Deze opleiding

Een van de eerste toonaangevende duurzaamheidsexperts in een vakgebied met toekomst worden? In de voltijdstudie Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management leer je de wereld van morgen ontwerpen.

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaB BE
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30038
De wereld verandert. Dat heeft gevolgen voor de gebouwde omgeving. Hoe kan jij Nederland en de wereld nu zodanig inrichten, dat het klaar is voor de gevolgen van klimaatverandering? En hoe kan jij er voor zorgen dat (het tegengaan van) klimaatverandering een kans wordt? Dat vraagt een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van werken. Daar word jij voor opgeleid.
Climate & Management - bacheloropleiding
Climate & Management - bacheloropleiding
Climate & Management
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet studieprogramma richt zich op de zes vakgebieden van Climate & Management: klimaatverandering, duurzaam bouwen, water, energietransitie, mobiliteit en beleid. En op alle competenties die je nodig hebt om succesvol te kunnen werken. Daarvan is onderhandelen verreweg de belangrijkste.
Het eerste jaar is een grondige introductie tot de opleiding. Je maakt kennis met vier van de zes vakgebieden: klimaatverandering, duurzaam bouwen, water en mobiliteit. Het kader wordt je duidelijk: wat zijn de feiten, fabels en actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid?
periode
bestuur, overheid en wetgeving
bouwfysica
Energieleer
installatietechniek
klimaatverandering
planologie
sociale geografie
systeemkunde
verkeerskunde
waterbouwkunde
Wiskunde

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, stage, project, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, ontwerpproject, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mwiskunde A of wiskunde B
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4middenkader- of specialistenopleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

223 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
51 eerstejaars gestart in 2017
27% daarvan is vrouw
25653 studenten aan de De Haagse Hogeschool
47% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 HHS
Climate & Management
€ 326 gemiddelde kamerhuur
51 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Avans
Ruimtelijke Ontwikkeling
star Keuzegids topopleiding 2022
€ 253 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HR
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
58 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Inholland
Ruimtelijke Ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 NHL Stenden
Ruimtelijke ontwikkeling
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Saxion
Ruimtelijke Ontwikkeling (Urban Studies)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Windesheim
Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Windesheim
Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud4
docenten4.1
studiefaciliteiten3.6
studielast4
studiebegeleiding4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Climate & Management aan de De Haagse Hogeschool is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: De Haagse Hogeschool 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.8
aantal eerstejaars 86 48
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 47% 60%
diploma binnen 5 jaar 31% 39%
doorstuderen 19% 21%
werk op niveau in 1,5 jaar 0

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meeste studenten gaan na hun afstuderen aan de slag als adviseur bij nieuwbouw of renovatieprojecten. Tijdens de opleiding heb je je ontwikkeld tot deskundige op het gebied van duurzaam bouwen en de regelgeving over klimaateisen. Het werk kan worden uitgevoerd in opdracht van - of in dienst van - een uitvoerder zoals een projectontwikkelaar of bouwbedrijf, maar ook van een ministerie, een provincie of een gemeente.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
81%kans op een voltijd baan
62%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
HRArchitectuur part-time+ aanv. eisen
VHLRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
HRRiver Delta Developmentgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteSpatial Engineering+ 30 EC pre-master
HRStedenbouw part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Study & Career centre
E: studycareer@hhs.nl
T: 070 -445 8595
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite