Mens en Techniek

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie leer je hoe je met techniek de kwaliteit van de zorg verbetert. Later werk je als adviseur of ontwerper op het snijvlak van techniek, zorg en welzijn.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaB Eng
typeregulier, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code30039
Een gezonde lifestyle. Communiceren met zorgverleners op afstand. Domotica waarmee je thuis woont, maar zorg toch dichtbij hebt. Technologische hulpmiddelen die overnemen wat iemand niet meer zelf kan doen. Weinig is zo waardevol voor een mens als gezondheid en welzijn. Kwaliteit van leven. En zelf de regie daarop houden. Jij beseft het belang van gezondheid en welzijn in een mensenleven. Jij wilt daaraan bijdragen. Je ziet uitdaging in menselijke kwalen en ouderdom. Je bent creatief en ruimdenkend. Je zet je graag in voor je medemens. Met nieuwe technische oplossingen. Je bent een zorgvernieuwer. Je draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen. Je ontwikkelt technologie om op afstand zorg te verlenen of veiligheid te bieden. Bedenkt digitale spellen om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Of ontwerpt ergonomische hulpmiddelen waarmee mensen langer zelfstandig kunnen blijven. Je volgt lessen in gezondheidskunde, technologie, bedrijfskunde en communicatie. Alles wat je leert pas je direct toe in de praktijk. Je voert projecten uit met verpleegkundigen, technici en bedrijfskundigen. Na je opleiding ben je Bachelor of Engineering, met ing. voor je naam.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

We leiden gezondheidstechnologen op in een dynamische, informele omgeving waarin gezondheidszorg centraal staat. Je werkt nauw samen met toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en sociaal werkers. Samen met studenten van andere opleidingen werk je aan reallife-opdrachten. Betrokken, vakbekwame docenten zorgen voor persoonlijke begeleiding.
De opleiding start met ingang van het studiejaar 2018-2019 in Breda. Eerder was Tilburg de standplaats.

Avans werkt samen met andere hogescholen die Mens en Techniek aanbieden. Allemaal opleidingen op het snijvlak van techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent.

  • Bewegingstechnologie, De Haagse Hogeschool
  • Biometrie, Zuyd Hogeschool
  • Gezondheidszorgtechnologie, Hogeschool Rotterdam
  • Orthopedische Technologie, Fontys


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Per periode behandelen we een thema vanuit de disciplines gezondheidszorg, techniek en bedrijfskunde. Je leert vaardigheden op het gebied van communicatie, projectmanagement en techniek en werkt aan je Engels. De nieuwe kennis gebruik je in de opdracht, waaraan je met medestudenten werkt.

In jaar 1 start je ook met studieloopbaanbegeleiding. Dit gaat over de juiste match tussen jou en de opleiding, je motivatie, keuzes maken en werken aan je studieskills. Je vergroot hiermee je studiesucces.
periode
1234
Bedrijfskunde - analyse van het zorglandschap
Beleefweek - maatschappelijke betrokkenheid
Casus leefstijl
Communicatie - onderling communiceren
Projectmanagement - je eigen gezondheid
Studieloopbaanbegeleiding
Techniek practicum - ontwerpvaardigheden
Gezondheidskunde - een gezond lichaam
Techniek - e-health, een introductie
Bedrijfskunde - inleiding organisatiekunde
Beleefweek - switch perspective
Communicatie - tweegesprekken voeren
Engels - lifestyle
Projectmanagement - gezond zijn, gezond blijven
Studieloopbaanbegeleiding
Techniek practicum - productietechnieken
Casus wonen
Gezondheidskunde - aandoeningen bij ouderen
Techniek - woning van de toekomst
Bedrijfskunde - hospital@home
Beleefweek - interprofessioneel samenwerken
Communicatie - professioneel schrijven
Engels - mobility
Projectmanagement - maak een hulpmiddel
Studieloopbaanbegeleiding
Techniek practicum - ontwerptechnieken en fysieke ergonomie
Casus hospital@home
Gezondheidskunde - oncologie
Techniek - ziekenhuisapparatuur
Bedrijfskunde - beleving
Beleefweek - in de huid van...
Communicatie - presenteren
Engels - homecare
Projectmanagement - ziekenhuiszorg in de wijk
Studieloopbaanbegeleiding
Techniek practicum - programmeren 1 (robot)
Casus beleving
Gezondheidskunde - neurologie
Techniek - zorgomgeving
2e jaar Jaar 3 en 4 bestaan uit semesters van een half jaar. In het derde jaar loop je stage bij een bedrijf of instelling. Daarnaast kun je kiezen uit 2 minoren. Het vierde jaar sluit je af met een halfjaar afstuderen. Je doet dan een individuele opdracht bij een bedrijf of instelling.

minors

minor Ergonomisch Ontwerpen

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je leert hulpmiddelen en producten voor de gezondheidszorg (her)ontwerpen en te innoveren volgens verschillende methodes.

Techniek krijgt een steeds prominentere rol in de gezondheidszorg. Het goed inzetten van techniek is lastig, daar speelt het ontwerp een grote rol in. Een ergonomisch ontwerper gaat daarom bij het zoeken van oplossingen uit van de (on)mogelijkheden van de gebruiker.

Met deze minor ga je aan de slag met het ontwerpen van hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. Je werkt in grote en kleine projectgroepen aan oplossingen voor specifieke zorgbehoeftes. De toepassingen die je ontwerpt, worden gebruikt door bijvoorbeeld zorginstellingen of individuele gebruikers.

Jij lost problemen op door middel van ontwerpen en te denken vanuit de eindgebruiker. Je krijgt inzicht in de interactie tussen mensen en producten, vanuit verschillende invalshoeken. Je doorloopt ontwerpprocessen en weet je kennis hierop toe te passen.

minor Active Ageing

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je zoomt in op gezond, zelfstandig en kwalitatief goed leven in een ouder wordende maatschappij en kijkt naar positieve gezondheid.

We leven in een tijd waarin we allemaal steeds ouder worden. In de afgelopen 50 jaar is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 10 jaar verhoogd. De prognose is dat rond 2050 ongeveer 50% van de Europese bevolking 50 jaar of ouder zal zijn.

Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen. De behoeftes van de huidige ouder wordende populatie zijn compleet anders dan die van de ouderen van vorige generaties. In deze minor leer je hoe de ouder wordende mens langer onafhankelijk kan blijven wonen met hoge kwaliteit van leven. Daarnaast leer je meer over het creëren van een gezonde levensverwachting en de rol die technologie daarin kan betekenen. Je maakt kennis met de nieuwste inzichten op dit gebied: de uitkomsten van de onderzoeken die plaatsvinden binnen het lectoraat Active Ageing worden direct ingebracht in deze minor.

Jij leert samenwerken met studenten van andere opleidingen om samen tot oplossingen te komen. Door onder andere aan de slag te gaan met een real-life opdracht krijg je ervaring met praktijkgericht en projectmatig werken. En krijg je extra inzichten in de oorzaken van gezondheid en de aspecten van Active Ageing.

minor Studeren Buitenland

In jaar 3 of 4 kun je deze minor kiezen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om te studeren of een project uit te voeren buiten Nederland.

Studeren in het buitenland staat bij sommige studenten hoog op de bucketlist. Met de minor Studeren Buitenland gaat die wens in vervulling. Je kunt ervaring opdoen in een andere cultuur en werken aan je interculturele competenties. Deze minor biedt je 2 verschillende mogelijkheden om je studie een half jaar voort te zetten in een ander land.

Je eerste optie is om onderwijs te volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Je studeert mee en volgt vakgerelateerde lessen op passend niveau. Je toont aan het einde van de onderwijsperiode wat je gestudeerd hebt en wat je resultaten zijn.

Als tweede optie kun je een opdracht uitvoeren in een ander land. Je kunt zelf een locatie zoeken of gebruik maken van de contacten van de academie, in onder andere Indonesië, Ghana of Zuid-Afrika. Je gaat aan de slag op basis van een vraag of probleem die gerelateerd is aan je opleiding. Je krijgt hierbij goede begeleiding op afstand van de docenten in Nederland.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie duurt 4 jaar. Jaar 1 en 2 zijn verdeeld in 4 periodes van 10 weken. In die 10 weken volg je lessen techniek, gezondheidskunde, bedrijfskunde en communicatie. Ook werk je in groepjes aan een project. Een beleefweek sluit iedere periode af. Hierin ontwikkel je extra vaardigheden door vrijwilligerswerk te doen of challenges met studenten van andere opleidingen en een studiereis te maken.
studeren in het buitenland
In jaar 3 en 4 heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan: jaar 3 en 4 voor een minor of stage, in het tweede semester van jaar 4 om af te studeren. De opleiding heeft partners voor minoren in België, Finland, Zuid Afrika en Oostenrijk. Andere bestemmingen zijn in overleg ook mogelijk.

Voor een internationale ervaring zonder naar het buitenland te gaan, kun je een internationale minor in Nederland volgen. Je werkt hierin intensief samen met studenten uit andere landen.
bindend studieadvies
  • minimaal 52 EC in de eerste 12 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7969

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Je kunt je voor deze opleiding vanaf 8 oktober 2014 inschrijven.
toelaatbare profielen
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Kijk op Studiekeuze123 of dit voor jouw mbo-opleiding van toepassing is. Tijdens je mbo-stage mag je op vrijdag een doorstroomprogramma bij deze opleiding volgen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Bredarond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

229 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
40 eerstejaars gestart in 2017
40% daarvan is vrouw
29703 studenten aan de Avans Hogeschool
42% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Breda

22635studenten studerend
9390studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Avans
Mens en Techniek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Fontys
Mens en Techniek - Differentiatie Orthopedische Technologie
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 HHS
Mens en Techniek
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 HR
Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Zuyd
Mens en Techniek
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.53.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.33.5
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Mens en Techniek aan de Avans Hogeschool is beoordeeld door 142 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kansen op een baan zijn prima. De opleiding is ontstaan vanuit een grote vraag naar innovatieve professionals op het terrein van gezondheid, welzijn en zorg. Zorgorganisaties, overheidsinstellingen en specialistische bedrijven zijn continue op zoek naar medewerkers met kennis van technologie én gezondheid en welzijn. Mensen met een brede blik. Oog voor innovatie. En creativiteit. Je gaat werken in een medisch-technisch bedrijf, een adviesbureau, een zorginstelling of bij de overheid.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2316gemiddeld bruto maandloon
27%kans op een vaste baan
77%kans op een voltijd baan
50%kans op een baan op niveau
33%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
69%is tevreden over de studiekeuze

Potentiële beroepen

health(care) consultant
interact designer
productspecialist
projectmedewerker zorg en ict
zorgtechnoloog
bron: StudieData

Contact

Studenten Informatie Balie
E: studentinfo@avans.nl
T: +31 (0)885257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite