Deze opleiding

Mensen helpen staat centraal in de opleiding Social Work. Je leert hoe je mensen met verschillende problemen helpt om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

open_in_newwebsite

locatie's-Hertogenbosch, Breda
diplomaB SW
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34116
Tijdens de opleiding Social Work leer je vooral mensen met elkaar te verbinden en in beweging te krijgen. Je leert over verschillende problematieken en hoe je mensen hiermee kunt helpen. Vanaf jaar 1 loop je stage en doe je praktijkervaring op.

Na je opleiding krijg je bijvoorbeeld te maken met Fenna. Ze is is 12, onhandelbaar en gaat niet naar school. De leerplichtplichtambtenaar legt dit voor aan de kinderrechter. Als gezinsvoogd begeleid jij het gezin. Of met Peter, die licht verstandelijk beperkt is en zelfstandig woont. Jij zoekt met hem een vrijetijdsbesteding. Of je bespreekt als sociaal werker voor de gemeente de zorgen over prostitutie met het Coördinatiecentrum Mensenhandel.

De opleiding Social Work richt zich op sociale rechtvaardigheid. Je past je lessen toe in de praktijk en gaat aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Dit doe je samen met studenten, docenten en professionals. Je krijgt les in kleine groepen en werkt veel samen met je medestudenten.

Je wordt opgeleid tot een lerende, verantwoordelijke, ondernemende en onderzoekende professional. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student.

Als je slaagt, ben je Bachelor of Social Work (BSW).
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De opleiding Social Work richt zich op sociale rechtvaardigheid. Je past wat je geleerd hebt toe in de praktijk en gaat aan de slag met vraagstukken. Dit doe je samen met studenten, docenten en professionals. Je krijgt les in kleine groepen en werkt veel samen met je medestudenten.
Je wordt opgeleid tot een lerende, verantwoordelijke, ondernemende en onderzoekende professional. En er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

specialisatie Zorg

Het profiel Zorg past bij jou als jij energie krijgt van het werken met verslaafden, gedetineerden, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met psychiatrische problematiek.

Je biedt ze langdurige hulpverlening om hun plek in de maatschappij te vinden en houdt je bezig met de vraag hoe mensen optimaal sociaal kunnen functioneren, ondanks hun aandoeningen en beperkingen. Het lijkt je leuk dit te gaan doen binnen een zorginstelling of bij mensen thuis.

specialisatie Jeugd

Het profiel Jeugd past bij jou als je graag wil werken met kinderen en jongeren tot 23 jaar. Maar net zo graag met hun naaste omgeving: opvoeders en zorginstellingen.

Je wilt leren de ontwikkelkansen van jeugdigen te gebruiken en te vergroten, zodat zij kunnen uitgroeien tot zelfstandig functionerende volwassenen. Je houdt de veiligheid van kinderen en jongeren in het oog en versterkt de opvoedcompetenties van ouders.

specialisatie Welzijn en samenleving

Kies je het profiel Welzijn & samenleving, dan sta je graag in de frontlinie: jij bent het eerste contact met mensen en groepen in de maatschappij met een probleem. Voor hen wil je het verschil maken.

Je bent nieuwsgierig, onderzoekend en een echte verbinder. Als je kiest voor dit profiel, kun je gaan werken met een brede doelgroep: jongeren, verslaafden, gevangenen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen, dak- en thuislozen, mensen die leven in armoede, laaggeletterden of anderen die soms een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jij krijgt er energie van om jouw netwerk in te zetten om mensen te helpen. Daarin ben je geduldig en volhardend en niet bang voor een beetje weerstand.

minor Werken in een gedwongen kader

Deze minor gaat over het agogisch werken met cliënten in een gedwongen kader; mensen die in opdracht van de rechter onder toezicht staan of worden begeleid.

Je leert werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen dat schadelijk is voor henzelf en voor hun omgeving.

Probleemgedrag gaat vaak gepaard met sociale, emotionele en materiële problemen. Het kan een zodanig niveau bereiken dat justitieel ingrijpen noodzakelijk is. Voorbeelden zijn mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking. Het gaat vaak om mensen met een gebrekkige sociale redzaamheid die te maken hebben met vele vormen van sociale uitsluiting, voor wie effectieve hulpverlening noodzakelijk is om het leven weer op de rit te krijgen.

Een belangrijk onderdeel van de minor is het leren van vaardigheden. Zoals gesprekken voeren met mensen die niet zelf om hulp hebben gevraagd, maar de hulp opgelegd kregen van justitie. Of met mensen die zich agressief gedragen. Algemeen doel is het bereiken van gedragsverandering en verbetering van de sociale omstandigheden, waardoor de kans op herhaling van het probleemgedrag vermindert.

Concreet leer je om te werken binnen organisaties als de reclassering, het gevangeniswezen, jeugdreclassering, jeugdzorg, de kinderbescherming, TBS en justitiële verslavingszorg.

minor Verschil maken

Deze minor kun je alleen volgen in Breda. In de beroepspraktijk van de sociaal agogisch werker kom je uiteenlopende mensen tegen. Dit vereist flexibiliteit, aanpassing en afstemming op je doelgroep.

Protocollen, methodieken en standaardiseringen van werkprocessen kunnen deze afstemming in de weg staan. In deze minor leer je hoe je daarmee omgaat. Door innovatief te leren denken, kaders los te laten en andere middelen in te zetten, kun je leren beter en gerichter in te spelen op sociale vraagstukken van jouw doelgroep.

In deze minor ga je aan de slag met kennis, houding en gedrag. Je leert bijvoorbeeld meer over de presentietheorie en hoe verdraaid organisaties zijn. Ook aan de orde komt hoe jij naar de doelgroep kijkt, hoeveel lef je hebt, of je kunt loslaten en hoe jij het verschil kunt maken in het leven van anderen. In trainingen leer je nieuwe manieren van communiceren met de doelgroep en hoe je omgaat met spanning, blokkades en weerstand.

minor GGZ Agoog

Met deze minor ontwikkel je inzicht in psychopathologie en complexe persoonlijkheidsproblematiek. En je staat stil bij de impact daarvan op je cliënt en zijn omgeving.

In de minor komen verschillende visies en benaderingswijzen aan bod. Je leert benaderingswijzen te kiezen die zo veel mogelijk ruimte bieden aan de eigen identiteit en het probleemoplossend vermogen van jouw cliënten. Hierbij staat het ontwikkelingsperspectief van de cliënt altijd centraal.

Het programma bestaat uit meerdere leerlijnen: kennis over psychopathologie, inzicht in de impact daarvan en lessen in vaardigheden. De belangrijkste thema's zijn: volwassenen- en jeugdpsychiatrie, forensische en transculturele psychiatrie en verslavingskunde.

In trainingen leer je hoe je motiverende gesprekken voert. Hoe je het sociale netwerk van je cliënt kunt analyseren. En hoe je kunt omgaan met cultuurverschillen, zelfverwonding en suïcidepogingen. Je maakt praktijkopdrachten en je doet onderzoek naar agogische aspecten van het werken in de GGZ. Ook volg je studiedagen, practica en workshops. Je gaat op werkbezoek bij een forensische psychiatrie/GGZ-instelling en neemt deel aan een excursie, bijvoorbeeld naar het Museum Dr. Guislain in Gent, een museum over psychiatrie.

minor Stevig staan in de jeugdhulpverlening

In deze minor zoomen we in op de leefwereld van jeugdigen tot 23 jaar. Je leert meer over het puberbrein, multiprobleemgezinnen en de grenzeloze generatie.

Vanuit diverse pedagogische invalshoeken leer je jongeren of gezinnen met opvoedingsproblemen te begeleiden.

Je volgt (gast)lessen over recht en ethiek, intercultureel hulpverlenen en systeemgericht werken. Verschillende methodieken komen daarbij aan bod. Zoals Triple-P, een Positief Pedagogisch Programma. En de Delta-methode, een methode bij gezinsvoogdij. Daarbij ontwikkel je competenties als doelgerichtheid, daadkracht, flexibiliteit, invoelend vermogen en communicatievaardigheden.

In kwartaal 1 komen vooral aspecten aan bod rondom jeugdigen in de samenleving. Zoals de ontwikkeling van de jongeren, transitie van de jeugdzorg, preventieve activiteiten rondom opvoeding, seksualiteitsontwikkeling en problemen in de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. In kwartaal 2 komen verschillende aspecten van jeugdigen in de hulpverlening aan bod. Bijvoorbeeld ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen bij jeugdigen en jeugd- en familiewetgeving.

Praktijkervaring doe je op door aan de slag te gaan binnen de jeugdzorg en 2 gezinnen te begeleiden. Ook werk je als tutor voor eerstejaarsstudenten.

minor Gezond samen leven - Active Ageing

Hoe zorg je ervoor dat je gezond en vitaal leeft én gelukkig bent? Wat is het geheim van gezond ouder worden en welke rol kun jij hierin spelen? Deze minor kun je alleen volgen in Breda.

Je wilt weten hoe je ervoor zorgt dat kinderen gezonde gewoontes aanleren en daar aan vasthouden. Hoe je beroepsmatig omgaat met mensen die dementie krijgen. Je wilt weten wat de oorzaken van gezondheid zijn en hoe je ziektes kunt voorkomen. Kortom: je bent nieuwsgierig naar het geheim van gezond ouder worden en welke rol jij hierin kunt spelen.

In deze minor leer je buiten de kaders denken en ondernemend kijken naar de toekomst van een gezonde en gelukkige samenleving. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe richten we onze maatschappij zo in, dat een vitale samenleving ontstaat? Je leert wat er komt kijken bij gezond zíjn en blijven (van jong tot oud), krijgt informatie over hoe we de samenleving zo kunnen organiseren dat we samenredzaamheid bevorderen, en leert over nudging, de kunst om een ander te verleiden tot ander gedrag.

Je gaat samen met studenten van verschillende opleidingen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken; échte vragen en uitdagingen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, bedrijfsleven en meer! Deze vragen gaan over gezondheid, zorg, welzijn én innovatie. Ook ga je naar evenementen en excursies op dit gebied.

minor Criminal justice and social work

If you want to work as a Forensic Social Work professional in the justice domain, then Criminal Justice and Social Work is the programme for you. This minor is only offered in Breda.

With their focus on detention, probation, reintegration and inclusion in society, the modules of this programme equip you with the tools you need to become a successful professional in this area.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar is verdeeld in 2 semesters van 20 weken. De theorie komt aan bod in hoorcolleges. Deze pas je toe in projecten en opdrachten onder begeleiding van een docent. Er is veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn de opdrachten waar je aan werkt vaak maatschappelijke vraagstukken. Voor sommige vakken verwerk je de stof zelfstandig, maar de meeste tijd werk je in groepjes samen met andere studenten.
studeren in het buitenland
Jij wilt een deel van je studie volgen in het buitenland. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. We hebben contacten met organisaties in diverse landen. Je kiest bijvoorbeeld voor een stage in het buitenland. Je volgt een minor bij een buitenlandse onderwijsinstelling. Of doet een afstudeerproject in het buitenland. De medewerkers van het International Office van Avans kunnen je helpen met het aanvragen van een beurs.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8852

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

De stad

studievereniging

Studievereniging Socialize
Als student van de opleiding Social Work in Breda kun je lid worden van studentenvereniging Socialize.
De missie van Socialize is een positieve bijdrage leveren aan de studententijd. Studentenfeesten en de introductieweek staan op het programma. Naast feesten organiseert Socialize ook andere activiteiten, zoals een boekenmarkt.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Avans
Social Work
€ 293 gemiddelde kamerhuur
496 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/18 Fontys
Social Work
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 HAN
International Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/18 HAN
Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
930 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 HAN
International Social Work
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
99% Engelstalig
7/18 Hanze
Social Work
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 HHS
Social Work
€ 326 gemiddelde kamerhuur
174 eerstejaars
87% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 HR
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
452 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 HvA
Social Work
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 Inholland
Social Work
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/18 NHL Stenden
Social work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 ProgreSZ
Social Work
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/18 Saxion
Social Work
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Hogeschool VIAA
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/18 Windesheim
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Windesheim
Social Work
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Zuyd
Social Work
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tijdens de bacheloropleiding Social Work ontwikkel je je tot een sociaal werker die mensen stimuleert om voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen. Je bent als sociaal werker kritisch en betrokken, volgt actuele ontwikkelingen, werkt graag samen met anderen en neemt initiatief.
Je werkt met probleemjongeren, gedetineerden, dementerende ouderen, buurtbewoners of vluchtelingen. Als sociaal werker kun je alle kanten op. Misschien ga je aan de slag in een sociaal wijkteam of past een baan in de verslavingszorg of de reclassering beter bij je. Of je wordt GGZ-agoog, jeugdzorgwerker of manager van een zorgboerderij. Met je diploma Social Work ben je breed inzetbaar. Een greep uit de vele mogelijke beroepen lees je hieronder.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
HANManagement & Innovatie in Maatschappelijke Organisaties part-time+ werkervaring
HUMaster Innovatie in Zorg en Welzijn part-timegeen aanvullende eisen
HanzeMaster Social Work part-time+ werkervaring
+ toelatingsgesprek
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
HANSocial Work part-timegeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Career+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

casemanager in de gevangenis

Ook kun je in de gevangenis aan de slag, bijvoorbeeld als casemanager. Je helpt gedetineerden met de voorbereiding voor de terugkeer naar de maatschappij.

gezinsbegeleider bij veilig thuis

Als gezinsbegeleider kom je bij de gezinnen thuis. Je gaat samen met de ouders en kinderen aan de slag om een zo prettig mogelijk leefklimaat te creëren. Hierbij hou je de veiligheid van de kinderen in het oog en versterk je de opvoedcompetenties van de ouders.

ggz agoog op een psychiatrische afdeling

Met deze opleiding kun je aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de psychiatrie. Je begeleidt en behandelt mensen met psychische problemen, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen.

jeugdprofessional in een wijkteam

Je bent het aanspreekpunt voor jongeren in de wijk. Je gaat het gesprek met ze aan om te ontdekken waar zij behoefte aan hebben en hoe je ze hierbij kunt helpen. Je hebt een netwerk opgebouwd waar de jongeren gebruik van kunnen maken.

medewerker raad voor de kinderbescherming

Als sociaal werker voor de Raad van de Kinderbescherming zet je je in voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt.

persoonlijk begeleider verslavingszorg

Als persoonlijk begeleider help jij mensen met een verslaving, zodat ze weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je helpt ze met afkicken, maar ook met inkomen en huisvesting.

sociaal werker in de opvang voor dak- en thuislozen

Je werkt met mensen die door omstandigheden geen woning meer hebben. Dit kunnen ook jongeren zijn. Je signaleert, rapporteert en schakelt waar nodig hulptroepen in voor extra zorg.

sociotherapeut in een tbs-kliniek
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite