Werktuigbouwkunde

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding Werktuigbouwkunde buig jij je over het ontwerp van producten en machines. Voor technische problemen bedenk je inventieve oplossingen. Een mooie mix tussen exact en technisch creatief.

open_in_newwebsite

locatieBreda, 's-Hertogenbosch
diplomaBSc
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34280
Je werkt aan vrijwel elk product of machine. Aan gebruiksartikelen als telefoons, medicijnen, TV's en koffiezetapparaten. Of aan automatisering. Die is doorgevoerd in het openbaar vervoer. Auto's. De postverwerking of magazijnen. Dat biedt volop werk. Jij bent de expert die op al deze gebieden de ontwerpen, productie, onderhoud of innovatie verzorgt. Je bent een doener en houdt ervan om technische problemen op te lossen. Je vindt bewegende machines en voertuigen interessant. Bent breed georiënteerd en creatief. Houdt van functionaliteit. En kunt goed analyseren. Je denkt alles precies uit. Je hebt plezier in het maken van een concreet product. En vindt dat een product exact moet doen waarvoor het bedoeld is. Deze opleiding geeft je ruimte voor je creativiteit en ondernemerszin. Binnen practica, projecten en stages. Je maakt veelzijdige, concrete opdrachten. Voor nationale en internationale bedrijven. Je leert de techniek van a tot z kennen. Denkt na over bedieningsgemak en onderzoekt geschikte vormen en materialen. Je bedenkt slimme en innovatieve oplossingen. En brengt mens en machine dichter bij elkaar. Ben je geslaagd, dan voer je de titel Bachelor of Engineering (BE).
de studiekeuzecheck

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

specialisatie Constructietechniek

Vanaf jaar 2 van je Werktuigbouwkunde studie kies je een richting. Je leert binnen de specialisatie Constructietechniek hoe je een werktuigbouwkundig ontwerp maakt.

Je werkt aan een 3D-model op basis van de specificaties die aan het ontwerp gesteld worden. Zoals het toevoegen van aandrijfsystemen en sensoren. En vaak manipuleer je een specifiek product in het ontwerp.De onderbouwing van je keuzes leg je vast in het ontwerpdossier. Zoals afmetingen, gebruikte materialen en toegepast vermogen.

Je duikt in de wereld van statica, dynamica, spanningsleer, vervormingsleer, machineonderdelen, materiaalkunde, aandrijftechniek, systeemdynamica, 3D-modelleren, technisch tekenen, methodisch ontwerpen en hydraulica.

specialisatie Energietechniek

Vanaf jaar 2 van je Werktuigbouwkunde studie kies je een richting. De specialisatie Energietechniek richt zich op energieomzettingen in motoren, machines, installaties en industriële processen.

Om energietechniek en de energieomzettingen te begrijpen is inzicht nodig in stromingsleer, thermodynamica, warmtetransport, procesinstallaties en duurzame energietechnieken. Deze kennis doe je op in je Werktuigbouwkunde opleiding tijdens de lessen, in projecten en tijdens je stage en afstuderen.

specialisatie Productietechniek

Vanaf jaar 2 van je Werktuigbouwkunde studie kies je een richting. Binnen de specialisatie Productietechniek ontwerp je productieprocessen. En zorg je voor de beheersing en optimalisatie daarvan.

Je houdt je bezig met productiebeheersing, verbetertechnieken, optimalisatietechnieken en met de productie van automatiseringstechnieken. Deze kennis kun je gebruiken in je toekomstige werk als werktuigbouwkundige om de productieafdeling, kwaliteitsafdeling of ontwerpafdeling aan te sturen.

minor Engineering, Research & Development

In deze minor ontwikkel je testopstellingen of mechanische constructies in het exposure lab of extern. De ontwikkelgebieden zijn energietechnisch, constructietechnisch en productietechnisch van aard.

Denk bij energietechniek aan stromingsgedrag in leidingen, overdracht van warmte tussen verschillende materialen en pomptechnologie.
Constructietechniek gaat over werktuigbouwkundig ontwerpen. Van technisch tekenen en methodisch ontwerpen tot mechanica en materiaalkunde.
Bij productietechniek beheers en optimaliseer je productieprocessen met verbeter-, optimalisatie- en automatiseringstechnieken.
De omvang van de minor is 30 ECTS. Daarvan is 18 voor het project Ontwikkelen van een testopstelling of constructie, 6 voor gezamenlijke vakken en 6 voor vakspecifieke vakken.
Gezamenlijke vakken zijn meten, meetnauwkeurigheid, toegepaste statistiek en onderzoeksvaardigheden in de techniek. Vakspecifieke vakken zijn modelvorming, experimentele meettechnieken en simulatietechnieken: Simulink/Matlab toepassingen voor W erktuigbouwkunde, Solid Works
Je kunt de minor volgen als je Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde of International Maintenance Management studeert.
De minor sluit aan op de theorielessen. De opstellingen leveren de mogelijkheid de theoretisch kennis te toetsen in de vorm van kleine onderzoeken in de praktijk.

minor Aerospace Engineering & Maintenance

Aerospace Engineering & Maintenance is an introduction to the aviation industry. This minor covers subjects including simulation, maintenance and engineering and production.

For students from technical disciplines, this introduction offers a brief overview of the world of aerospace. You will discover which competencies, skills and attitude are needed to become an aerospace engineer. Aerospace is a demanding industry in terms of attitude and behaviour, because you need to be focused on airworthiness at all times.
The province of North Brabant is both home to Avans and to five airbases, the headquarters of the Royal Netherlands Air Force and more than 25 aircraft or aircraft component-related businesses. As a consequence, there is a great need for technically trained people in the aviation sector. If you are looking to pursue a career in this field, this specialised programme is the place to start.
Structured around the themes of engineering and maintenance, Aerospace Engineering & Maintenance has been developed and is taught by Avans in Breda in close collaboration with the industry. As part of the course, you will visit companies, attend regular and guest lectures and work on assignments in multidisciplinary teams. As the aviation industry has an international character, the programme will be taught in English and is open to international students.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Je wordt opgeleid tot een brede Mechanical Engineer. De bachelor Werktuigbouwkunde is een goed gestructureerde opleiding die kleinschaligheid en persoonlijk contact belangrijk vindt. En die een sterke koppeling heeft met de praktijk en het bedrijfsleven. In jaar 1 ga je al op stage en vanaf jaar 2 kies je een leerweg. In kleine groepen bedenk je duurzame oplossingen voor problemen van nu en in de toekomst, waarbij je de opgedane kennis van energie-, constructie- en productietechniek toepast.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8852

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gnatuurkunde of nltwaarbij natuurkunde de voorkeur heeft en bij voorkeur met wiskunde B. 
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gnatuurkunde of nltwaarbij natuurkunde de voorkeur heeft en bij voorkeur met wiskunde B.
vwo E&Mnatuurkundeen bij voorkeur met wiskunde B.
MBO niveau 4toelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Voor de Werktuigbouwkunde opleiding heb je wiskunde B op havo-niveau nodig. Daarmee is de kans dat je de opleiding goed doorloopt het grootst. Het vak natuurkunde moet je ook gevolgd hebben.

Volg je momenteel een mbo-opleiding? Volg dan op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
293kamerhuur in 's-Hertogenboschrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1161totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

695 studenten volgen deze opleiding
2% daarvan is vrouw
174 eerstejaars gestart in 2017
2% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Introductiekamp BETA
Kamp BETA is een introductiekamp voor alle bètastudenten van Avans Hogeschool in Breda. Tijdens dit kamp maak je kennis met je medestudenten en met de stad Breda, want buiten school is er natuurlijk ook een studentenleven! Kijk op de website voor meer informatie.
Tijdens dit kamp maak je kennis met je medestudenten en met de stad Breda, want buiten school is er natuurlijk ook een studentenleven! Kijk op de website voor meer informatie.
Studievereniging WIM
WIM is een studievereniging van de opleiding Werktuigbouwkunde in Breda.
SV WIM wil saamhorigheid onder de WTB-studenten bevorderen en studenten een beeld geven van de beroepspraktijk.

Op kamers in 's-Hertogenbosch

16438studenten studerend
4627studenten woonachtig   
€ 293gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Avans
Werktuigbouwkunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
174 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/17 Fontys
Mechanical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/17 Fontys
Werktuigbouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
99% Engelstalig
4/17 Fontys
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/17 HAN
Mechanical Engineering
€ 323 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
10% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/17 HAN
Werktuigbouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/17 HAN
Mechanical Engineering
€ 323 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/17 Hanze
Werktuigbouwkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
9/17 HHS
Werktuigbouwkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur
131 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/17 HU
Werktuigbouwkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
103 eerstejaars
6% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
11/17 Inholland
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/17 NHL
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/17 NHL Stenden
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/17 Saxion
Werktuigbouwkunde
€ 250 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
1% vrouw
? uur contacttijd/week
15/17 Stenden
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/17 Windesheim
Werktuigbouwkunde
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/17 Windesheim
Werktuigbouwkunde
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud3.8
docenten3.7
studiefaciliteiten3.8
studielast3.7
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Werktuigbouwkunde aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 133 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kiest zelf in in welke branche jij wilt werken. Welke sector jou het meest aanspreekt. De automobielindustrie of de voedings- en verpakkingsindustrie. Ook bepaal je zelf welke functie het beste bij jou past. Je wordt bijvoorbeeld constructeur of projectleider. Wil je een commerciële functie, dan word je bijvoorbeeld technisch verkoper. Je bent breed inzetbaar. Machines, installaties en apparaten. Ze maken ons leven aangenaam, Maar alleen als ze exact doen waarvoor ze bedoeld zijn. Jij weet hoe je machines en installaties kunt ontwerpen, berekeningen kunt maken en kunt produceren. Met jouw scherpe inzicht in technische vraagstukken, je gedegen basiskennis en de instelling 'er is altijd ruimte voor verbetering' ben jij een aanwinst voor elk technisch bedrijf. USG Innotiv is een technisch projectbureau dat landelijk opereert. Zij bieden afgestudeerden uit Breda of Tilburg een baangarantie. Na je sollicitatie kom je bij Innotiv in dienst. Je wordt gedetacheerd bij andere bedrijven. Als je een baan vindt via USG Innotiv, dan treden zij op als coach.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2569gemiddeld bruto maandloon
56%kans op een vaste baan
97%kans op een voltijd baan
72%kans op een baan op niveau
80%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftAerospace Engineering+ 51 EC pre-master
TU EindhovenArchitecture, Building and Planning+ 30 EC pre-master
TU EindhovenAutomotive Technology+ 30 EC pre-master
RUGBiomedical Engineering+ 45 EC pre-master
Universiteit TwenteBiomedical Engineering+ 43 EC pre-master
Wageningen UniversityBiosystems Engineering+ aanv. eisen
Universiteit TwenteCivil Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteConstruction Management & Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TU DelftEngineering and Policy Analysis+ 30 EC pre-master
HANEngineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANEngineering Systemsgeen aanvullende eisen
HANAutomotive Systems (English)geen aanvullende eisen
HANEmbedded Systems (English)geen aanvullende eisen
HANSustainable Energy part-timegeen aanvullende eisen
HANSustainable Energy (English)geen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 30 EC pre-master
TU EindhovenFluids, Bio and Soft Matter+ 40 EC pre-master
TU EindhovenHuman-Technology Interaction+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Design Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
RUGIndustrial Engineering and Management+ 60 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
TU EindhovenInnovation Sciences+ 30 EC pre-master
TU DelftIntegrated Product Design+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ 90 EC pre-master
TU DelftManagement of Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftMaterials Science and Engineering+ 21 EC pre-master
Universiteit TwenteMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TU EindhovenMechanical Engineering+ 30 EC pre-master
TU DelftMechanical Engineering+ 42 EC pre-master
TU DelftOffshore and Dredging Engineering+ 44 EC pre-master
TU EindhovenOperations Management & Logistics+ 30 EC pre-master
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwenteRoboticsgeen aanvullende eisen
TU EindhovenScience and Technology of Nuclear Fusion+ 40 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ 30 EC pre-master
HanzeSensor System Engineering+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSustainable Energy Technology+ 30 EC pre-master
TU DelftSystems and Control+ 30 EC pre-master
TU EindhovenSystems and Control+ 30 EC pre-master
TU DelftTransport, Infrastructure and Logistics+ 31 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

projectmanager
technisch adviseur
werktuigbouwkundig constructeur of -ontwerper

Als werktuigbouwkundig constructeur of -ontwerper bedenk en bereken je het ontwerp van machines, gereedschap, producten en installaties. Bijvoorbeeld voor de zorg- of agrarische sector. Of de productie-industrie. Je maakt overwogen keuzes over de materialen en onderdelen die je gebruikt. Je zoekt naar een bestaande of nieuwe oplossing die je kunt gebruiken, welke vorm en afmetingen nodig zijn en welke productiemethode passend is. Ook houd je bijvoorbeeld rekening met de aandrijf- of energietechniek. De ontwerpen waaraan je werkt zijn onderdeel van een toekomstbestendige industrie en dragen bij aan een duurzame samenleving. Je werkt samen met ingenieurs en technici uit andere disciplines. De werktuigbouwkundig ingenieur maakt voor hen berekeningen, 3D-modellen en veelal technische 2D-tekeningen.

bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite