Accountancy

De Haagse Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Accountancy leer je financiële verslagen van een bedrijf opstellen en de jaarcijfers controleren waarmee een bedrijf verantwoording aflegt.

open_in_newwebsite

locatieDen Haag
diplomaB Ec
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34406
Met de voltijdopleiding Accountancy betreed je de wereld van inkomsten, uitgaven, leningen, investeringen en beleggingen. Je moet bereid zijn je vast te bijten in een studie die hoge eisen aan je stelt. En je moet van cijfers én mensen houden. Durven zeggen waar het op staat, ook tegen de directeur van een grote onderneming. Je wordt opgeleid tot financieel deskundige. Daarmee ben je een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering van een organisatie. Iemand van wie het management echt op aan kan
Accountancy - bacheloropleiding
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBedrijfsadministratie
Financiering
Bedrijfsomgeving
Algemene economie
Marketing
Presentatietechnieken
Bedrijfsadministratie
Externe verslaggeving
Financiële rekenkunde
IS-tools Excel
Management-samenvatting
Bedrijfsadministratie
Cost Accounting
IS-tools Access
Statistiek
Vergadertechnieken
Organisatie Project Adm.
Org. & Logistiek
Bedrijfswetenschappen
Bedrijfsadministratie
Adm. organisatie
Logistiek
Recht
Adviesrapport
1e jaar Het oriënterende propedeusejaar volg je samen met de studenten van de opleiding Bedrijfseconomie. Al in de eerste week bezoek je een accountantskantoor, zodat je een goed beeld krijgt van je toekomstige beroep. Ook voer je praktijkopdrachten uit met je medestudenten. Zo ga je een fictief bedrijf opstarten. Verder werk je in groepjes aan een businessgame.
periode
1
Bedrijfsomgeving (-Algemene economie,- Marketing)
Bedrijfswetenschappen(-Bedrijfsadministratie,-Financiering)
Presentatietechnieken
Project ondernemingsplan
2e jaar Vanaf dit jaar gaat de opleiding de diepte in; de lesstof wordt specifieker en complexer. Je bereidt je voor op het bedrijfsleven. Een aantal vakken uit de propedeuse keert terug. Ook komen er nieuwe bij, zoals Controleleer en Belastingrecht. Alle vakken en projecten zijn sterk praktijkgericht. Tijdens een snuffelstage van drie weken oriënteer je je verder op het accountantsberoep.
3e jaar In het derde jaar loop je twee stages. Tijdens de eerste stage maak je de interim-controle mee, een tussentijds onderzoek naar de kwaliteit van organisatieprocessen. Tijdens de tweede stage gaat het om de eindejaarscontrole. Jouw taak is het controleren en/of samenstellen van de jaarrekeningen. Je kunt de vakken, zoals Externe verslaglegging, tijdens je stages direct in de praktijk brengen.
4e jaar In het vierde jaar vindt de verdieping plaats van de kernvakgebieden van de accountant: administratieve organisatie, externe verslaggeving en controleleer. Deze vakken sluit je af met een centraal schriftelijk examen. Ook volg je de minor Public Management of een andere minor die aansluit bij je opleiding. Aan het einde maak je een afstudeeropdracht.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, project
onderwijsvormen
De opleiding Accountancy is een afwisselende opleiding met gevarieerde lesvormen. Elke lesperiode ziet er weer anders uit. Je krijgt colleges, gastlessen, vaardigheidstrainingen, workshops en je gaat op bezoek bij bedrijven. Daarnaast doe je zelfstudie en werk je aan projecten.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mdirect toelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of m&o
vwo E&Mdirect toelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4middenkader- of specialistenopleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
25653 studenten aan de De Haagse Hogeschool
47% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 HHS
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 Avans
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Avans
Accountancy
€ 293 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
142 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 Fontys
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 HAN
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 HAN
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
60 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 Hanze
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
75 eerstejaars
26% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/16 HR
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
128 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 HU
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
76 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/16 HvA
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
139 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/16 Inholland
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/16 NHL
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 NHL Stenden
Accountancy
star Keuzegids topopleiding 2019
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/16 Saxion
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
90 eerstejaars
23% vrouw
? uur contacttijd/week
15/16 Windesheim
Accountancy
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/16 Zuyd
Accountancy
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.5
docenten3.4
studiefaciliteiten3.4
studielast3.3
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Accountancy aan de De Haagse Hogeschool is beoordeeld door 212 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: De Haagse Hogeschool 2019
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.6 3.8
aantal eerstejaars 157 92
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 31% 52%
diploma binnen 5 jaar 17% 23%
doorstuderen 8% 14%
werk op niveau in 1,5 jaar 2

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je bachelordiploma Accountancy heb je veel kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt direct aan de slag als assistent-accountant of controller. Bijvoorbeeld bij een accountantskantoor, bedrijf of overheidsinstelling. Ook een managementfunctie behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld als adviseur van de directie.
Na je hbo-opleiding ben je nog geen accountant. Daarvoor moet je voldoende werkervaring hebben én verder studeren voor de AA- of de RA-titel.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2288gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
77%kans op een voltijd baan
72%kans op een baan op niveau
68%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityInternational Management+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 120 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Analytics+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Study & Career centre
E: studycareer@hhs.nl
T: 070 -445 8595
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite