Bouwkunde

De Haagse Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare ingrepen uit aan nieuwe en bestaande bouw. Ben jij een kritische, creatieve, zelf denkende doener? Dan is Bouwkunde jouw opleiding!

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaB BE
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34263
Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare bouwkundige ingrepen uit. Vaak in bestaande gebouwen in de stad, in binnen- en buitenland. Het gaat dan om kantoren die leegstaan, maar ook om gebouwen met monumentale of cultuurhistorische waarde, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zoals scholen, ziekenhuizen, kerken en industriële gebouwen. Omdat je meestal met bestaand vastgoed werkt, vraagt dat veel creativiteit. Je werkt een bouwkundig ontwerp uit en maakt bouwkundige visualisaties. Je onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid. Je coördineert de planning van de uitvoering, bewaakt de kosten en zorgt voor de tijdige aanvoer van materialen. Je moet goed kunnen samenwerken met vastgoedbeheerders, gemeenten, woningcorporaties, installateurs, energiespecialisten, architecten en aannemers. Dit leer je allemaal tijdens onze opleiding Bouwkunde.
Bouwkunde - bacheloropleiding
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding Bouwkunde bestaat uit een propedeuse (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). De hoofdfase is onderverdeeld in de verdiepingsfase (1,5 jaar) en de profileringsfase (1,5 jaar). Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. Ieder blok heeft een eigen thema. In de 'major' zijn dit verplichte bouwkundige thema's, zoals aanbesteden, herbestemmen, stage en afstuderen. In de 'minor' kan je zelf het thema bepalen. Hierbij kun je kiezen voor een specialisatie binnen de bachelor Bouwkunde, een ande
1e jaar In het propedeusejaar van de opleiding maak je kennis met zowel de technische kant als het management van het bouwproces. Hiervoor gebruiken we verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen die de praktijkopdrachten ondersteunen. We besteden extra aandacht aan wiskunde en Nederlands. Je werkt met instructiefilms op YouTube, interactieve werkboeken en we laten je ervaren wat je met verschillende materialen kunt doen. Je maakt kennis met 3D-tekenen.
periode
Bouwtechnologie (BT)
2e jaar Na de propedeuse van de studie Bouwkunde volgt de 3-jarige hoofdfase. De leerstof wordt ingewikkelder, maar je kunt nu ook meer aan. De eerste 3 blokken van het tweede studiejaar noemen we de verdiepingsfase. Je maakt ook nu weer interessante projectopdrachten en je ontdekt geleidelijk wat je wilt en waar je goed in bent. Aan het eind van deze periode heb je een brede basis opgebouwd. Je bent klaar voor de laatste fase.
4e jaar De laatste fase van de bachelor Bouwkunde noemen we de profileringsfase. Je krijgt veel vrijheid om je eigen weg binnen de opleiding te kiezen. Je weet waar jouw interesses en talenten liggen en kiest aan de hand daarvan voor passende stages en verschillende minors. Tijdens je afstuderen ga je aan de slag met een reële praktijksituatie, waarbij ook een opdrachtgever of andere professional van buiten de opleiding betrokken is.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, excursie, werkcollege, hoorcollege, practicum, project
onderwijsvormen
Het programma van de bachelor Bouwkunde bestaat voor een groot deel uit projecten en praktijkopdrachten, aangevuld met hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen. De lesvormen zijn aangepast aan het onderwerp. Wij zorgen dat de onderwijsvormen goed op elkaar aansluiten en als je actief aan de slag gaat, wordt de samenhang vanzelf duidelijk.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&GNatuurkunde of natuur, leven en technologie
havo E&MWiskunde B en natuurkunde
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&GNatuurkunde of natuur, leven en technologie
vwo E&Mnatuurkunde
MBO niveau 4Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

355 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
63 eerstejaars gestart in 2017
52% daarvan is vrouw
25653 studenten aan de De Haagse Hogeschool
47% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Atlantis
Civiele Techniek/ Bouwkunde

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Duurzaam bouwen heel gewoon

Bram Kranenburg, docent duurzaam bouwen en cost engineering, begint en eindigt iedere werkdag met een stevige fietstocht door weer en wind. “Dat is milieuvriendelijk en kosteneffectief.

Die 2 waarden heb ik van huis uit meegekregen, net als mijn belangstelling voor de bouwsector. Hoewel niet alle duurzame maatregelen in geld zijn uit te drukken, is het spanningsveld tussen duurzaam bouwen en bouwkosten zeer interessant en actueel...
Ik daag studenten uit de beste duurzame oplossing te vinden binnen zekere financiële grenzen. Een hele eer om hun kennisrugzak op die manier te mogen vullen! Als ze na hun afstuderen – de meesterproef – de bouwsector zelfverzekerd betreden, heb ik mijn doel bereikt.”

De praktijk
Naast docent is Kranenburg, net als veel collega's, eigenaar van een bouwkundig bedrijf. “Voor mijn lessen kan ik dus direct uit de praktijk putten. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om het overdragen van gedegen vakkennis. Communiceren en rapporteren zijn doorslaggevende vaardigheden. Het maken van een tekening of berekening alléén voldoet niet meer. Je moet je bevindingen en adviezen helder uiteen kunnen zetten.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 HHS
Bouwkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
63 eerstejaars
52% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Avans
Bouwkunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 HAN
Bouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
146 eerstejaars
27% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Inholland
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 NHL
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 NHL Stenden
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 Saxion
Bouwkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
88 eerstejaars
25% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Windesheim
Bouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Windesheim
Bouwkunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.4
inhoud3.3
docenten3.1
studiefaciliteiten3
studielast3.1
studiebegeleiding3.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bouwkunde aan de De Haagse Hogeschool is beoordeeld door 102 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.4 uit 5.
bron: De Haagse Hogeschool 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 102 99
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 52% 65%
diploma binnen 5 jaar 34% 45%
doorstuderen 18% 21%
werk op niveau in 1,5 jaar 1

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
In de 4 jaar die je gemiddeld nodig hebt voor de studie bouwkundig ingenieur komen alle benodigde kennis en vaardigheden aan bod. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden op het beroepsmatige vlak van de bouwkunde, maar ook op sociaal en communicatief gebied volg je onderwijs en ontwikkel je jezelf. Bij het afstuderen heb je verstand van bouwkundige zaken, gevoel voor management en commercie en de juiste mentaliteit om met allerlei mensen om te gaan.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Door je studiekeuzes heb je zelf je carrière al een bepaalde richting op gestuurd. Misschien kun je aan de slag bij een projectontwikkelaar of gemeente of vind je een baan als technisch tekenaar bij een architectenbureau. Aannemers hebben vaak vacatures voor werkvoorbereiders en assistent-projectleiders voor nieuwbouw en renovatieprojecten.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2226gemiddeld bruto maandloon
33%kans op een vaste baan
91%kans op een voltijd baan
55%kans op een baan op niveau
42%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
80%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU DelftArchitecture, Urbanism and Building Sciences+ 30 EC pre-master
HRArchitectuur part-time+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ 30 EC pre-master
HANCirculaire Economie part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenConstruction Management and Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ 30 EC pre-master
HRStedenbouw part-time+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

akoestisch adviseur
bouwfysicus
bouwhistoricus
bouwkundig adviseur
bouwkundig projectleider
bouwkundig projectontwikkelaar
deskundige asbestsanering
hoofd afdeling openbare werken
hoofduitvoerder bouw
kopersbegeleider bouw
manager bouw- en aannemersbedrijf
projectleider houtverwerkende industrie
projectleider interieurbouwbedrijf
bron: UWV

Contact

Study & Career centre
E: studycareer@hhs.nl
T: 070 -445 8595
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite