Deze opleiding

In bedrijfsleven, dienstverlening, onderzoekssector: toegepast wiskundigen zijn overal zeer in trek. Pas jij de theorie graag toe in de maatschappij? Dan is Toegepaste Wiskunde voltijd jouw opleiding.

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaB Eng
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35168
De opleiding Toegepaste Wiskunde van De Haagse Hogeschool laat zien hoe theorie toepasbaar wordt. Dat jouw wiskundeknobbel maximaal wordt benut is logisch, maar dat je kunt programmeren vinden we minstens zo belangrijk. Is de basis gelegd, dan ga je de wijde wereld in. Door stage te lopen doe je de broodnodige werkervaring op. Je leert wiskundige oplossingen vinden voor alledaagse problemen. En je leert je als professional te gedragen. Eenmaal afgestudeerd ben je een gewilde kracht. De overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen zien je graag komen.
Bedrijfswiskunde - bacheloropleiding
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn derde jaar lopen studenten een half jaar stage en in het vierde jaar half jaar afstudeerwerk in een bedrijf.
1e jaar In het begin van de opleiding Toegepaste Wiskunde, de propedeuse dus, ligt eigenlijk de grootste uitdaging. Die uitdaging geldt vooral studenten die op hun vooropleiding geen enkele moeite hadden met wiskunde; gewoonweg omdat ze het snapten. Zij zullen ervaren dat Bedrijfswiskunde een stap verder gaat, dan alleen het oplossen van een wiskundesom. Want op deze opleiding leer je juist hoe je alle theoretische kennis die je hebt verworven, praktisch moet toepassen.
periode
Bedrijfsproject en een project gericht op rapporteren
Inleiding Operationele Research
Inleiding Verzekeringswiskunde
Lineaire algebra
Bedrijfseconomie
Inleiding Statistiek
Leren programmeren
Wiskunde
2e jaar In de eerste twee jaar ben je vooral een breed inhoudelijk fundament aan het leggen. Je leest, luistert en oefent. Je maakt opdrachten, werkt in practica en voert projecten uit. Vanaf het derde jaar doe je uitgebreide ervaring op door stages en koers je doelgericht op specialisatie(s) af, die uitmonden in een afstudeerproject.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, stage, project, computer opdrachten, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, werkcollege, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop
onderwijsvormen
In 3e jaar half jaar stage en in 4e jaar half jaar afstudeerwerk in een bedrijf.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&Mwiskunde B
havo E&Mwiskunde B
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4middenkader- of specialistenopleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
25653 studenten aan de De Haagse Hogeschool
47% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 HHS
Toegepaste Wiskunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Fontys
Toegepaste Wiskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 HvA
Toegepaste Wiskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
59 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Inholland
Toegepaste Wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/6 NHL
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
4.1/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 NHL Stenden
Toegepaste wiskunde
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.63.7
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste Wiskunde aan de De Haagse Hogeschool is beoordeeld door 102 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: De Haagse Hogeschool 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.7 3.9
aantal eerstejaars 108 68
ervaren contacttijd per week 18-24 12-18
doorstroom naar tweede jaar 44% 52%
diploma binnen 5 jaar 28% 28%
doorstuderen 25% 29%
werk op niveau in 1,5 jaar 3

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met Toegepaste Wiskunde kun je veel kanten op. Wiskundig getrainde mensen zijn gewild bij bedrijven, de overheid en bij verschillende onderzoeksinstellingen. Veel bedrijfswiskundig ingenieurs komen als onderzoeker, adviseur of analist terecht op een afdeling waar cijfermateriaal wordt geproduceerd op basis waarvan het management beslissingen neemt. Ook als statistisch onderzoeker kun je op heel veel plaatsen aan de slag.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2640gemiddeld bruto maandloon
45%kans op een vaste baan
82%kans op een voltijd baan
56%kans op een baan op niveau
73%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 30 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUMathematics full-time,part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Study & Career centre
E: studycareer@hhs.nl
T: 070 -445 8595
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite