Cursus Godsdienst Onderwijs Gereformeerde Gemeenten

Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar op de C.G.O., tijdens toerustingscursussen van gemeenteleden, ouders en ambtsdragers en tijdens de cursusavonden van de HBO-opleiding.

De C.G.O. staat voor trouw aan Schrift en belijdenis en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Zowel in de cursussen voor godsdienstonderwijs, als de theologieopleiding (HBO) willen we staan in de lijn van de gereformeerde vaderen, maar ook voluit aandacht geven aan het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, betrokkenheid bij het kerkelijk leven, belangstelling voor elkaar en gezelligheid.
logo

Studievoorlichting

e:
t:
w: bachelor website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015