Logistics Management (Nederlandstalig)

BUas Breda University of Applied Sciences

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Logistiek gaat over het organiseren en plannen van goederen-, informatie- en mensenstromen op de snelste manier tegen de laagste kosten waarbij ook duurzaamheid een grote rol speelt. Bij de opleiding Logistics Management (NL) ligt het accent op de economische en financiële kant van de logistiek.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaBBA
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code35522
Naast het opdoen van vakinhoudelijke kennis ontwikkel je tijdens de opleiding allerlei competenties die je nodig hebt om later je werk goed uit te kunnen voeren. Dit doe je o.a. door in projectvorm te werken aan 'real life opdrachten' uit het bedrijfsleven. Naast projecten volg je hoor-, gast- en werkcolleges, trainingen, cursussen en krijg je coachingsgesprekken. Ook ga je meerdere keren op stage en neem je deel aan excursies en studiereizen. Gedurende de hele opleiding staat de praktijk centraal.

Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, is het mogelijk dat je één of meer vakken, minors of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. Het totale pakket zorgt voor een goede aansluiting op de vragen uit het werkveld en eventuele doorstudeermogelijkheden.
Breda University Of Applied Sciences Intro 2018
Anne talks about her experiences (in Dutch)

Waarom aan de NHTV?

  • Kleinschalige, informele en brede opleidingen met veel keuzemogelijkheden
  • 100% (management) en 86% (engineering) van de afgestudeerden raadt de opleiding aan bij vrienden/familie (bron: HBO-monitor)
  • Excellente werkveldinteractie
  • (Afstudeer)stages in samenwerking met internationale bedrijven
  • Logistieke talenten kunnen deelnemen aan het talentenprogramma van de opleiding, waaraan een studiebeurs is gekoppeld
  • Opleiding met goed arbeidsmarktperspectief

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

specialisatie Zorglogistiek

Door de vergrijzing van de maatschappij is de vraag naar logistieke specialisten in de gezondheidszorg groot.

Je hebt te maken met goederenstromen (apparatuur en medicijnen) en mensenstromen (patiënten en bezoekers). Jij zorgt ervoor dat deze processen geruisloos verlopen.

specialisatie DistributielogistiekGoederenstromen gaan de hele wereld over. Jij zorgt ervoor dat een product of dienst op een veilige, snelle, duurzame en zo goedkoop mogelijke manier van de leverancier bij de afnemer komt. Het optimaliseren van de supply chain (goederenstroom) en warehousing (opslag) staan centraal.

specialisatie ProductielogistiekAlleen als alle benodigde onderdelen voor de vervaardiging van een bepaald product op tijd beschikbaar zijn, kun je het product in de gewenste kwaliteit en aantallen produceren. Jij coördineert en optimaliseert dit proces en bewaakt planning en kwaliteit.

afstudeerrichting Pre-master Strategic Business Management and Marketing (SBM)Our academic Pre-master Strategic Business Management and Marketing (SBM) grants direct access to the Master of Science programmes in business related programmes at our academic partners and to our own Master of Science Leisure and Tourism Studies.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar
onderwijsvormen
Je doet in je studie veel praktijkervaring op. Samen met andere studenten werk je aan projecten. Deze zijn realistisch en authentiek, je werkt concreet aan vragen uit het werkveld en zo ontwikkel je de competenties die je als professional nodig hebt. Kennis en vaardigheden die je nodig hebt bij het werken aan de opdrachten verwerf je door het volgen van colleges, het maken van opdrachten en het trainen van vaardigheden als communicatie, onderzoek en vormgeving.
doelstelling
Naast opdoen van vakinhoudelijke kennis ontwikkel je tijdens de opleiding allerlei competenties die je nodig hebt om later je werk goed uit te kunnen voeren. Dit doe je o.a. door in projectvorm te werken aan 'real life opdrachten' uit het bedrijfsleven. Naast projecten volg je hoor-, gast- en werkcolleges, trainingen, cursussen en krijg je coachingsgesprekken. Ook ga je meerdere keren op stage en neem je deel aan excursies en studiereizen. Gedurende de hele opleiding staat de praktijk centraal.
Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, is het mogelijk dat je één of meer vakken, minors of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. Het totale pakket zorgt voor een goede aansluiting op de vragen uit het werkveld en eventuele doorstudeermogelijkheden.

Meer informatie? Check: https://www.buas.nl/opleidingen/logistics-management-nl

docenten
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het traject van coaching.
Tijdens je opleiding ben je bewust bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling en je oriëntatie op het werkveld: Wat zijn mijn talenten? Hoe wil ik mezelf ontwikkelen? Een coach adviseert je hierbij en begeleidt bij je keuzes. Je krijgt inzicht in richtingen waarin je je kunt specialiseren en wat het beste aansluit bij jouw interesses. Bij BUas heerst een goede sfeer en is er informeel contact tussen student en docent.
studielast
De studiebelasting bedraagt 60 ECTS per jaar. Een ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren. Dit komt neer op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur in de week, gedurende 42 weken. Hoeveel uur je echt aan het studeren bent is erg afhankelijk van de persoon en verschilt per week. Zo zijn de laatste weken van een blok en de tentamenweken voor de meeste studenten relatief druk.
studeren in het buitenland
Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!
bindend studieadvies
  • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program honours programma

Voor studenten die naast de reguliere studie hun talenten nog verder willen ontwikkelen biedt BUas een honoursprogramma aan.

Door aan dit programma deel te nemen, ga je nét een stapje verder in de ontwikkeling van je professionele of academische kennis en vaardigheden.

Het programma is opgebouwd uit colleges, trainingen, opdrachten (individueel of in groepen) en individuele begeleiding. Deze extra activiteiten vinden naast het reguliere studieprogramma plaats. Het is een Engelstalig traject dat start na het eerste studiejaar en doorloopt tot je afstuderen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9777

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9777

toelaatbare profielen
havo C&M(economie of m&o) + (wiskunde A of wiskunde B)
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Geconomie of m&o
havo N&Teconomie of m&o
vwo C&Meconomie of m&o
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Geconomie of m&o
vwo N&Teconomie of m&o
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: BUas Breda University of Applied Sciences
bedrag kostenpost
€ 100per jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
7451 studenten aan de BUas Breda University of Applied Sciences
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 NHTV
Logistics Management (Nederlandstalig)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/13 NHTV
Logistics Management (English Taught)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/13 Fontys
Logistics Management - International Fresh Business Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/13 Fontys
Logistics Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/13 Fontys
Logistics Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/13 Fontys
Logistics Management - International Fresh Business Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/13 HAN
Logistics Management
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/13 HAN
Logistics Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/13 HAN
Logistics Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/13 HR
Logistics Management
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/13 HU
Logistics Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/13 HvA
Logistics Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/13 NHL Stenden
Logistics Management
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Upon completion of this programme, you will be an expert in linking logistics processes, flows of goods and communication. You are likely to start in a junior or assistant position and can work your way up to a management position.
You can start your career, for example as a logistics analyst, planner, ICT consultant, purchase manager, supply chain manager or project manager. Transport companies, production companies, multinationals and many other organisations are always on the lookout for logistics talents.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Contact algemeen
E: communications@buas.nl
T: 076 533 22 03
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite