Driestar Hogeschool

Driestar Educatief - bestaande uit de onderdelen Driestar Hogeschool, Driestar Onderwijsadvies en Driestar Managementadvies - is een onderwijsinstelling met een missie.

We zijn er niet voor onszelf. In het strategische beleidsplan 2008-2011 is de missie als volgt geformuleerd:
Driestar Educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren en scholen om goed reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs te geven.

Ons ideaal is een school:
  • die de kernopdracht van christelijk onderwijs gestalte geeft;
  • waar geĆÆnspireerde christelijke leraren werken;
  • waar leerlingen werken in inspirerende leeromgevingen;
  • waar leerlingen die dat nodig hebben extra zorg en aandacht ontvangen;
  • die goed bestuurd en geleid wordt;
  • die ouders ziet als belangrijkste partner en hen ondersteunt bij de opvoeding.

Visie
Driestar Educatief werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel de blijvend vitale Bron is die ons basisrichtlijnen geeft voor onderwijs en opvoeding. We zien het als onze opdracht om onderwijsontwikkelingen telkens opnieuw vanuit deze richtlijnen te doordenken en in de samenleving het eigen geluid van het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs te laten horen. Die opdracht weegt des te meer in een omgeving waarin niet de Bijbel, maar de mens zelf als norm wordt gezien.

De kennis die we ontwikkelen ligt steeds op het snijvlak van theoretische doordenking en praktische toepassing. We vinden het van belang dat nieuwe kennis tot stand komt in nauwe samenwerking met ons werkveld en andere instellingen, ook over de landsgrenzen heen.
logo

Studievoorlichting

e:
t: (0182) 54 03 33
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
1269studenten
326man
943vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
56eerstejaars man
192eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015