Deze opleiding

Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe zaken werken? Naar natuurkundige wetmatigheden, techniek en praktische toepassingen hiervan? De opleiding Technische Natuurkunde is gemaakt voor jou!

open_in_newwebsite

locatieDelft
diplomaB Eng
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34268
Technische Natuurkunde is toegepaste natuurkunde. Die formules en sommen waarmee je de afgelopen jaren bezig bent geweest? Die krijgen opeens een spannende kant. Hoe hou je een raket in de lucht? Hoe maak je een röntgenfoto, of een echobeeld? Hoe werkt een laser en wat kun je ermee? Onze technologie is gebaseerd op het begrijpen en benutten van allerlei natuurkundige wetmatigheden. Op het gebied van licht, geluid, warmte, magnetisme en elektriciteit. Jij gebruikt die wetten. Om iets te maken. Om iets te bereiken.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de HHS?

awardKeuzegids topopleiding
2015

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het propedeusejaar van Technische Natuurkunde gaan we dieper in op de natuurkunde die je nog van school kent. Hoe werken ook al weer de mechanica, de warmteleer en de optica? Met alleen wat schoolboekenkennis kun je die vragen nauwelijks goed beantwoorden. Vandaar de regelmatige practicumlessen. Verder zijn Elektrotechniek en wiskunde belangrijke vakken. Natuurlijk zit daarin een brok theorie. Die heb je gewoon nodig om alles uit de meer spannende vakken en projecten te halen.
periode
12
Basis natuurkunde
Natuurkunde en techniek
Project Metrologie
Inleiding mechanica
Natuurkunde algemeen
Orientatie en begeleiding
Studentbegeleiding
Warmteleer
Project duurzame energie
Wiskunde
2e jaar Na de propedeuse stromen studenten door naar de hoofdfase. Die bestaat uit 4 semesters op school en 2 semesters in het bedrijfsleven. In het derde jaar is er een stagesemester. Het tweede semester van het vierde jaar is helemaal gereserveerd voor je afstudeerstage.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
34% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Gnatuurkunde of nlt
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mnatuurkunde
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
vwo N&Ttoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
25653 studenten aan de De Haagse Hogeschool
47% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Angstrom
Ångström is de studievereniging van de opleiding Technische Natuurkunde aan de Haagse Hogeschool / TH Rijswijk en heeft als doel het organiseren van onder andere excursies en uitjes om de studenten en docenten bij Technische Natuurkunde ook buiten het lesprogramma de mogelijkheid te geven om op een gezellige manier met elkaar om te gaan.
Ångström bevindt zich op de tweede verdieping in de nabijheid van het studielandschap van Technische Natuurkunde, kamer 2.093. Hier kun je vaak leden van het bestuur vinden en andere studenten om gezellig te kletsen, blikje cola te drinken en gitaar te spelen. Het bestuur en de actieve leden organiseren excursies, workshops zoals bijvoorbeeld Petfles Raket maken en andere uitjes zoals karten, lasergamen, bowlen, poolen of schaatsen. Bovendien wordt er 1 keer per jaar een ÅngSööS georganiseerd en gaan we één keer per jaar op studiereis. De studiereis was afgelopen jaar in Berlijn. Het lidmaatschap bedraagt 10,-. Ångström is natuurlijk niet alleen voor de ontspanning, er wordt studiehulp gegeven als dat nodig is en er wordt een archief bijgehouden met oude toetsen en tentamens. Tevens ontvang je vier keer per jaar de Ångfö thuis met informatie over de activiteiten van Ångström, informatie uit de opleiding TN en artikelen over natuurwetenschappelijke onderwerpen. Ook gaan we vaak naar natuurkundige lezingen zoals bijvoorbeeld diligentia of de nationale fysicadag.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 HHS
Technische Natuurkunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Fontys
Technische Natuurkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Saxion
Technische Natuurkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
13% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.73.8
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Technische Natuurkunde aan de De Haagse Hogeschool is beoordeeld door 90 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: De Haagse Hogeschool 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 115 94
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 37% 43%
diploma binnen 5 jaar 23% 27%
doorstuderen 29% 33%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel studenten vinden hun werk in echte natuurkundebanen. De werkgelegenheid is op dit moment zeer groot. Het is bekend dat onze oud-studenten zeer veel goede posities in het werkveld hebben gevonden. De sectoren waarin de meeste studenten werk vinden zijn research & development (onderzoek & ontwikkeling) en engineering & fabricage. Ook commerciële functies en functies bij adviesbureaus liggen in het verschiet.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2711gemiddeld bruto maandloon
18%kans op een vaste baan
100%kans op een voltijd baan
58%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
94%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftApplied Physics+ 42 EC pre-master
TU EindhovenApplied Physics+ 30 EC pre-master
RUGApplied Physics+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteApplied Physics+ 30 EC pre-master
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU EindhovenAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftBiomedical Engineering+ 27 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEarth and Environment+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteElectrical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftEngineering & Policy Analysis+ 30 EC pre-master
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteNanotechnology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology and Society full-time,part-time+ aanv. eisen
RUGPhysics+ 60 EC pre-master
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusion+ 40 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSystems and Control+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Study & Career centre
E: studycareer@hhs.nl
T: 070 -445 8595
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite