproject, project, seminar, stage, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie
doelstelling
Art and Economics is een vierjarige voltijd bacheloropleiding, waarbij je je in verschillende werkvelden binnen de kunst, cultuur en creatieve industrie kunt specialiseren.
bindend studieadvies
  • minimaal 55 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9101

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

taaltoets

resumee

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

782 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
164 eerstejaars gestart in 2017
74% daarvan is vrouw
3931 studenten aan de HKU
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.7
inhoud3.43.4
docenten3.43.4
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunst en Economie aan de HKU is beoordeeld door 341 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.
bron: HKU 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 0
aantal eerstejaars 201 -
ervaren contacttijd per week 18-24 -
doorstroom naar tweede jaar 59% -
diploma binnen 5 jaar 43% -
doorstuderen 8% -
werk op niveau in 1,5 jaar 3

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1968gemiddeld bruto maandloon
25%kans op een vaste baan
48%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
25%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
81%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

HKU Service Desk Student Affairs
E: sz@hku.nl
T: 030-2091540
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite