Deze opleiding

Toegepaste Wiskunde omvat het onderzoeken van wiskundige
problemen op het gebied van actuariële wiskunde,
database marketing, besliskunde en statistische analyse.


Is wiskunde jouw favoriete vak? Vind je het leuk om wiskundige problemen te onderzoeken en zo mogelijk op te lossen? Werk je graag samen met anderen aan een probleem, waarbij je jouw wiskundig inzicht koppelt aan de kennis van anderen? Dan ben jij in de opleiding Toegepaste Wiskunde helemaal op je plaats. Die bereidt jou voor op het oplossen van nieuwe soorten problemen in onze maatschappij. De opleiding Toegepaste Wiskunde in Tilburg richt zich op vier toepassingsgebieden: Actuariële wiskunde, Database marketing, Besliskunde en Statistische analyse. Voor het oplossen van problemen verzamel je de juiste informatie via gesprekken met collega's en (digitale) media. Vervolgens analyseer je de informatiestroom en vertaal je de uitkomsten in een wiskundig model. Minstens zo belangrijk is het vertalen van oplossingen en conclusies in een begrijpelijke taal voor niet-wiskundigen. Daarom besteedt de opleiding ook veel aandacht aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. De opleiding Toegepaste Wiskunde staat officieel geregistreerd als bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaBSc Bedrijfswiskunde
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35168
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Meeloopdag (Voltijd) Tilburg Techniek Tilburg
Meeloopdag (Voltijd) Tilburg Techniek Tilburg
Meeloopdag (Voltijd) Tilburg Techniek Tilburg
Open dag/avond (Voltijd) Tilburg Techniek Tilburg
Meeloopdag (Voltijd) Tilburg Techniek Tilburg
Meeloopdag (Voltijd) Tilburg Techniek Tilburg

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 1041
instellingstarief : € 1041
niet-EU/EER studenten : € 6500
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Maangevuld met wiA of wiB
MBO niveau 4toelaatbaar
HAVO C&MwiB
HAVO E&MwiB
HAVO N&Gtoelaatbaar
HAVO N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
43593 studenten aan de Fontys Hogescholen
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Fontys
Toegepaste Wiskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 HHS
Toegepaste Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HvA
Toegepaste Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
59 eerstejaars
42% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Inholland
Toegepaste Wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 NHL
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 NHL Stenden
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.6
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste Wiskunde aan de Fontys Hogescholen is beoordeeld door 77 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2640gemiddeld bruto maandloon
45%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
73%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeIndustrial and Applied Mathematics+ aanv. eisen
Amsterdam VUMathematics full-time,part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • actuarieel rekenaar
  • analist marktonderzoek
  • beleggingsadviseur
  • statistisch analist
  • statistisch medewerker
bron: CBS